Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Trut

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Damir Prezime Trut
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor znanosti managementa sigurnosti Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ilica Nehajska ulica21.09.2021. Kućni broj 335 521.09.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38513788534
Datum početka mandata 16/02/2017 Predviđeni datum kraja mandata 17/02/2021 09/09/202121.09.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 09/09/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor Naziv pravne osobe BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu OIB pravne osobe 68580128211
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10360 Sesvete Ulica Ljudevita Posavskog Kućni broj 3
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/06/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/02/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23677,85 24185,4821.09.2021. Neto iznos (HRK) 14653,98 15332,2121.09.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 26215,00 18215,0021.09.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9400,00 16000,0021.09.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo obrane RH OIB poslodavca 66486182714
Bruto iznos (HRK) 222000,00 22306,4821.09.2021. Neto iznos (HRK) 156000,00 14497,7221.09.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/1994 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 15000,00 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3500,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji22.02.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 283,00 Ugovorena kamatna stopa 6,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 37,51
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 650000,00
Katastarska općina Rudeš Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Gorica Poštanski broj 10410
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 210,00 1925,0021.09.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Lukavec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine Kuća je izgrađena sredstvima od samostalnog rada
Napomena kuća 210 metara kvadratnih korisne površine i ruševni gospodarski objekt 300 metara kvadratnih21.09.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kravarsko Poštanski broj 10413
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 511,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Katastarska općina Kravarsko Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt Vinograd21.09.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Ludina Poštanski broj 44316
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5731,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00 43555,0021.09.2021.
Katastarska općina Katoličko selište Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00
Napomena na parceli postoji ruševna klet s podrumom 110 metara kvadratnih21.09.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 76,44
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1220000,00
Katastarska općina Rudeš Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 37,38
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.09.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2021.
Mjesto u00c5u00bdminj21.09.2021. Poštanski broj 5234121.09.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2021. Površina 357,0021.09.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 334400,0021.09.2021.
Katastarska općina u00c5u00bdminj21.09.2021. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.09.2021.
Napomena 21.09.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Chevrolet Captiva
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00 40000,0022.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Dijete22.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.02.2019. Marka/tip JEEP COMPASS 22.02.2019.
Godina proizvodnje 201722.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 175770,5322.02.2019. 135770,5321.09.2021.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.02.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta Fond Hrvatskih Branitelja iz domovinskog rata
OIB poslovnog subjekta 93497646859 Sjedište poslovnog subjekta Slavonska avenija 6
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 16929,14
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Republika Hrvatska
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 5000,00 27573,8921.09.2021. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga menadžera sigurnosti Sjedište pravne osobe Sarajevska 29
OIB pravne osobe 16381590465
Datum učlanjenja 01/01/2007 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena