Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Mateljan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir Prezime Mateljan
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani povjesničar Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47282 Kamanje

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Općina Kamanje26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 47282 Kamanje26.06.2017. Ulica trg svetog marka Kamanje26.06.2017. Kućni broj 6 10626.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547642288
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201610.11.2016. 21/05/201726.06.2017. 25/05/2017 19/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 07/01/2019 01/01/202010.11.2016. 20/05/202126.06.2017. 25/05/2021 19/05/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski26.06.2017. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji Ne postoji15.06.2021.
Dužnost Općinski načelnik Zastupnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kamanje Hrvatski sabor26.06.2017. 15.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47282 Kamanje 10000 Zagreb26.06.2017. 15.06.2021. Ulica kamanje Trg Svetog Marka26.06.2017. 15.06.2021. Kućni broj 106 626.06.2017. 15.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547642288 15.06.2021.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201626.06.2017. 15.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 24/01/2019 14/10/202026.06.2017. 15.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno26.06.2017. 15.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 17.02.2016. 22/07/202019.10.2020. 15.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa 14/10/2020

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/2020 22/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28820,00 21317,82 Neto iznos (EUR) 16780,00 11830,20
Volonterski (EUR) 0,0026.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 28820,0026.06.2017. 29100,0019.10.2020. Neto iznos (EUR) 16780,0026.06.2017. 17800,0019.10.2020.
Volonterski (EUR) 00,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena .

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca osnovna škola žakanje Osnovna škola Žakanje26.06.2017. OIB poslodavca 88436426142
Bruto iznos (EUR) 49488,0017.02.2016. 12100,0019.10.2020. Neto iznos (EUR) 38844,0017.02.2016. 7200,0019.10.2020.
Datum stupanja u radni odnos 07/01/1998 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena .

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji Ne postoji26.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1600,00 Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena .

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria17.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 59472,00 36000,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 144 6026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1908,00 600,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,50
Napomena .

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto kamanje Kamanje26.06.2017. Poštanski broj 47282
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 834,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,00
Katastarska općina brlog ozaljski Brlog Ozaljski26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 80,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena .

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip renault scenic Renault Scenic26.06.2017.
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 350000,0010.11.2016. 35000,0026.06.2017. 6500,00 4500,0015.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena .

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip renault megan Renault Laguna26.06.2017.
Godina proizvodnje 2008 201226.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 30000,0010.11.2016. 102000,0026.06.2017. 65000,00 45000,0015.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena .

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji