Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Maričić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir Prezime Maričić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31403 Vuka

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vuka

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31403 Vuka Ulica Osječka Kućni broj 83

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38531389311
Datum početka mandata 29/05/2017 21/05/202128.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/2021 25/05/202528.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik Naziv pravne osobe Općina Vuka OIB pravne osobe 70217703378
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31403 Vuka Ulica Osječka Kućni broj 83
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/06/2013 29/05/201728.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/2017 20/05/202128.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 7113,60 11035,2031.12.2018. 11246,4027.01.2022. 1492,6027.01.2022. Neto iznos (EUR) 5657,07 8041,4031.12.2018. 8847,7027.01.2022. 1174,2027.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji27.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0027.01.2022. 663,6127.01.2022. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti27.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka OIB poslodavca 78729063256
Bruto iznos (EUR) 41694,72 1263,4731.12.2020. 167,6331.12.2020. Neto iznos (EUR) 26208,00 794,1231.12.2020. 105,3831.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/2016 Datum prestanka radnog odnosa 31/10/201831.12.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci OIB poslodavca 26309324952
Bruto iznos (EUR) 20182,92 651,0631.12.2020. 86,4031.12.2020. Neto iznos (EUR) 16146,48 520,8531.12.2020. 69,0231.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 08/02/2016 Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201831.12.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola J.J. Strossmayera Trnava31.12.2018. OIB poslodavca 1375717461631.12.2018.
Bruto iznos (EUR) 15000,0031.12.2018. 7500,0031.12.2020. 995,4231.12.2020. Neto iznos (EUR) 11000,0031.12.2018. 5500,0031.12.2020. 729,9831.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 05/11/201831.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 21/12/201831.12.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola J.J. Strossmayera Trnava31.12.2020. OIB poslodavca 1375717461631.12.2020.
Bruto iznos (EUR) 8500,0031.12.2020. 1128,1431.12.2020. Neto iznos (EUR) 6200,0031.12.2020. 822,8831.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 29/05/201931.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 30/06/201931.12.2020.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola J.J. Strossmayera Trnava31.12.2020. OIB poslodavca 1375717461631.12.2020.
Bruto iznos (EUR) 8500,0031.12.2020. 1128,1431.12.2020. Neto iznos (EUR) 6200,0031.12.2020. 822,8831.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 09/09/201931.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 31.12.2020. 02/02/202128.05.2021.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPG MARIČIĆ DAMIR28.05.2021. OIB poslodavca 9899185719028.05.2021.
Bruto iznos (EUR) 11250,0028.05.2021. 1493,1328.05.2021. Neto iznos (EUR) 8000,0028.05.2021. 1061,7828.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 03/02/202128.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa 28.05.2021. 11/05/202224.01.2023.
Napomena 28.05.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gimnazija A. G. Matoša Đakovo24.01.2023. OIB poslodavca 8551797392624.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 1240,0024.01.2023. Neto iznos (EUR) 880,0024.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 07/09/202224.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 24.01.2023.
Napomena 24.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju OIB isplatitelja 99122235709
Neto iznos (EUR) 56915,25 10000,0031.12.2018. 1327,2331.12.2018. Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Vrsta Poticaj
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kristijan Hideg Iznos duga (početni iznos glavnice) 71000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 0,00 Ugovorena kamatna stopa 4,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes E
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 3318,07
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda Fabia
Godina proizvodnje 2003 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 3318,07
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip TAFE 42
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 3318,07
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Nositelj OPG-a27.01.2022. Naziv poslovnog subjekta OPG MARIČIĆ DAMIR
OIB poslovnog subjekta 99891857190 Sjedište poslovnog subjekta Osječka 100
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja osnivanje OPG-a
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Braniteljska socijalno-radna zadruga Vuka Sjedište pravne osobe Stjepana Radića 35
OIB pravne osobe 88411212615
Datum učlanjenja 08/05/2015 Datum kraja članstva
Funkcije član
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: