Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Lučev

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir16.05.2022. Prezime Lučev16.05.2022.
Stručna sprema VSS16.05.2022.
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture16.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica16.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik16.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji16.05.2022. Mjesto 22000 Šibenik16.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj16.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE16.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22000 Šibenik16.05.2022. Ulica Vladimira Nazora 16.05.2022. Kućni broj 1/IV16.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591316586316.05.2022.
Datum početka mandata 01/01/202116.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202416.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji16.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19758,8316.05.2022. 2622,3416.05.2022. Neto iznos (EUR) 14144,5216.05.2022. 1877,2316.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.16.05.2022. OIB poslodavca 4683060075116.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 17514,3016.05.2022. 2324,5116.05.2022. Neto iznos (EUR) 11808,9116.05.2022. 1567,1916.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 13/06/199416.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 16.05.2022.
Napomena 16.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.05.2022. Nositelj obveze Osobno16.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka16.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0016.05.2022. 9290,6016.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.05.2022. EUR - Euro16.05.2022. Godina zaduženja 201916.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6016.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1330,8916.05.2022. 176,5216.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2316.05.2022.
Napomena 16.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Šibenik16.05.2022. Poštanski broj 2200016.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 65,4916.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0016.05.2022. 106178,2516.05.2022.
Katastarska općina Šibenik16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.05.2022.
Napomena 16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Prvić16.05.2022. Poštanski broj 2223316.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 40,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0016.05.2022.
Katastarska općina Prvić16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kč *12/2 očito slijedom ostavinskih postupaka nije vlasnički razriješena do kraja te je na moje ime upisana u suvlasničkom dijelu 3/4480, pa ne mogu procijeniti vrijednost takvog udjela.16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Otok Zmajan16.05.2022. Poštanski broj 2223316.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 5862,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0016.05.2022. 3318,0716.05.2022.
Katastarska općina Prvić16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kč 2537 na otoku Zmajanu (nenaseljeni otok), djelomično zapušteni maslinik, iako se u ZK vodi kao vrt te sam u istom suvlasnik u dijelu 17/160.16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Prvić16.05.2022. Poštanski broj 2223316.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 22,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0016.05.2022.
Katastarska općina Prvić16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kč 9, očito slijedom ostavinskih postupaka nije vlasnički razriješena do kraja te je na moje ime upisana u suvlasničkom dijelu 17/960, pa ne mogu procijeniti vrijednost takvog udjela.16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Prvić16.05.2022. Poštanski broj 2223316.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 97,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50,0016.05.2022. 6,6416.05.2022.
Katastarska općina Prvić16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Prvić16.05.2022. Poštanski broj 2223316.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 360,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0016.05.2022. 66,3616.05.2022.
Katastarska općina Prvić16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Vodice16.05.2022. Poštanski broj 2221116.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 903,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0016.05.2022. 9290,6016.05.2022.
Katastarska općina Vodice16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vodi se sudski postupak oko utvrđivanja vlasništva, pa je bilo kakva procjena upitna.16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Srima16.05.2022. Poštanski broj 2221116.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 1259,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750,0016.05.2022. 99,5416.05.2022.
Katastarska općina Zaton16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Srima16.05.2022. Poštanski broj 2221116.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 1038,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0016.05.2022. 199,0816.05.2022.
Katastarska općina Zaton16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Srima16.05.2022. Poštanski broj 2221116.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 424,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0016.05.2022. 1327,2316.05.2022.
Katastarska općina Zaton16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Srima16.05.2022. Poštanski broj 2221116.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 2036,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0016.05.2022. 19908,4216.05.2022.
Katastarska općina Zaton16.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Površina od 2036m2 je preuzeta iz posjedovnog lista i predstavlja udio samo moje uže obitelji na čestici čija površina nije upisan u ZK ulošku, a u naravi ima preko 6000m2. Od toga me prema ZK ulošku pripada suvlasnički udio od 17/300, pa je evidentno da isti taj udio prema ZK izvatku je bitno manji od udjela navedenog u posjedovnom listu. Budući da se radi o neizgrađenom građevinskom području turističko ugostiteljske zone procjena mog udjela je učinjena prema ZK ulošku.16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2022.
Mjesto Prvić16.05.2022. Poštanski broj 2223316.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2022. Površina 8,0016.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.05.2022. 1990,8416.05.2022.
Katastarska općina Prvić16.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 1/3 obiteljske grobnice broj 110 na mjesnom groblju u Prvić luci.16.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.05.2022. Marka/tip Opel zafira 1.816.05.2022.
Godina proizvodnje 200616.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.05.2022. 1990,8416.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji16.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 8000,0016.05.2022. Valuta EUR - Euro16.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.05.2022.
Napomena 16.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.05.2022.