Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Jelić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Damir Prezime Jelić Jelić
Stručna sprema VSS
Zvanje profesor hrvatskog jezika Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik u00c5u00bdupan21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Karlovac Karlovačka u00c5u00bdupanija21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac Ulica Banjavčićeva A. Vraniczanya 21.06.2017. Kućni broj 9 221.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547628102 +3854766610121.06.2017. Fax (službeni) +38547628134 +3854766626121.06.2017.
Datum početka mandata 05/06/2013 01/06/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 05/06/2017 01/06/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski Profesionalno11.01.2017. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2017 31/08/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji Postoji28.01.2016. Ne postoji21.06.2017.
Dužnost Zastupnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 16.09.2015. Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016. 21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 16.09.2015. 10000 Zagreb28.01.2016. 21.06.2017. Ulica 16.09.2015. Trg Sv. Marka 28.01.2016. 21.06.2017. Kućni broj 16.09.2015. 628.01.2016. 21.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 16.09.2015. +3851456922228.01.2016. 21.06.2017. Fax (službeni) 16.09.2015.
Datum početka mandata 16.09.2015. 28/12/201528.01.2016. 14/10/2016 21.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16.09.2015. 28/12/201928.01.2016. 14/10/2020 21.06.2017.
Način obnašanja dužnosti 16.09.2015. Profesionalno28.01.2016. 21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 16.09.2015. 22/02/201622.02.2016. 29.12.2016. 08/12/201611.01.2017. 21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Karlovac OIB pravne osobe 25654647153
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac Ulica Banjavčićeva Kućni broj 9
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 12/08/2005 Datum prestanka radnog odnosa 31/07/2013 13/10/2016 31/05/201721.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18984,83 21042,1811.01.2017. 27471,1821.06.2017. 21339,76 Neto iznos (HRK) 12296,86 13473,6611.01.2017. 17482,5221.06.2017. 14028,51
Volonterski (HRK) 0000,00

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 0000,0028.01.2016. 22447,83 Neto iznos (HRK) 0000,0028.01.2016. 14130,93

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Karlovac OIB poslodavca 95156346215
Bruto iznos (HRK) 240874,18 276000,0029.12.2016. 28000,00 Neto iznos (HRK) 139781,89 144000,0029.12.2016. 15000,00
Datum stupanja u radni odnos 03/04/1995 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Karlovac Poštanski broj 47000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 64,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 375000,00
Katastarska općina Karlovac II Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Karlovac Poštanski broj 47000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 18,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,00
Katastarska općina Karlovac II Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Crikvenica Poštanski broj 51260
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 34,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 260000,00
Katastarska općina Crikvenica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 29,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 220000,00
Katastarska općina Vrapče Novo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja nekretnine dio sredstava iz ušteđevine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.06.2017.
Mjesto Karlovac11.06.2017. Poštanski broj 4700011.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.06.2017. Površina 52,6111.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 296000,0011.06.2017.
Katastarska općina Karlovac II11.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW golf
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,00 100000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine
Drugi način stjecanja nekretnine dio iznosa za kupovinu automobila plaćen ušteđevinom

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.09.2015.

Podatci o štednji

Iznos 11000,0016.09.2015. 13000,00 16000,0024.06.2020. Valuta EUR - Euro16.09.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug16.09.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2015.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0016.09.2015. 20000,00 2000,0011.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna16.09.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug16.09.2015. Način stjecanja Na neki drugi način16.09.2015.
Drugi način stjecanja ušteda od plaće ostvarene od nesamostalnog rada16.09.2015.

Podatci o štednji

Iznos 145000,0011.06.2017. 153000,0024.06.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 12900,0011.06.2017. 175000,0024.06.2020. 185000,0002.09.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0011.06.2017. 195000,0024.06.2020. 220000,0002.09.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 04150008463
Datum učlanjenja 01/09/2004 Datum kraja članstva
Funkcije dopredsjednik HDZ