Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Belošević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir Prezime Belošević
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 49225 Đurmanec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji Postoji26.04.2021. Ne postoji31.01.2023. Mjesto 49225 Đurmanec26.04.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Đurmanec

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49225 Đurmanec Ulica ĐURMANEC Kućni broj 137

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38549346326
Datum početka mandata 26/05/2017 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 10/06/2021 23/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski02.08.2019. Profesionalno09.02.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji Postoji02.08.2019. Ne postoji09.02.2021. Postoji14.07.2021. Ne postoji31.01.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj strateškog razvoja02.08.2019. Naziv pravne osobe Narodne novine d.d.02.08.2019. OIB pravne osobe 6454606617602.08.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.08.2019. Ulica Savski gaj XIII put02.08.2019. Kućni broj 602.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/05/201902.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa 02.08.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto voditelj strateškog razvoja14.07.2021. Naziv pravne osobe Narodne novine d.d.14.07.2021. OIB pravne osobe 6454606617614.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.07.2021. Ulica Savski Gaj XIII put14.07.2021. Kućni broj 614.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/05/201914.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/202014.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik Naziv pravne osobe OPĆINA ĐURMANEC OIB pravne osobe 64964131342
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49225 Đurmanec Ulica ĐURMANEC Kućni broj 137
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/06/2013 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/2017 09.02.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik Naziv pravne osobe Općina Đurmanec OIB pravne osobe 64964131342
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49225 Đurmanec Ulica Đurmanec Kućni broj 137
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/2021

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik14.07.2021. Naziv pravne osobe Općina Đurmanec14.07.2021. OIB pravne osobe 6496413134214.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49225 Đurmanec14.07.2021. Ulica Đurmanec14.07.2021. Kućni broj 13714.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/201714.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/202114.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj strateškog razvoja31.01.2022. Naziv pravne osobe Narodne novine d.d.31.01.2022. OIB pravne osobe 6454606617631.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.01.2022. Ulica Savski Gaj XIII put31.01.2022. Kućni broj 631.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/201931.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202031.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18817,88 22862,7009.02.2021. 19255,50 2567,2731.01.2023. Neto iznos (EUR) 12545,18 14153,6209.02.2021. 13973,51 1862,0531.01.2023.
Volonterski (EUR) 5687,3802.08.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji Postoji02.08.2019. Ne postoji09.02.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Narodne novine d.d.02.08.2019. OIB isplatitelja 6454606617602.08.2019.
Neto iznos mjesečno (EUR) 13991,2102.08.2019. 1856,9202.08.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.08.2019.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU OIB poslodavca 55448281176
Bruto iznos (EUR) 10000,00 120000,0013.09.2017. 170000,0024.03.2019. 14698,9809.02.2021. 2170,4031.01.2023. Neto iznos (EUR) 6993,00 85000,0013.09.2017. 113000,0024.03.2019. 10207,3409.02.2021. 1495,2431.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/2006 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ ZAGREB d.d. 08.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 43000,00 5707,08
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 700,00 92,91 Ugovorena kamatna stopa 7,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Kuća09.02.2021. Vikendica s pripadajućim zemljištem14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ĐURMANEC Poštanski broj 49225
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,00 91,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,00 235000,0014.07.2021. 31189,8614.07.2021.
Katastarska općina ĐURMANEC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.09.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine PRIHODI OD NESAMOSTALNOG RADA
Napomena Prema ZK izvatku nekretnina se vodi pod nazivom vinogradarska kuća, dok se prema pravomoćnom rješenju o izvedenom stanju Klasa:UP/-361-03/13-01/5559, Urbroj:2140/01-08/1-18-11 od 19.03.2018.g. koristi naziv vinogradarska klijet. Objekt je građen od 2008.g. do 2014.g., a prvo rješenje o izvedenom stanju izdano je 26.08.2009.g. Klasa:UP/I-361-03/05-01/175, Ur.br:2140/01-07-01-09-14. 14.07.2021. Prema ZK izvatku nekretnina se vodi pod nazivom vinogradarska kuća, dok se prema pravomoćnom rješenju o izvedenom stanju Klasa:UP/-361-03/13-01/5559, Urbroj:2140/01-08/1-18-11 od 19.03.2018.g. koristi naziv vinogradarska klijet. Objekt je građen od 2008.g. do 2014.g., a prvo rješenje o izvedenom stanju izdano je 26.08.2009.g. Klasa:UP/I-361-03/05-01/175, Ur.br:2140/01-07-01-09-14.14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto KRAPINA Poštanski broj 49000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1285,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 175000,0014.07.2021. 23226,4914.07.2021.
Katastarska općina KRAPINA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom14.07.2021.
Napomena Prema ZK izvatku nekretnina se vodi pod oznakom zemljišta oranica. Nekretnina je kupljena je 12.12.2005.g. sukladno kupoprodajnom ugovoru za 11.500,00 HRK. Izmjenom prostornog plana od 2007.g. nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja. 14.07.2021. Prema ZK izvatku nekretnina se vodi pod oznakom zemljišta oranica. Nekretnina je kupljena je 12.12.2005.g. sukladno kupoprodajnom ugovoru za 11.500,00 HRK. Izmjenom prostornog plana od 2007.g. nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja.14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto KRAPINA Poštanski broj 10000 49000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 736,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 110000,0014.07.2021. 14599,5114.07.2021.
Katastarska općina KRAPINA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom14.07.2021.
Napomena Prema ZK izvatku nekretnina se vodi pod oznakom zemljišta oranica. Nekretnina je kupljena je 23.11.2005.g. sukladno kupoprodajnom ugovoru za 10.980,00 HRK. Izmjenom prostornog plana od 2007.g. nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja. 14.07.2021. Prema ZK izvatku nekretnina se vodi pod oznakom zemljišta oranica. Nekretnina je kupljena je 23.11.2005.g. sukladno kupoprodajnom ugovoru za 10.980,00 HRK. Izmjenom prostornog plana od 2007.g. nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja.14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ĐURMANEC Poštanski broj 49225
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 345,00 773,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,00 10000,0009.02.2021. 15000,0014.07.2021. 1990,8414.07.2021.
Katastarska općina ĐURMANEC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Voćnjak09.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ĐURMANEC Poštanski broj 49225
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 475,00 994,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,00 4000,00 530,89
Katastarska općina ĐURMANEC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt09.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2021.
Mjesto ĐURMANEC09.02.2021. Poštanski broj 4922509.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2021. Površina 26,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0009.02.2021. 1990,8409.02.2021.
Katastarska općina ĐURMANEC09.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine09.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2021.
Mjesto ĐURMANEC09.02.2021. Poštanski broj 4922509.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2021. Površina 305,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0009.02.2021. 2654,4609.02.2021.
Katastarska općina ĐURMANEC09.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.02.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2021. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.07.2021.
Napomena Predmetna nekretnina prema ZK izvatku vodi se pod oznakom dvorište, a u naravi predstavlja uređeno parkiralište sa prilazom stazom. 14.07.2021. Predmetna nekretnina prema ZK izvatku vodi se pod oznakom dvorište, a u naravi predstavlja uređeno parkiralište sa prilazom stazom.14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak09.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2021.
Mjesto ĐURMANEC09.02.2021. Poštanski broj 4922509.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2021. Površina 510,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0009.02.2021. 3000,0014.07.2021. 398,1714.07.2021.
Katastarska općina ĐURMANEC09.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Dramalj31.01.2022. Poštanski broj 5126531.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv31.01.2022. Površina 84,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1150000,0031.01.2022. 152631,2331.01.2022.
Katastarska općina SVETI JAKOV31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Postotak 50,0031.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW325I BMW530xd24.03.2019.
Godina proizvodnje 2001 201524.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,00 230000,0024.03.2019. 200000,0009.02.2021. 185000,0014.07.2021. 24553,7214.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine24.03.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine14.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta R.F.MIHANOVIĆA 9
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 180,00 190,0014.07.2021. 184,5031.01.2022. 24,4231.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos08.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta R.F. MIHANOVIĆA 9
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 180,00 23,89
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos08.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Bračni drug13.09.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta PBZ BOND FOND PBZ INVEST
OIB poslovnog subjekta 73073960573 Sjedište poslovnog subjekta ILICA 5, 10000 ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 221356,44 231207,5324.03.2019. 453385,5302.08.2019. 60174,5302.08.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta PBZ INVEST d.o.o. PBZ EQUITY FOND
OIB poslovnog subjekta 73073960573 Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 271 10000 ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 310342,9214.07.2021. 41189,4614.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.07.2021.
Napomena Stambeni kredit u iznosu od 62.500,00 EUR koji smo koristili od 2007-g- na rok od deset godina nije iskorišten u cijelosti već smo preostali dio koristili kao štednju i ulaganje u dionice i fondove. 14.07.2021. Stambeni kredit u iznosu od 62.500,00 EUR koji smo koristili od 2007-g- na rok od deset godina nije iskorišten u cijelosti već smo preostali dio koristili kao štednju i ulaganje u dionice i fondove.14.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta PBZ INVEST d.o.o. PBZ GLOBAL FOND
OIB poslovnog subjekta 73073960573 Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 271 10000 ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 237678,0314.07.2021. 31545,2914.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.07.2021.
Napomena Stambeni kredit u iznosu od 62.500,00 EUR koji smo koristili od 2007-g- na rok od deset godina nije iskorišten u cijelosti već smo preostali dio koristili kao štednju i ulaganje u dionice i fondove. 14.07.2021. Stambeni kredit u iznosu od 62.500,00 EUR koji smo koristili od 2007-g- na rok od deset godina nije iskorišten u cijelosti već smo preostali dio koristili kao štednju i ulaganje u dionice i fondove.14.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.07.2021. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM14.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta R.F.MIHANOVIĆA 914.07.2021.
Broj dionica 6314.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 190,0014.07.2021. 184,5031.01.2022. 24,4231.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021.
Napomena 14.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 29750,00 29958,4424.03.2019. 5000,0002.08.2019. 75000,0009.02.2021. 150000,00 19908,42 Valuta EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 13000,0008.09.2017. 5000,0024.03.2019. 12653,1814.07.2021. 13450,0031.01.2022. 18550,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro08.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete08.09.2017. Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete14.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.09.2017. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala14.07.2021.
Drugi način stjecanja Primitci djece povodom rođenja rođendana i drugih prigoda 14.07.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 82653,3531.01.2022. 86500,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Novčanom pozajmicom31.01.2022.
Napomena Stambeni kredit u iznosu od 62.500,00 EUR koji smo koristili od 2007-g- na rok od deset godina nije iskorišten u cijelosti već smo veći dio koristili kao štednju i ulaganje u dionice i fondove.31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: