Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Bakić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir17.08.2020. Prezime Bakić17.08.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti17.08.2020.
Zvanje Doktor prirodnih znanosti iz područja matematike17.08.2020. Stranačka pripadnost Možemo! - politička platforma17.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik17.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor17.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.08.2020. Ulica Trg Sv. Marka 17.08.2020. Kućni broj 617.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922217.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202017.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 21/07/202417.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski17.08.2020. Profesionalno14.02.2024. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji17.08.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju17.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet17.08.2020. OIB pravne osobe 2816326552717.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.08.2020. Ulica Horvatovac17.08.2020. Kućni broj 102a17.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/09/198117.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 17.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju17.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet17.08.2020. OIB pravne osobe 2816326552717.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.08.2020. Ulica Horvatovac17.08.2020. Kućni broj 102a17.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/09/198117.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 3265,0214.02.2024. Neto iznos (EUR) 2127,7414.02.2024.
Volonterski (EUR) 1500,0017.08.2020. 199,0817.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji17.08.2020.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet17.08.2020. OIB isplatitelja 2816326552717.08.2020.
Neto iznos mjesečno (EUR) 16222,8617.08.2020. 2663,6226.01.2023. 701,8814.02.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.08.2020. Postoji27.12.2021. Ne postoji26.01.2023. Postoji14.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48324,0827.12.2021. 6413,7027.12.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti27.12.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2021.
Napomena Ovaj ostali prihod odnosi se samo na kalendarsku 2021. godinu u kojoj sam dodatno honoriran na matičnom fakultetu za izvođenje nastave i mentorstvo na poslijediplomskom sveučilišnom studiju aktuarske matematike27.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 199,1014.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak14.02.2024.
Vremenski raspon Mjesečno14.02.2024.
Napomena Ovo je zastupnički paušal.14.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca XVI. Gimnazija17.08.2020. OIB poslodavca 6630826604617.08.2020.
Bruto iznos (EUR) 10337,2317.08.2020. 1697,9826.01.2023. 2030,3014.02.2024. Neto iznos (EUR) 7060,5817.08.2020. 1162,0026.01.2023. 1359,3414.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 20/09/200417.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 17.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.08.2020. Ne postoji26.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.08.2020. Nositelj obveze Osobno17.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka17.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39763,0017.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro17.08.2020. Godina zaduženja 200317.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 21617.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 220,8617.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,1017.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.08.2020. Nositelj obveze Osobno17.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka17.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 34102,0017.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro17.08.2020. Godina zaduženja 200317.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 21617.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 260,7817.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,2917.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.08.2020.
Mjesto Zagreb17.08.2020. Poštanski broj 1000017.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.08.2020. Površina 68,6917.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 950000,0017.08.2020. 210000,0026.01.2023.
Katastarska općina Trnje17.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.08.2020.
Mjesto Zagreb17.08.2020. Poštanski broj 1000017.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.08.2020. Površina 63,1917.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 850000,0017.08.2020. 190000,0026.01.2023.
Katastarska općina Trnje17.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak17.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.08.2020.
Mjesto Ravno Rašće17.08.2020. Poštanski broj 4440017.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.08.2020. Površina 17679,0017.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0017.08.2020. 5308,9117.08.2020.
Katastarska općina Ravno Rašće17.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom17.08.2020. Na neki drugi način, Nasljedstvom26.01.2023.
Postotak 50,0017.08.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Nasljedstvo26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak17.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.08.2020.
Mjesto Cres17.08.2020. Poštanski broj 5155717.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.08.2020. Površina 687,0017.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112500,0017.08.2020. 14931,3217.08.2020.
Katastarska općina Cres17.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2020.
Postotak 20,0017.08.2020. 25,0014.02.2024.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.08.2020. Marka/tip Volvo V7017.08.2020.
Godina proizvodnje 200417.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0017.08.2020. 3981,6817.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.08.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam17.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 3620121284717.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč17.08.2020.
Broj dionica 700017.08.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,2717.08.2020. 1,7317.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%17.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2020.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo17.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 4762542919917.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Smareglina ulica 3, 52100 Pula17.08.2020.
Broj dionica 2217.08.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 20,0017.08.2020. 2,6517.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%17.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom17.08.2020. Na neki drugi način, Nasljedstvom26.01.2023.
Drugi način stjecanja nasljedstvo26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 25694,8817.08.2020. 36520,0026.01.2023. 36524,0614.02.2024. Valuta EUR - Euro17.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5001,4717.08.2020. 10000,0526.01.2023. 7005,8514.02.2024. Valuta USD - Američki Dolar17.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14459,2514.02.2024. Valuta EUR - Euro14.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.02.2024.
Napomena Ovdje se radi o vlasništvu 15 trezorskih zapisa Republike Hrvatske (RHMF-T-447A) izdanih u studenom 2023. godine s dospijećem 21.11.2024. godine14.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.08.2020. Postoji26.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Pučko otvoreno učilište26.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb, Ulica Grada Vukovara 6826.01.2023.
OIB pravne osobe 1748076001926.01.2023.
Datum učlanjenja 21/07/202226.01.2023. Datum kraja članstva 26.01.2023.
Funkcije Član upravnog vijeća26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zoološki vrt Grada Zagreba26.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb, Fakultetsko dobro 126.01.2023.
OIB pravne osobe 6926226109826.01.2023.
Datum učlanjenja 8/11/202226.01.2023. Datum kraja članstva 26.01.2023.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.