Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Baćac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Damir30.06.2017. Prezime Baćac 30.06.2017.
Stručna sprema VŠS30.06.2017.
Zvanje inžinjer strojarstva diplomirani inžinjer zaštite30.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.06.2017. Istarski Demokratski Sabor26.12.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52403 Gračišće30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gračišće30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52403 Gračišće30.06.2017. Ulica Loža 30.06.2017. Kućni broj 130.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855268711130.06.2017. Fax (službeni) +3855268711130.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji30.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1800,0030.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji30.06.2017. Ne postoji26.12.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Usluga d.o.o. Pazin30.06.2017. OIB isplatitelja 0345596347530.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7861,7530.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017. Postoji26.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 90000,0026.12.2018. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti26.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državni ured za reviziju30.06.2017. OIB poslodavca 5544828117630.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 153553,7030.06.2017. Neto iznos (HRK) 103823,5230.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/199630.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Gračišće30.06.2017. Poštanski broj 5240330.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 240,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 820000,0030.06.2017.
Katastarska općina KO Gračišće30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 16,6630.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Gračišće30.06.2017. Poštanski broj 5240330.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 50,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0030.06.2017.
Katastarska općina gračišće30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 16,6630.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Gračišće30.06.2017. Poštanski broj 5240330.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.06.2017. Površina 3,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0030.06.2017.
Katastarska općina Gračišće30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 33,3330.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Gračišće30.06.2017. Poštanski broj 5240330.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.06.2017. Površina 2,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0030.06.2017.
Katastarska općina Gračišće30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 33,3330.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Gračišće30.06.2017. Poštanski broj 5240330.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.06.2017. Površina 10,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1800000,0030.06.2017.
Katastarska općina Gračišće30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 33,3330.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Barban30.06.2017. Poštanski broj 5220730.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 190,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0030.06.2017.
Katastarska općina Barban30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Barban30.06.2017. Poštanski broj 5220730.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.06.2017. Površina 1,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0030.06.2017.
Katastarska općina Barban30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip mazda 330.06.2017.
Godina proizvodnje 200730.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip nisan micra30.06.2017.
Godina proizvodnje 200930.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji30.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 13000,0030.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete30.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 19000,0030.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete30.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.