Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dalija Orešković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dalija30.12.2015. Prezime Orešković30.12.2015.
Stručna sprema Diplomirani30.12.2015. VŠS
Zvanje Diplomirani pravnik30.12.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.12.2015. Stranka s Imenom i Prezimenom Centar31.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik30.12.2015. Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa30.12.2015. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.12.2015. Ulica Kneza Mutimira30.12.2015. Trg sv. Marka Kućni broj 530.12.2015. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851555952730.12.2015. +38514569222
Datum početka mandata 11/02/201330.12.2015. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 11/02/201830.12.2015. 23/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Oodvjetnik30.12.2015. Odvjetnik11.03.2019. Naziv pravne osobe Zajednički odvjetnički ured Frane Letica i Dalija Orešković30.12.2015. OIB pravne osobe 6805278566630.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.12.2015. Ulica Kneza Mislava30.12.2015. Kućni broj 1430.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200930.12.2015. 12/02/201811.03.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/201330.12.2015. 11.03.2019. 21/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23725,1130.12.2015. 23800,00 28000,0029.12.2017. 22447,00 3000,0001.02.2023. 3679,1822.02.2024. Neto iznos (EUR) 15395,2030.12.2015. 15400,00 16000,0029.12.2017. 14713,2918.09.2020. 2000,0001.02.2023. 2473,3822.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.12.2015. Postoji29.12.2017. Ne postoji01.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0029.12.2017. 20400,00 2707,55 Pravna osnova Od kapitala29.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0018.09.2020. 199,0818.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno18.09.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7817,0031.01.2022. 1037,4931.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.12.2015. Ne postoji18.09.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Odvjetnik Frane Letica30.12.2015. OIB poslodavca 6805278566630.12.2015.
Bruto iznos (EUR) 0,0030.12.2015. Neto iznos (EUR) 0,0030.12.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200930.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.12.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 117000,0030.12.2015. 150000,00 19908,42 Pravna osnova Od samostalne djelatnosti30.12.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 93500,0018.09.2020. 24000,0001.02.2023. 50000,0022.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti18.09.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.09.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.12.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2015. Nositelj obveze Osobno30.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste30.12.2015. Erste Steiermarksische Bank d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 126500,0030.12.2015. 39500,00 36800,00 34450,0001.02.2023. 33300,0022.02.2024.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak30.12.2015. EUR - Euro Godina zaduženja 200630.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 36030.12.2015. 245 192 Iznos mjesečnog anuiteta 3800,0030.12.2015. 225,00 223,07 200,0022.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 3,5030.12.2015. 5,07 4,97
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nositelj obveze Bračni drug
Druga obveza Operativni leasing
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Impuls Leasing d.o.o. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18272,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 290,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 47 Iznos mjesečnog anuiteta 250,00 Ugovorena kamatna stopa 3,59
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji30.12.2015.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica30.12.2015. Nositelj potraživanja Osobno30.12.2015.
Iznos (EUR) 35000,0030.12.2015. 265000,0003.01.2017. 300000,00 40000,0001.02.2023. Vremenski raspon Jednokratno30.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2015.
Mjesto Zagerb30.12.2015. Poštanski broj 1000030.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2015. Površina 51,6930.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0030.12.2015. 700000,00 105000,0001.02.2023.
Katastarska općina Granešina30.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.12.2015. Ne postoji Postoji31.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2015. Marka/tip CITROEN30.12.2015.
Godina proizvodnje 200930.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.12.2015. 9290,6030.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl30.12.2015. Marka/tip KYMCO30.12.2015.
Godina proizvodnje 201330.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0030.12.2015. 2654,4630.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2022. Marka/tip Peugeot 30831.01.2022.
Godina proizvodnje 201631.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0031.01.2022. 6500,0001.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.12.2015. Postoji Ne postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Odvjetnik Frane Letica Zajednicki odvjetnicki ured Frane Letica i Dalija Oreskovic19.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 68052785666 Sjedište poslovnog subjekta Kneza Mislava 14
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Osobno, Bračni drug19.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Samostalna profesionalna djelatnost
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.12.2015. Ne postoji18.09.2020. Postoji01.02.2023.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0030.12.2015. Valuta EUR - Euro30.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 127000,0030.12.2015. 180000,00 110000,00 14599,51 Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.12.2015. EUR - Euro30.12.2015.
Oblik vlasništva Dijete30.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3250,0030.12.2015. Valuta EUR - Euro30.12.2015.
Oblik vlasništva Dijete30.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 127000,0030.12.2015. 180000,00 110000,00 14599,51 Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.12.2015. EUR - Euro30.12.2015.
Oblik vlasništva Dijete30.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3250,0030.12.2015. Valuta EUR - Euro30.12.2015.
Oblik vlasništva Dijete30.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15000,0001.02.2023. 20000,0022.02.2024. Valuta EUR - Euro01.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2023.
Napomena 01.02.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.12.2015.