Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dalibor Pudić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dalibor07.04.2015. Prezime Pudić 07.04.2015.
Stručna sprema Magistar Znanosti07.04.2015. Doktor Znanosti02.01.2018.
Zvanje diplomirani inženjer strojarstva07.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član Upravnog Vijeća07.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija07.04.2015. Hrvatska energetska regulatorna agencija07.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.04.2015. Ulica Ulica grada Vukovara07.04.2015. Kućni broj 1407.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851632377707.04.2015.
Datum početka mandata 01/04/201207.04.2015. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/201507.04.2015. 30/09/202202.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.04.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.04.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.04.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.04.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor07.04.2015. Naziv pravne osobe Toplota proizvodnja d.o.o.07.04.2015. OIB pravne osobe 0052664778007.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10432 Bregana07.04.2015. Ulica Samoborska07.04.2015. Kućni broj 2607.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/03/201107.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/201207.04.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26894,0207.04.2015. 28440,9902.01.2018. Neto iznos (HRK) 17347,3507.04.2015. 19084,5602.01.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 07.04.2015. OIB poslodavca 1937010088107.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 11114,6607.04.2015. 133375,9227.04.2015. Neto iznos (HRK) 6700,0007.04.2015. 80400,0027.04.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201207.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 07.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji07.04.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2300,0007.04.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1250,0007.04.2015. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2015.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.04.2015. Ne postoji02.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.04.2015. Nositelj obveze Osobno07.04.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) PBZ07.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0007.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro07.04.2015. Godina zaduženja 201407.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0007.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.04.2015. Nositelj obveze Bračni drug07.04.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) PBZ07.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0007.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro07.04.2015. Godina zaduženja 201407.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0007.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje07.04.2015. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug07.04.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Supruzini roditelji07.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0007.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.04.2015. Godina zaduženja 201507.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 2407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 0,0007.04.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.04.2015.
Mjesto Supetar07.04.2015. Zagreb02.01.2018. Poštanski broj 2140007.04.2015. 1000002.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.04.2015. Površina 169,2907.04.2015. 250,0002.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1550000,0007.04.2015. 1350000,0002.01.2018.
Katastarska općina Supetar07.04.2015. Grad Zagreb02.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno07.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug07.04.2015. Osobno02.01.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine07.04.2015. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine02.01.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine gradnjom kuće od 3 apartmana07.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.04.2015.
Mjesto Zagreb07.04.2015. Poštanski broj 1000007.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.04.2015. Površina 400,0007.04.2015. 110,0002.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0007.04.2015. 1320000,0002.01.2018.
Katastarska općina Vrapče07.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine07.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine izgradnja višestambenog objekta u fazi gotovosti od 290 m2 neto07.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.04.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.04.2015. Postoji02.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 450000,0002.01.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine02.01.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stručna udruga za plin07.04.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb07.04.2015.
OIB pravne osobe 0735992570707.04.2015.
Datum učlanjenja 02/01/200207.04.2015. Datum kraja članstva 07.04.2015.
Funkcije dopredsjednik07.04.2015. predsjednik02.01.2018.
Napomena