Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dalibor Pudić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dalibor07.04.2015. Prezime Pudić 07.04.2015.
Stručna sprema Magistar Znanosti07.04.2015. Doktor Znanosti02.01.2018.
Zvanje diplomirani inženjer strojarstva07.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana07.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član Upravnog Vijeća07.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija07.04.2015. Hrvatska energetska regulatorna agencija07.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.04.2015. Ulica Ulica grada Vukovara07.04.2015. Kućni broj 1407.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851632377707.04.2015. Fax (službeni) +3851611534407.04.2015.
Datum početka mandata 01/04/201207.04.2015. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/201507.04.2015. 30/09/202202.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.04.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.04.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.04.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.04.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor07.04.2015. Naziv pravne osobe Toplota proizvodnja d.o.o.07.04.2015. OIB pravne osobe 0052664778007.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10432 Bregana07.04.2015. Ulica Samoborska07.04.2015. Kućni broj 2607.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/03/201107.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 31/03/201207.04.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26894,0207.04.2015. 28440,9902.01.2018. Neto iznos (HRK) 17347,3507.04.2015. 19084,5602.01.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.04.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.04.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 07.04.2015. OIB poslodavca 1937010088107.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 11114,6607.04.2015. 133375,9227.04.2015. Neto iznos (HRK) 6700,0007.04.2015. 80400,0027.04.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201207.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 07.04.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji07.04.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2300,0007.04.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1250,0007.04.2015. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.04.2015. Ne postoji02.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.04.2015. Nosioc obveze Osobno07.04.2015.
Vjerovnik PBZ07.04.2015. Iznos duga 25000,0007.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro07.04.2015. Godina zaduženja 201407.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0007.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.04.2015. Nosioc obveze Bračni drug07.04.2015.
Vjerovnik PBZ07.04.2015. Iznos duga 25000,0007.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro07.04.2015. Godina zaduženja 201407.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0007.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje07.04.2015. Nosioc obveze Osobno, Bračni drug07.04.2015.
Vjerovnik Supruzini roditelji07.04.2015. Iznos duga 200000,0007.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.04.2015. Godina zaduženja 201507.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 2407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 0,0007.04.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.04.2015.
Mjesto Supetar07.04.2015. Zagreb02.01.2018. Poštanski broj 2140007.04.2015. 1000002.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.04.2015. Površina 169,2907.04.2015. 250,0002.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1550000,0007.04.2015. 1350000,0002.01.2018.
Katastarska općina Supetar07.04.2015. Grad Zagreb02.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno07.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug07.04.2015. Osobno02.01.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine07.04.2015. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine02.01.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine gradnjom kuće od 3 apartmana07.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.04.2015.
Mjesto Zagreb07.04.2015. Poštanski broj 1000007.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.04.2015. Površina 400,0007.04.2015. 110,0002.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0007.04.2015. 1320000,0002.01.2018.
Katastarska općina Vrapče07.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine07.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine izgradnja višestambenog objekta u fazi gotovosti od 290 m2 neto07.04.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.04.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.04.2015. Postoji02.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 450000,0002.01.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine02.01.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji07.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stručna udruga za plin07.04.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb07.04.2015.
OIB pravne osobe 0735992570707.04.2015.
Datum učlanjenja 02/01/200207.04.2015. Datum kraja članstva 07.04.2015.
Funkcije dopredsjednik07.04.2015. predsjednik02.01.2018.