Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dalibor Pudić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dalibor07.04.2015. Prezime Pudić 07.04.2015.
Stručna sprema Magistar Znanosti07.04.2015. Doktor Znanosti02.01.2018.
Zvanje diplomirani inženjer strojarstva07.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Upravnog Vijeća07.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija07.04.2015. Hrvatska energetska regulatorna agencija07.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.04.2015. Ulica Ulica grada Vukovara07.04.2015. Kućni broj 1407.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851632377707.04.2015.
Datum početka mandata 01/04/201207.04.2015. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/201507.04.2015. 30/09/202202.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.04.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.04.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.04.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor07.04.2015. Naziv pravne osobe Toplota proizvodnja d.o.o.07.04.2015. OIB pravne osobe 0052664778007.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10432 Bregana07.04.2015. Ulica Samoborska07.04.2015. Kućni broj 2607.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/03/201107.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/201207.04.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26894,0207.04.2015. 28440,9902.01.2018. 34554,6830.01.2022. Neto iznos (HRK) 17347,3507.04.2015. 19084,5602.01.2018. 24364,8230.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.04.2015. Postoji30.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5247,3130.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti30.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 07.04.2015. Državni inspektorat RH30.01.2022. OIB poslodavca 1937010088107.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 11114,6607.04.2015. 133375,9227.04.2015. 14100,0030.01.2022. Neto iznos (HRK) 6700,0007.04.2015. 80400,0027.04.2015. 10318,3030.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201207.04.2015. 01/04/201930.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa 07.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji07.04.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2300,0007.04.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1250,0007.04.2015. 1500,0030.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.04.2015.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.04.2015. Ne postoji02.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.04.2015. Nositelj obveze Osobno07.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ07.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0007.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro07.04.2015. Godina zaduženja 201407.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0007.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.04.2015. Nositelj obveze Bračni drug07.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ07.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0007.04.2015.
Valuta duga EUR - Euro07.04.2015. Godina zaduženja 201407.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0007.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje07.04.2015. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug07.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Supruzini roditelji07.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0007.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.04.2015. Godina zaduženja 201507.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 2407.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0007.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 0,0007.04.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.04.2015.
Mjesto Supetar07.04.2015. Zagreb02.01.2018. Poštanski broj 2140007.04.2015. 1000002.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.04.2015. Površina 169,2907.04.2015. 250,0002.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1550000,0007.04.2015. 1350000,0002.01.2018. 3750000,0030.01.2022.
Katastarska općina Supetar07.04.2015. Grad Zagreb02.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno07.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug07.04.2015. Osobno02.01.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine07.04.2015. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine02.01.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine gradnjom kuće od 3 apartmana07.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.04.2015.
Mjesto Zagreb07.04.2015. Poštanski broj 1000007.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.04.2015. Površina 400,0007.04.2015. 110,0002.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1400000,0007.04.2015. 1320000,0002.01.2018. 1500000,0030.01.2022.
Katastarska općina Vrapče07.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine07.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine izgradnja višestambenog objekta u fazi gotovosti od 290 m2 neto07.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.04.2015. Postoji30.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2022. Marka/tip Opel Mokka30.01.2022.
Godina proizvodnje 201530.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0030.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava30.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.04.2015. Postoji02.01.2018. Ne postoji30.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 450000,0002.01.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine02.01.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stručna udruga za plin07.04.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb07.04.2015.
OIB pravne osobe 0735992570707.04.2015.
Datum učlanjenja 02/01/200207.04.2015. Datum kraja članstva 07.04.2015.
Funkcije dopredsjednik07.04.2015. predsjednik02.01.2018.
Napomena