Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dalibor Fofonjka

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dalibor31.07.2017. Prezime Fofonjka31.07.2017.
Stručna sprema VSS31.07.2017.
Zvanje diplomirani inženjer strojarstva31.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke31.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana31.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33515 Orahovica31.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika31.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Orahovica31.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33515 Orahovica31.07.2017. Ulica F. Gavrančića31.07.2017. Kućni broj 631.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853367335131.07.2017. Fax (službeni) +3853367312531.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201731.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202131.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski31.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji31.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji31.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji31.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor31.07.2017. Naziv pravne osobe Phoenix d.o.o.31.07.2017. OIB pravne osobe 1343036946031.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33515 Orahovica31.07.2017. Ulica Dalmatinska 31.07.2017. Kućni broj 98A31.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/10/199031.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji31.07.2017. Ne postoji16.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor31.07.2017. Naziv pravne osobe Phoenix d.o.o.31.07.2017. OIB pravne osobe 1343036946031.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33515 Orahovica31.07.2017. Ulica Dalmatinska31.07.2017. Kućni broj 98A31.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/10/199031.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0031.07.2017. 3800,0016.02.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji31.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Phoenix d.o.o.31.07.2017. OIB isplatitelja 1343036946031.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11550,0031.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji31.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje31.07.2017. OIB poslodavca 8439795662331.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 60930,7331.07.2017. Neto iznos (HRK) 46639,1931.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 23/02/199831.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji31.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.07.2017. Nosioc obveze Osobno31.07.2017.
Druga obveza Leasing31.07.2017.
Vjerovnik UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.31.07.2017. Iznos duga 90000,0031.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.07.2017. Godina zaduženja 201731.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3631.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2500,0031.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,5031.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Orahovica31.07.2017. Poštanski broj 3351531.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 640,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 592558,4031.07.2017.
Katastarska općina Orahovica31.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Orahovica31.07.2017. Poštanski broj 3351531.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 29,0731.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 165000,0031.07.2017.
Katastarska općina Orahovica31.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.07.2017. Marka/tip HYUNDAI 31.07.2017.
Godina proizvodnje 201631.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0031.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine LEASING31.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji31.07.2017. Postoji16.02.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio16.02.2018. Naziv poslovnog subjekta Phoenix d.o.o.16.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 1343036946016.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta Orahovica16.02.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 33,3316.02.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu16.02.2018.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 16.02.2018. OIB 16.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.02.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2018.
Postotak 33,3316.02.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji31.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji31.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NOGOMETNI KLUB PAPUK31.07.2017. Sjedište pravne osobe Orahovica31.07.2017.
OIB pravne osobe 4254119925531.07.2017.
Datum učlanjenja 20/05/198731.07.2017. Datum kraja članstva 31.07.2017.
Funkcije Predsjednik kluba31.07.2017.