Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Cvjetko Obradović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Cvjetko28.09.2017. Prezime Obradović28.09.2017.
Stručna sprema VSS28.09.2017.
Zvanje univ spec oec 28.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 34000 Požega28.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.09.2017. Mjesto 10000 Zagreb28.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra28.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova28.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.09.2017. Ulica Ulica grada Vukovara28.09.2017. Kućni broj 3328.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378877028.09.2017.
Datum početka mandata 08/09/201728.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/11/202028.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik područnog ureda Osijek28.09.2017. Naziv pravne osobe Državna uprava za zaštitu i spašavanje28.09.2017. OIB pravne osobe 6691245005628.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.09.2017. Ulica Nehajska28.09.2017. Kućni broj 528.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/200728.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20500,3028.09.2017. Neto iznos (HRK) 15857,5828.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3007,0028.09.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.09.2017.
Vremenski raspon Mjesečno28.09.2017.
Druga djelatnost profesionalna vojna mirovina28.09.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državna geodetska uprava28.09.2017. OIB poslodavca 8489112754028.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 82260,0028.09.2017. 7035,0004.08.2021. Neto iznos (HRK) 52860,0028.09.2017. 4605,0004.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/198728.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) erste steiermerkische bank28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 180309,8828.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 201528.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1959,8928.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5428.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) erste steiermerkisier bank28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 28800,0028.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 200728.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14428.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3600,0028.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,4528.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) erste steriermariser bank28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 93600,0028.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 201328.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1300,0028.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5028.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) addiko banka28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115200,0028.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 201728.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7228.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1600,0028.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5028.09.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.09.2017.
Mjesto Požega28.09.2017. Poštanski broj 3400028.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.09.2017. Površina 283,0028.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0028.09.2017.
Katastarska općina požega28.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.09.2017.
Mjesto požega28.09.2017. Poštanski broj 3400028.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.09.2017. Površina 63,0728.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 488000,0028.09.2017.
Katastarska općina požega28.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.09.2017. Marka/tip vw pasat28.09.2017.
Godina proizvodnje 200728.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0028.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.09.2017. Marka/tip citroen c328.09.2017.
Godina proizvodnje 200728.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip peugeot 308
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 22741,0028.09.2017. 12774,00 Valuta EUR - Euro28.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0028.09.2017. 20000,00 Valuta EUR - Euro28.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2017. Način stjecanja Od osiguranja28.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.09.2017.