Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Čedomir Miler

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Čedomir30.01.2016. Prezime Miler 30.01.2016.
Stručna sprema VSS30.01.2016.
Zvanje DIPLOMIRANI INu00c5u00bdENJER GEOLOGIJE30.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske30.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske30.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana30.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51500 Krk30.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika30.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Krk30.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51500 Krk30.01.2016. Ulica TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA30.01.2016. Kućni broj 230.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855140117730.01.2016. Fax (službeni) +3855140117830.01.2016.
Datum početka mandata 23/05/201330.01.2016. 27/05/201705.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/201730.01.2016. 27/05/202105.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji30.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17294,9630.01.2016. 17368,8705.06.2017. Neto iznos (HRK) 11312,9830.01.2016. 11472,2805.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji30.01.2016. Ne postoji24.02.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj GRAD KRK30.01.2016. OIB isplatitelja 1240509511630.01.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11312,9830.01.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PONIKVE USLUGE D.O.O.30.01.2016. OIB poslodavca 9214315945630.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 238269,8630.01.2016. 242718,8805.06.2017. Neto iznos (HRK) 154041,5330.01.2016. 156177,0705.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 04/05/198230.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 30.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2016. Nosioc obveze Osobno30.01.2016.
Vjerovnik WUESTENROT30.01.2016. Iznos duga 43648,9130.01.2016. 38103,1005.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2016. Godina zaduženja 200830.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 22030.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 462,5030.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,4930.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2016.
Mjesto KRK30.01.2016. Poštanski broj 5150030.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2016. Površina 219,2530.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0030.01.2016.
Katastarska općina KRK-GRAD30.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji30.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji30.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji30.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 51593,0930.01.2016. 20348,4805.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 2273,0530.01.2016. 3735,4205.06.2017. Valuta EUR - Euro30.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.01.2016.