Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bruno Hranić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Bruno01.12.2015. Prezime Hranić 01.12.2015.
Stručna sprema VŠS01.12.2015.
Zvanje ekonomist01.12.2015. pristupnik ekonomije-ekonomist28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica01.12.2015. Hrvatska demokratska zajednica01.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.12.2015. Nema djece05.06.2021. Ima djece30.08.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 42205 Vidovec01.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.12.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vidovec01.12.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42205 Vidovec01.12.2015. Ulica Trg sv. Vida01.12.2015. Kućni broj 901.12.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854274120101.12.2015.
Datum početka mandata 27/05/201301.12.2015. 08/06/201728.06.2017. 04/06/202105.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201701.12.2015. 25/05/202128.06.2017. 03/06/202105.06.2021. 05/06/202505.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2017 03/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji01.12.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15760,3401.12.2015. 15832,30 16915,6706.11.2019. 16991,5221.09.2020. 17067,3805.01.2022. 2275,3019.01.2023. Neto iznos (EUR) 10170,5901.12.2015. 10325,25 10114,5411.02.2018. 11227,1506.11.2019. 11279,95 11324,6021.09.2020. 11702,7105.06.2021. 11801,9705.01.2022. 1572,7219.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.12.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji01.12.2015.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji01.12.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 180246,7001.12.2015. 17189,64 2402,6519.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti01.12.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.12.2015. Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.12.2015. Postoji17.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.01.2016. Nositelj obveze Bračni drug17.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka17.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 62931,0617.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.01.2016. Godina zaduženja 201517.01.2016. 201626.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 19217.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 499,1817.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,3717.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo18.02.2016. Nositelj obveze Osobno18.02.2016.
Druga obveza Leasing18.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.18.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30492,7718.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.02.2016. Godina zaduženja 201518.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6018.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 496,7818.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,5218.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.09.2016. Nositelj obveze Bračni drug19.09.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.19.09.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 270000,0019.09.2016. 35835,1619.09.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.09.2016. EUR - Euro19.09.2016. Godina zaduženja 201619.09.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 18019.09.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2010,7219.09.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9519.09.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,00 9954,21
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1478,03 Ugovorena kamatna stopa 6,80
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.11.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka26.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 695000,0026.11.2017. 92242,3526.11.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.11.2017. EUR - Euro26.11.2017. Godina zaduženja 201726.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 6791,4826.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,4826.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo19.12.2017. Nositelj obveze Osobno19.12.2017.
Druga obveza leasing19.12.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste leasing19.12.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27853,0519.12.2017. 35065,4605.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro19.12.2017. Godina zaduženja 201719.12.2017. 202105.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 349,3619.12.2017. 428,7311.02.2018. 352,9805.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,4019.12.2017. 2,9005.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.08.2021. Nositelj obveze Osobno09.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka09.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0009.08.2021. 6636,1409.08.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.08.2021. EUR - Euro09.08.2021. Godina zaduženja 202109.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4409.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1242,7009.08.2021. 164,9319.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,8509.08.2021.
Napomena 09.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 695000,00 92242,35
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 6669,00 885,1319.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,66
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Krkanec01.12.2015. Poštanski broj 4220501.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 1294,0001.12.2015. 477,0001.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0001.12.2015. 1600000,0001.02.2020. 250000,0019.01.2023.
Katastarska općina Vidovec01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.12.2015. Način stjecanja Nasljedstvom01.12.2015.
Postotak 25,0001.12.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Pirovac01.12.2015. Poštanski broj 2221301.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 42,1001.12.2015. 41,41
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0001.12.2015. 124230,0019.01.2023.
Katastarska općina Tisno01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine01.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Turčin01.12.2015. Poštanski broj 4220401.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 1980,0001.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0001.12.2015. 26544,5601.12.2015.
Katastarska općina Biškupec-II01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Nasljedstvom01.12.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Turčin01.12.2015. Poštanski broj 4220401.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 36,0001.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.12.2015. 663,6101.12.2015.
Katastarska općina Biškupec-II01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Nasljedstvom01.12.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Turčin01.12.2015. Poštanski broj 4220401.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 41,0001.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0001.12.2015. 796,3401.12.2015.
Katastarska općina Biškupec-II01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Nasljedstvom01.12.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Lukavec01.12.2015. Poštanski broj 4224201.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 4154,0001.12.2015. 687,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0001.12.2015. 6870,00 4809,0019.01.2023.
Katastarska općina Cerje Tužno01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2015.
Mjesto Lukavec01.12.2015. Poštanski broj 4224201.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2015. Površina 687,0001.12.2015. 2622,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0001.12.2015. 26220,00 18354,0019.01.2023.
Katastarska općina Cerje Tužno01.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman27.08.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2016.
Mjesto Zagreb27.08.2016. Poštanski broj 1000027.08.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2016. Površina 36,3827.08.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 270000,0027.08.2016. 35835,1627.08.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb27.08.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.08.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.08.2016.
Postotak 10,0027.08.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.10.2018.
Mjesto Zagreb06.10.2018. Poštanski broj 1000006.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.10.2018. Površina 41,3706.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 421400,0006.10.2018. 111699,0019.01.2023.
Katastarska općina Granešina06.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno06.10.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug06.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine06.10.2018. Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža06.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.10.2018.
Mjesto Zagreb06.10.2018. Poštanski broj 1000006.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.10.2018. Površina 12,2006.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 61600,0006.10.2018. 18180,0019.01.2023.
Katastarska općina Granešina06.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno06.10.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug06.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine06.10.2018. Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža01.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2020.
Mjesto Krkanec01.02.2020. Poštanski broj 4220501.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2020. Površina 26,0001.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0001.02.2020. 13000,0019.01.2023.
Katastarska općina Vidovec01.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2020.
Postotak 25,0001.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža01.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2020.
Mjesto Krkanec01.02.2020. Poštanski broj 4220501.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2020. Površina 57,0001.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0001.02.2020. 28500,0019.01.2023.
Katastarska općina Vidovec01.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2020.
Postotak 25,0001.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt01.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2020.
Mjesto Krkanec01.02.2020. Poštanski broj 4220501.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2020. Površina 37,0001.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0001.02.2020. 25900,0019.01.2023.
Katastarska općina Vidovec01.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2020.
Postotak 25,0001.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2020.
Mjesto Krkanec01.02.2020. Poštanski broj 4220501.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2020. Površina 697,0001.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0001.02.2020. 10455,0019.01.2023.
Katastarska općina Vidovec01.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2020.
Postotak 25,0001.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lukavec Poštanski broj 42242
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 939,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9390,00 6573,0019.01.2023.
Katastarska općina Cerje Tužno Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lukavec Poštanski broj 42242
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 593,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5930,00 4151,0019.01.2023.
Katastarska općina Cerje Tužno Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.12.2015. Marka/tip Volkswagen Passat01.12.2015.
Godina proizvodnje 201501.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 290062,4701.12.2015. 38497,8401.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno01.12.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine prodajom automobila Audi a401.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.12.2015. Marka/tip Volkswagen Polo01.12.2015.
Godina proizvodnje 201201.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0001.12.2015. 10617,8201.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine prodajom automobila Citroen C401.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.12.2017. Marka/tip BMW 318 D 19.12.2017. BMW 320 d05.06.2021.
Godina proizvodnje 201719.12.2017. 202105.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 311792,9819.12.2017. 352130,9405.06.2021. 46735,6805.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.12.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.06.2021. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.12.2015. Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK
OIB poslovnog subjekta 95388963061 Sjedište poslovnog subjekta Osijek
Broj dionica 20 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ZB eplus Klasa BK
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 9230,42 1225,03
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena Udio u fondu od 2021.05.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ZB Bond
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 8680,58 1152,03
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena Udio u fondu od 2021.05.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ZB eplus Klasa BE
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 19595,46 2600,70
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena Udio u fondu od 2021.05.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice19.01.2023. Naziv poslovnog subjekta HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK19.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 9538896306119.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Osijek19.01.2023.
Broj dionica 2019.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,2719.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug19.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.01.2023.
Napomena 19.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.12.2015. Postoji Ne postoji21.09.2020. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 30000,00 3981,68 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 25000,00 22800,9919.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od osiguranja
Napomena Štednja od 1998.05.10.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji01.12.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga općina U Republici Hrvatskoj01.12.2015. Udruga općina u Republici Hrvatskoj19.12.2017. Hrvatska zajednica općina Sjedište pravne osobe Hrgovići 59, Zagreb01.12.2015.
OIB pravne osobe 0069089397901.12.2015.
Datum učlanjenja 17/11/201401.12.2015. Datum kraja članstva 01.12.2015.
Funkcije Član Upravnog odbora, Glavni tajnik 01.12.2015. Član Upravnog odbora19.12.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Odbor regija Europske unije01.12.2015. Europski odbor regija01.02.2020. Sjedište pravne osobe Bruxelles01.12.2015.
OIB pravne osobe 0000000000101.12.2015.
Datum učlanjenja 28/02/201501.12.2015. Datum kraja članstva 01.12.2015.
Funkcije Član odbora, član Predsjedništva01.12.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica općina 15.02.2020. Sjedište pravne osobe Ulica Grada Vukovara 271, Zagreb15.02.2020.
OIB pravne osobe 0069089397915.02.2020.
Datum učlanjenja 17/11/201415.02.2020. Datum kraja članstva 15.02.2020.
Funkcije Član Upravnog odbora15.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Europski odbor regija15.02.2020. Sjedište pravne osobe Rue Belliard 99-101, Brussels15.02.2020.
OIB pravne osobe 1000000000015.02.2020.
Datum učlanjenja 28/02/201515.02.2020. Datum kraja članstva 15.02.2020.
Funkcije Član odbora, član predsjedništva15.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidovec25.02.2020. Sjedište pravne osobe Trg sv. Vida 1725.02.2020.
OIB pravne osobe 7522811581925.02.2020.
Datum učlanjenja 26/05/197825.02.2020. Datum kraja članstva 25.02.2020.
Funkcije Član društva, vatrogasni časnik25.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Europski kulturni krug-EKULT25.02.2020. Sjedište pravne osobe Trg sv. Vida 9, Vidovec25.02.2020.
OIB pravne osobe 2518707413625.02.2020.
Datum učlanjenja 13/09/201225.02.2020. Datum kraja članstva 25.02.2020.
Funkcije Član udruge25.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga branitelja i veterana Domovinskog rata Općine Vidovec25.02.2020. Sjedište pravne osobe Trg sv. Vida 9, Vidovec25.02.2020.
OIB pravne osobe 5606446072125.02.2020.
Datum učlanjenja 17/02/201525.02.2020. Datum kraja članstva 25.02.2020.
Funkcije Član udruge25.02.2020.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: 
19.01.2023. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 05.10.2022. 08:15 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 05.01.2022. 14:00 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 30.08.2021. 12:30 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 09.08.2021. 19:20 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 05.06.2021. 06:15 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 05.06.2021. 06:15 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 21.09.2020. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 25.02.2020. 18:55 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 15.02.2020. 19:10 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 01.02.2020. 18:55 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 06.11.2019. 07:00 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 06.10.2018. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 11.02.2018. 17:00 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 19.12.2017. 21:05 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 26.11.2017. 16:30 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 28.06.2017. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 19.09.2016. 10:10 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 27.08.2016. 08:15 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 18.02.2016. 18:25 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 26.01.2016. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 17.01.2016. 09:40 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 12.01.2016. 07:55 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić 01.12.2015. 14:55 - Imovinska kartica obveznika - Bruno Hranić