Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bruna Esih

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Bruna Prezime Esih
Stručna sprema VSS
Zvanje profesor filozofije i hrvatske kulture Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222 Fax (službeni) 05.12.2016.
Datum početka mandata 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 14/10/2019
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto asistent - znanstveni novak Naziv pravne osobe Institut društvenih znanosti Ivo Pilar OIB pravne osobe 32840574937
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Marka Marulića Kućni broj 19
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2001 Datum prestanka radnog odnosa 17/10/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21935,32 Neto iznos (HRK) 13166,56 11666,5628.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji28.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0028.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Franck d.d. OIB poslodavca 07676693758
Bruto iznos (HRK) 259000,00 Neto iznos (HRK) 179000,00
Datum stupanja u radni odnos 01/12/2008 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.12.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Renato Esih Iznos duga 68120,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2003
Rok vraćanja u mjesecima 168 Iznos mjesečnog anuiteta 468,00 Ugovorena kamatna stopa 2,10

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 49,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 490000,00
Katastarska općina Šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 957,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1090000,00
Katastarska općina šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Karlobag Poštanski broj 53288
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 32,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00
Katastarska općina Karlobag Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Slime Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 375,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 28000,00
Katastarska općina Slime Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 704,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00
Katastarska općina šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 125,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 93000,00
Katastarska općina Šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Twingo
Godina proizvodnje 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Seat Ibiza
Godina proizvodnje 2003 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 445 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,95
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ZB trend
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 36,10
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ZB bric
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 15,86
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 200000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 17500,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Hrvatski križni put Sjedište pravne osobe Jure Kaštelana 19, Zagreb
OIB pravne osobe 73761078935
Datum učlanjenja 07/06/2012 Datum kraja članstva
Funkcije punopravni član