Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Varjačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Branko06.07.2017. Prezime Varjačić 06.07.2017.
Stručna sprema VŠS06.07.2017.
Zvanje ekonomist06.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica06.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49000 Krapina06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji06.07.2017. Mjesto 49000 Krapina06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika06.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Krapina06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49000 Krapina06.07.2017. Ulica MAGISTRATSKA06.07.2017. Kućni broj 3006.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854938240006.07.2017. Fax (službeni) 06.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201706.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202106.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji06.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 3870,3106.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji06.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 37645,6206.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada06.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 14747,3806.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 741,0706.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 364,3206.07.2017. Pravna osnova Od kapitala06.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji06.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji06.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji06.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 27164,1106.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada06.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 214600,0006.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 74,1106.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 74,1106.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 665,2806.07.2017. Pravna osnova Od kapitala06.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji06.07.2017.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica06.07.2017. Nosioc potraživanja Osobno06.07.2017.
Iznos (HRK) 17750000,0006.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica06.07.2017. Nosioc potraživanja Osobno06.07.2017.
Iznos (HRK) 6400000,0006.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica06.07.2017. Nosioc potraživanja Bračni drug06.07.2017.
Iznos (HRK) 4400000,0006.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 479,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA GRAD06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 75,5206.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 611,3206.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1111,1606.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto NOVALJA06.07.2017. Poštanski broj 5329106.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 128,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1800000,0006.07.2017.
Katastarska općina NOVALJA-I06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto GAJAC06.07.2017. Poštanski broj 5329106.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 66,3706.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0006.07.2017.
Katastarska općina NOVALJA NOVA06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 35,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 220000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA GRAD06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 346,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA GRAD06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto KRAPINA06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 375,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0006.07.2017.
Katastarska općina KRAPINA GRAD06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto VELIKA VES06.07.2017. Poštanski broj 4900006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 4165,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0006.07.2017.
Katastarska općina VELIKA VES06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 827,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 899,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 683,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 230000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 144,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSkO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 126,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 115,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1015,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8300,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 324,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1079,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1295,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 662,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 252,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 288,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 137,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 539,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 784,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 72,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3700,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 100,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 290,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 260,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 7,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 2158,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto PETROVSKO06.07.2017. Poštanski broj 4923406.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 780,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0006.07.2017.
Katastarska općina PETROVSKO06.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip LAND ROVER FREELANDER 2 0 D06.07.2017.
Godina proizvodnje 200106.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala06.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ INVEST06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 7307396057306.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB06.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 161037,4406.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta SAMOBORSKA BANKA DD06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 1380652618606.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta SAMOBOR06.07.2017.
Broj dionica 1006.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 700,0006.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta ZB INVEST06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 2388936304506.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB06.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 140256,2706.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM DD06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656006.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB06.07.2017.
Broj dionica 6906.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 180,8306.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM DD06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656006.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB06.07.2017.
Broj dionica 12606.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 180,8306.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta VARJAČIĆ DOO06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 1437381751806.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta KRAPINA06.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 71,3206.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu06.07.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 06.07.2017. OIB 06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta VARJAČIĆ DOO06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 1437381751806.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta KRAPINA06.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 28,3206.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta KRAPINA-ŠPED DOO06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 6498313359106.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta KRAPINA06.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0006.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu06.07.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 06.07.2017. OIB 06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 430381,7706.07.2017. Valuta EUR - Euro06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6384,9906.07.2017. Valuta USD - Američki Dolar06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 527898,5906.07.2017. Valuta EUR - Euro06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 20416,9906.07.2017. Valuta CHF - Švicarski Franak06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 318244,1406.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 158740,8306.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom06.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji06.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ROTARY KLUB KRAPINA06.07.2017. Sjedište pravne osobe KRAPINA06.07.2017.
OIB pravne osobe 1989583863406.07.2017.
Datum učlanjenja 01/05/201006.07.2017. Datum kraja članstva 06.07.2017.
Funkcije PREDSJEDNIK ROTARY KLUBA KRAPINA06.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: