Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Kutija

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Branko16.02.2016. Prezime Kutija 16.02.2016. Kutija28.04.2022.
Stručna sprema VSS16.02.2016.
Zvanje dipl ing tekstilno-kemijske tehnologije 16.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 23420 Benkovac16.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik16.02.2016. Gradonačelnik29.06.2017. Ravnatelj28.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor16.02.2016. Hrvatski sabor16.02.2016. Grad Benkovac29.06.2017. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE-pravna osoba za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, i održavanje županijskih i lokalnih cesta28.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. 23420 Benkovac29.06.2017. 23000 Zadar28.04.2022. Ulica Trg sv. Marka16.02.2016. ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA29.06.2017. Zrinsko Frankopanska 28.04.2022. Kućni broj 616.02.2016. 1229.06.2017. 10/228.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947716.02.2016. +3852368488129.06.2017. +3852325050928.04.2022.
Datum početka mandata 22/12/201116.02.2016. 11/06/201329.06.2017. 23/03/202028.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201516.02.2016. 10/06/201329.06.2017. 10/06/201701.02.2018. 23/03/202428.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.02.2016. Volonterski09.01.2017. Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 30/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji16.02.2016. Ne postoji29.06.2017.
Dužnost Gradonačelnik16.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Benkovac16.02.2016. 29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23420 Benkovac16.02.2016. 29.06.2017. Ulica Šetalište kneza Branimira16.02.2016. 29.06.2017. Kućni broj 1216.02.2016. 29.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852368488116.02.2016. 29.06.2017.
Datum početka mandata 11/06/201316.02.2016. 29.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/201716.02.2016. 29.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.02.2016. Profesionalno09.01.2017. 29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 16.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.02.2016. Postoji29.06.2017. Ne postoji28.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost VIJEĆNIK GRADSKOG VIJEĆA29.06.2017. Naziv pravne osobe GRAD BENKOVAC29.06.2017.
OIB pravne osobe 8382131366029.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2017.
Datum početka dužnosti 19/06/201729.06.2017. Datum kraja dužnosti 29.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23420 Benkovac29.06.2017. Ulica ULICA IVANA MEŠTROVIĆA29.06.2017. Kućni broj 929.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852368488129.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji16.02.2016. Postoji28.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik28.04.2022. Naziv pravne osobe Grad Benkovac28.04.2022. OIB pravne osobe 8382131366028.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23420 Benkovac28.04.2022. Ulica Šetalište kneza Branimira28.04.2022. Kućni broj 1228.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/06/201328.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24833,7616.02.2016. 17032,4029.06.2017. 18400,0028.04.2022. 2625,2631.01.2023. Neto iznos (EUR) 16304,5716.02.2016. 10804,5129.06.2017. 12468,8028.04.2022. 1770,9631.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0009.01.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 17032,4009.01.2017. Neto iznos (EUR) 10804,5109.01.2017.
Volonterski (EUR) 0,0016.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Privredna banka d.d. Zagreb16.02.2016. OIB poslodavca 0253569773216.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 111600,0016.02.2016. 9399,0528.04.2022. 1247,4628.04.2022. Neto iznos (EUR) 76800,0016.02.2016. 6730,9328.04.2022. 893,2228.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 17/04/200116.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji16.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Zadar16.02.2016. Poštanski broj 2300016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 180,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1080000,0016.02.2016. 143340,6316.02.2016.
Katastarska općina Crno16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Zadar16.02.2016. Poštanski broj 2300016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 5,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0016.02.2016. 4000,0031.01.2023.
Katastarska općina Zadar16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2016. Marka/tip Toyota Auris 16.02.2016. Mazda 328.04.2022.
Godina proizvodnje 200716.02.2016. 201828.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0016.02.2016. 95000,0028.04.2022. 10000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2016. Marka/tip Renault Laguna16.02.2016. Mazda CX509.01.2017.
Godina proizvodnje 200816.02.2016. 201409.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53000,0016.02.2016. 150000,0009.01.2017. 110000,0028.04.2022. 12000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.02.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji16.02.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji16.02.2016. Ne postoji28.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Županijska uprava za ceste Zadarske županije 16.02.2016. Sjedište pravne osobe Zadar16.02.2016.
OIB pravne osobe 4024331194716.02.2016.
Datum učlanjenja 24/09/201316.02.2016. Datum kraja članstva 16.02.2016.
Funkcije član Upravnog vijeća16.02.2016.
Napomena