Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Grčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Branko Prezime Grčić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Sveučilišni profesor Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Ministar23.03.2016. Zastupnik03.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Ministarstvo Regionalnog Razvoja I Fondova Europske Unije23.03.2016. Hrvatski sabor03.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Račkoga23.03.2016. Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222 +3851640066023.03.2016.
Datum početka mandata 30/01/2016 22/12/201123.03.2016. 22/01/201603.11.2016. 14/10/201610.01.2018. 22/07/202028.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 30/01/2020 22/01/201623.03.2016. 14/10/201603.11.2016. 14/10/202010.01.2018. 22/07/202428.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji Postoji17.01.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Profesor17.01.2019. Naziv pravne osobe Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet17.01.2019. OIB pravne osobe 8447768442217.01.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split17.01.2019. Ulica Cvite Fiskovića 17.01.2019. Kućni broj 517.01.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201817.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 17.01.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova Profesor i dekan Ekonomskof fakulteta u Splitu Ministar u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova03.11.2016. Zastupnik u Hrvatskom Saboru28.07.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova Ekonomski fakultet Split Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova03.11.2016. Hrvatski Sabor28.07.2020. OIB pravne osobe 69608914212 84477684422 6960891421203.11.2016. 3859750623428.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb 21000 Split 10000 Zagreb03.11.2016. Ulica Račkoga Cvite Fiskovića Račkoga 03.11.2016. Kućni broj 6 5 603.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/12/2011 17/12/1987 21/12/201103.11.2016. 14/10/201628.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/01/2016 21/12/2011 22/01/201603.11.2016. 22/07/202028.07.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 30000,00 15000,0017.01.2019. 20000,0030.01.2020. Neto iznos (HRK) 18500,00 12000,0017.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji Postoji17.01.2019.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet17.01.2019. OIB isplatitelja 8447768442217.01.2019.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6238,0017.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.01.2019.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9000,00 3000,0010.01.2018. 1500,0017.01.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno Mjesečno17.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2900,00 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0030.01.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno30.01.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 21600,0030.01.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava30.01.2020.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agrokor d.d. Konzum d.d.10.01.2018. Konzum Plus d.o.o.30.01.2020. OIB poslodavca 05937759187 2995563459010.01.2018. 6222662090830.01.2020.
Bruto iznos (HRK) 202000,00 170000,0010.01.2018. 150000,0017.01.2019. 10179,0030.01.2020. Neto iznos (HRK) 130000,00 90000,0010.01.2018. 84000,0017.01.2019. 7000,0030.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/2011 23/02/201710.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1800,00 2200,0010.01.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Iznajmljivanje stana
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1200,00 1500,0010.01.2018. 2000,0030.01.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Iznajmljivanje stana
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 67500,0030.01.2020. 25000,0028.07.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava30.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.01.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 61,05
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00 800000,0010.01.2018. 910000,0030.01.2020.
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 59,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,00 900000,0010.01.2018. 1102000,0030.01.2020.
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 69,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,00 1200000,0010.01.2018. 1290000,0030.01.2020.
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Makarska Poštanski broj 21300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 981,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,00 1000000,0010.01.2018. 1450000,0030.01.2020.
Katastarska općina Makarska - Makar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2018.
Mjesto Zagreb10.01.2018. Poštanski broj 1000010.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2018. Površina 52,5610.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0010.01.2018. 770000,0030.01.2020. 850000,0028.07.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb10.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.01.2018.
Oblik vlasništva Dijete10.01.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža10.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2018.
Mjesto Zagreb10.01.2018. Poštanski broj 1000010.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2018. Površina 19,0410.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0010.01.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb10.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.01.2018.
Oblik vlasništva Dijete10.01.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Chevrolet AVEO Suzzuki Swift03.11.2016.
Godina proizvodnje 2007 201503.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00 80000,0003.11.2016. 60000,0010.01.2018. 50000,0030.01.2020. 40000,0028.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Wolksvagen Scirocco
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00 90000,0030.01.2020. 75000,0028.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Hyundai TUCSON
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,00 150000,0010.01.2018. 130000,0030.01.2020. 105000,0028.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.01.2019. Marka/tip Suzuki Swift 17.01.2019.
Godina proizvodnje 191817.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0017.01.2019. 70000,0030.01.2020. 60000,0028.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Atlantska plovidba d.d.
OIB poslovnog subjekta 61063868086 Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik
Broj dionica 47 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.
OIB poslovnog subjekta 47911242222 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 30 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Ericsson- NikolaTesla d.d.
OIB poslovnog subjekta 84214771175 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 4 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom D.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 340 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
OIB poslovnog subjekta 79766124714 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 5 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 190,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Jadroplov d.d.
OIB poslovnog subjekta 54431828108 Sjedište poslovnog subjekta Split
Broj dionica 50 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 210,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Končar Elektroindustrija d.d.
OIB poslovnog subjekta 45050126417 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 10 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 400,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Kraš d.d.
OIB poslovnog subjekta 94989605030 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 24 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 400,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb d.d.
OIB poslovnog subjekta 02535697732 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 16 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 50400,00 53250,0003.11.2016. 30000,0010.01.2018. 52770,0030.01.2020. 60000,0009.06.2021. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava30.01.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 54500,00 55000,0003.11.2016. 55500,0010.01.2018. 60500,0028.07.2020. 70500,0009.06.2021. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava30.01.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 383000,00 432000,0003.11.2016. 10000,0010.01.2018. 40000,0028.07.2020. 150000,0009.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji