Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Brankica Alujević-Grgas

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Brankica26.12.2015. Prezime Alujević-Grgas26.12.2015.
Stručna sprema Diplomirani26.12.2015.
Zvanje diplomirana pravnica26.12.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica26.12.2015. Hrvatska demokratska zajednica26.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.12.2015. Razveden/Razvedena14.12.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.12.2015. Postoji14.12.2020. Ne postoji07.12.2021. Mjesto 10000 Zagreb14.12.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik26.12.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni Ured Za Obnovu I Stambeno Zbrinjavanje26.12.2015. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.12.2015. Ulica Radnička cesta26.12.2015. Savska cesta 14.12.2020. Kućni broj 2226.12.2015. 2814.12.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617255026.12.2015.
Datum početka mandata 03/04/201426.12.2015. 30/05/2018 Predviđeni datum kraja mandata 03/04/201826.12.2015. 30/05/2022
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.12.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viša savjetnica-specijalist26.12.2015. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede26.12.2015. OIB pravne osobe 7676736919726.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.12.2015. Ulica Ulica grada Vukovara 26.12.2015. Kućni broj 7826.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201226.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/04/201426.12.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22270,7726.12.2015. 24081,94 27223,7407.12.2021. Neto iznos (HRK) 12340,6926.12.2015. 16089,31 18084,6507.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.12.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski Telekom d.d.26.12.2015. OIB poslodavca 8179314656026.12.2015.
Bruto iznos (HRK) 267249,2426.12.2015. 258219,7017.07.2018. Neto iznos (HRK) 148087,8026.12.2015. 160987,4417.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200526.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 26.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.12.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.12.2015. Ne postoji14.12.2020. Postoji07.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.12.2015. Nositelj obveze Bračni drug26.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka26.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 172000,0026.12.2015.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak26.12.2015. Godina zaduženja 200726.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 788,5926.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 3,2326.12.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.12.2021. Nositelj obveze Osobno07.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka07.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0007.12.2021.
Valuta duga EUR - Euro07.12.2021. Godina zaduženja 202107.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24007.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 505,4207.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 1,9907.12.2021.
Napomena 07.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2015.
Mjesto Zagreb26.12.2015. Poštanski broj 1000026.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2015. Površina 55,4426.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0026.12.2015.
Katastarska općina Šestine26.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2015.
Mjesto Zagreb26.12.2015. Poštanski broj 1000026.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2015. Površina 15,5526.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0026.12.2015.
Katastarska općina Šestine26.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2015.
Mjesto Split26.12.2015. Poštanski broj 2100026.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2015. Površina 16,2026.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0026.12.2015.
Katastarska općina Split26.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka26.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.12.2019. Stan07.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.12.2019.
Mjesto Vinišće03.12.2019. Zagreb07.12.2021. Poštanski broj 2122603.12.2019. 1000007.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.12.2019. Površina 671,0003.12.2019. 106,3007.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0003.12.2019. 1160000,0007.12.2021.
Katastarska općina Vinišće03.12.2019. Grad Zagreb07.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.12.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.12.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.12.2015. Marka/tip Citroen26.12.2015. Volkswagen POLO 03.12.2019.
Godina proizvodnje 200526.12.2015. 201803.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0026.12.2015. 84900,0003.12.2019. 70000,0007.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Osobno03.12.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.12.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.12.2015. Marka/tip Volkswagen26.12.2015.
Godina proizvodnje 201526.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 180000,0026.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala26.12.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.12.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.12.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: