Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Brankica Alujević-Grgas

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Brankica26.12.2015. Prezime Alujević-Grgas26.12.2015.
Stručna sprema Diplomirani26.12.2015.
Zvanje diplomirana pravnica26.12.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica26.12.2015. Hrvatska demokratska zajednica26.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana26.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik26.12.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni Ured Za Obnovu I Stambeno Zbrinjavanje26.12.2015. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.12.2015. Ulica Radnička cesta26.12.2015. Kućni broj 2226.12.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617255026.12.2015. Fax (službeni) +3851618470726.12.2015.
Datum početka mandata 03/04/201426.12.2015. 30/05/2018 Predviđeni datum kraja mandata 03/04/201826.12.2015. 30/05/2022
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.12.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.12.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.12.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.12.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Viša savjetnica-specijalist26.12.2015. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede26.12.2015. OIB pravne osobe 7676736919726.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.12.2015. Ulica Ulica grada Vukovara 26.12.2015. Kućni broj 7826.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201226.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 03/04/201426.12.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22270,7726.12.2015. 24081,94 Neto iznos (HRK) 12340,6926.12.2015. 16089,31

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.12.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.12.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.12.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski Telekom d.d.26.12.2015. OIB poslodavca 8179314656026.12.2015.
Bruto iznos (HRK) 267249,2426.12.2015. 258219,7017.07.2018. Neto iznos (HRK) 148087,8026.12.2015. 160987,4417.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200526.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 26.12.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.12.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.12.2015. Nosioc obveze Bračni drug26.12.2015.
Vjerovnik Erste banka26.12.2015. Iznos duga 172000,0026.12.2015.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak26.12.2015. Godina zaduženja 200726.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 788,5926.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 3,2326.12.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2015.
Mjesto Zagreb26.12.2015. Poštanski broj 1000026.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2015. Površina 55,4426.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0026.12.2015.
Katastarska općina Šestine26.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2015.
Mjesto Zagreb26.12.2015. Poštanski broj 1000026.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2015. Površina 15,5526.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0026.12.2015.
Katastarska općina Šestine26.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2015.
Mjesto Split26.12.2015. Poštanski broj 2100026.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2015. Površina 16,2026.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0026.12.2015.
Katastarska općina Split26.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka26.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.12.2019.
Mjesto Vinišće03.12.2019. Poštanski broj 2122603.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.12.2019. Površina 671,0003.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0003.12.2019.
Katastarska općina Vinišće03.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.12.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.12.2015. Marka/tip Citroen26.12.2015. Volkswagen POLO 03.12.2019.
Godina proizvodnje 200526.12.2015. 201803.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0026.12.2015. 84900,0003.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Osobno03.12.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.12.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.12.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.12.2015. Marka/tip Volkswagen26.12.2015.
Godina proizvodnje 201526.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0026.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala26.12.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji26.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.12.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.12.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: