Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branka Bakšić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Branka 26.06.2017. Prezime Bakšić26.06.2017.
Stručna sprema SSS26.06.2017.
Zvanje Ekonomistica računovodstveno-financijskog smjera26.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 44400 Glina26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Glina26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44400 Glina26.06.2017. Ulica Trg bana Josipa Jelačića 26.06.2017. Kućni broj 226.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854455160026.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. 17/05/202130.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202126.06.2017. 17/05/202530.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni suradnik za nabavu26.06.2017. Naziv pravne osobe Komunalac Glina d.o.o.26.06.2017. OIB pravne osobe 8970066843626.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44400 Glina26.06.2017. Ulica Petrinjska ulica26.06.2017. Kućni broj 426.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/200926.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/05/201726.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenica gradonačelnika30.06.2021. Naziv pravne osobe Grad Glina30.06.2021. OIB pravne osobe 7979976184030.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44400 Glina30.06.2021. Ulica Trg bana Josipa Jelačića 30.06.2021. Kućni broj 230.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/05/202130.06.2021. 29/05/201721.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/05/202530.06.2021. 20/05/202121.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 14021,5426.06.2017. 16615,5430.06.2021. Neto iznos (HRK) 9437,0926.06.2017. 10668,8230.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Glina26.06.2017. OIB poslodavca 0888332597326.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 84154,4726.06.2017. 13170,9130.06.2021. 17868,3331.01.2022. Neto iznos (HRK) 74347,8526.06.2017. 8539,9530.06.2021. 13265,2031.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 09/09/197926.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017. Ne postoji30.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ CARD D.O.O.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 178,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 2426.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 178,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ CARD D.O.O.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7956,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1226.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 663,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ CARD D.O.O.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 792,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 826.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 99,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ CARD D.O.O.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 428,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 426.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 107,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ CARD D.O.O.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 857,8026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 226.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 428,9026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0026.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Glina26.06.2017. Poštanski broj 4440026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 2687,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0026.06.2017.
Katastarska općina Donje Selište26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Glina26.06.2017. Poštanski broj 4440026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 867,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0026.06.2017.
Katastarska općina Glina26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 25,0026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Glina26.06.2017. Poštanski broj 4440026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 8614,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7500,0026.06.2017.
Katastarska općina Gornje Selište26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 35,7026.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Zagreb26.06.2017. Poštanski broj 1000026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 32,5126.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 375000,0026.06.2017.
Katastarska općina Klara26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Postotak 50,0026.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Mercedes26.06.2017.
Godina proizvodnje 199826.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji26.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.06.2017. Naziv poslovnog subjekta RIVP-I VALAMAR RIVIERA D.D.26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 3620121284726.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Stancija Kaligari 1, Poreč26.06.2017.
Broj dionica 287026.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 38076,6026.06.2017. 30,2030.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%26.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način26.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Prognaničke dionice26.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.