Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branimir Posavec

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Branimir04.07.2018. Prezime Posavec04.07.2018.
Stručna sprema Magistar04.07.2018.
Zvanje diplomirani pravnik04.07.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana04.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece04.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 40319 Belica04.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji04.07.2018. Mjesto 40319 Belica04.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predstojnik04.07.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Međimurskoj županiji04.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40000 Čakovec04.07.2018. Ulica Ruđera Boškovića04.07.2018. Kućni broj 204.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854037421204.07.2018. Fax (službeni) +3854039072004.07.2018.
Datum početka mandata 07/12/201704.07.2018. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202104.07.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.07.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.07.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.07.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji04.07.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22430,4904.07.2018. Neto iznos (HRK) 14515,7904.07.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.07.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji04.07.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji04.07.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Ured državne uprave u Međimurskoj županiji04.07.2018. OIB poslodavca 8835619013104.07.2018.
Bruto iznos (HRK) 9797,3204.07.2018. Neto iznos (HRK) 6859,0804.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 18/05/198704.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 04.07.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji04.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji04.07.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2018.
Mjesto belica04.07.2018. Poštanski broj 4000004.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2018. Površina 698,0004.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0000450000,0004.07.2018.
Katastarska općina belica04.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug04.07.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.07.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.07.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.07.2018. Marka/tip mercedes b 18004.07.2018.
Godina proizvodnje 200604.07.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0004.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.07.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji04.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji04.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 270000,0004.07.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug04.07.2018. Način stjecanja Na neki drugi način04.07.2018.
Drugi način stjecanja od primitaka iz redovnog radnog odnosa04.07.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji04.07.2018.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: