Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Božo Petrov

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Božo02.03.2015. Prezime Petrov 02.03.2015.
Stručna sprema VSS02.03.2015.
Zvanje doktor medicine02.03.2015. Stranačka pripadnost Most Nezavisnih Lista02.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 20350 Metković02.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik02.03.2015. Zastupnik27.01.2016. Potpredsjednik22.02.2016. Predsjednik14.11.2016. Zastupnik24.08.2017. Potpredsjednik27.03.2019. Zastupnik19.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Metković02.03.2015. Hrvatski Sabor27.01.2016. Vlada Republike Hrvatske22.02.2016. Hrvatski sabor14.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20350 Metković02.03.2015. 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Stjepana Radića 02.03.2015. Trg sv. Marka27.01.2016. Kućni broj 102.03.2015. 627.01.2016. 522.02.2016. 614.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852068102002.03.2015. +3851456922227.01.2016. +3851456923322.02.2016. +3851456922214.11.2016.
Datum početka mandata 02/06/201302.03.2015. 28/12/201527.01.2016. 22/01/201622.02.2016. 14/10/201614.11.2016. 06/05/201624.08.2017. 22/07/202019.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 02/06/201702.03.2015. 28/12/201927.01.2016. 22/01/201922.02.2016. 13/10/201914.11.2016. 15/07/202024.08.2017. 22/07/202419.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016 05/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.03.2015. Postoji27.01.2016. Ne postoji22.02.2016.
Dužnost Gradonačelnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 02.03.2015. Grad Metković27.01.2016. 22.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 02.03.2015. 20350 Metković27.01.2016. 22.02.2016. Ulica 02.03.2015. Stjepana Radića27.01.2016. 22.02.2016. Kućni broj 02.03.2015. 127.01.2016. 22.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 02.03.2015. +3852068102027.01.2016. 22.02.2016.
Datum početka mandata 02.03.2015. 07/06/201327.01.2016. 22.02.2016. Predviđeni datum kraja mandata 02.03.2015. 07/06/201727.01.2016. 22.02.2016.
Način obnašanja dužnosti 02.03.2015. Volonterski27.01.2016. 22.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016. 22/01/201622.02.2016. 22.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.03.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji02.03.2015. Postoji22.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik22.02.2016. Naziv pravne osobe Grad Metkopvić22.02.2016. Grad Metković22.02.2016. OIB pravne osobe 8884355631822.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković22.02.2016. Ulica Stjepana Radića22.02.2016. Kućni broj 122.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/201322.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u Hrvatskom Saboru22.02.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor22.02.2016. OIB pravne osobe 3859750623422.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka22.02.2016. Kućni broj 622.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/12/201522.02.2016. 14/10/201619.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/01/201622.02.2016. 21/07/202019.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednik14.11.2016. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske14.11.2016. OIB pravne osobe 14.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.11.2016. Ulica Trg sv. Marka14.11.2016. Kućni broj 514.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/01/201614.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14.11.2016. 13/10/201624.08.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Hrvatskog Sabora24.08.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor24.08.2017. OIB pravne osobe 3859750623424.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.08.2017. Ulica Trg sv. Marka24.08.2017. Kućni broj 624.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201624.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/05/201724.08.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12365,5302.03.2015. 20807,8027.01.2016. 28191,2222.02.2016. 31186,9114.11.2016. 20910,3124.08.2017. 28607,8421.03.2019. 25847,8819.08.2020. 26097,6228.01.2022. 3463,6728.01.2022. Neto iznos (EUR) 9422,6002.03.2015. 14671,1327.01.2016. 18783,0722.02.2016. 20125,1314.11.2016. 15361,1924.08.2017. 19893,5021.03.2019. 18364,0919.08.2020. 18906,4328.01.2022. 2509,2628.01.2022.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0027.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji02.03.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0002.03.2015. 265,4502.03.2015. Pravna osnova Od drugog dohodka02.03.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.03.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0015.03.2019. 199,0815.03.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.03.2019.
Vremenski raspon Mjesečno15.03.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0028.01.2022. 132,7228.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu02.03.2015. Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Stjepana Radića02.03.2015. OIB poslodavca 2982537284302.03.2015.
Bruto iznos (EUR) 8366,6302.03.2015. Neto iznos (EUR) 5772,2502.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Stjepana Radića27.01.2016. OIB poslodavca 2982537284327.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 96592,7006.03.2015. 98285,2727.01.2016. 9285,2719.08.2020. 1558,8825.01.2023. Neto iznos (EUR) 67058,9706.03.2015. 69360,6327.01.2016. 6686,0019.08.2020. 1092,4125.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 02/09/201327.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica02.03.2015. Nositelj obveze Osobno02.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Martin Vidović02.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 222000,0002.03.2015. 29464,4602.03.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna02.03.2015. EUR - Euro02.03.2015. Godina zaduženja 201302.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24002.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 925,0002.03.2015. 122,7702.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 0,0002.03.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.08.2017. Nositelj obveze Osobno24.08.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Agencija za pravni promet i poslovanje nekretninama24.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 31471,3624.08.2017. 58166,7725.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro24.08.2017. Godina zaduženja 201724.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3624.08.2017. 7225.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 971,5324.08.2017. 916,0225.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,0024.08.2017. 3,7825.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.06.2018. Nositelj obveze Bračni drug29.06.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb29.06.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 208942,7529.06.2018. 27731,3729.06.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.06.2018. EUR - Euro29.06.2018. Godina zaduženja 201729.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2456,2629.06.2018. 325,9729.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,2829.06.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.03.2019. Nositelj obveze Osobno15.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Banka15.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 72400,0015.03.2019. 9609,1315.03.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.03.2019. EUR - Euro15.03.2019. Godina zaduženja 201915.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 1215.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 6264,2015.03.2019. 831,3815.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,9915.03.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Osobno28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0028.01.2022. 9290,6028.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2022. EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202028.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2428.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3092,9928.01.2022. 410,3828.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,7028.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća02.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2015.
Mjesto Metković02.03.2015. Poštanski broj 2035002.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2015. Površina 109,0002.03.2015. 220,0029.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 222000,0002.03.2015. 940000,0029.06.2018. 124759,4429.06.2018.
Katastarska općina Metković02.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2015. Način stjecanja Na neki drugi način02.03.2015. Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.06.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom od sredstava stečenim pozajmicom od fizičke osobe02.03.2015. Pozajmicom od fizičke osobe Martina Vidovića29.06.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2015. Marka/tip Renault Clio Storia02.03.2015.
Godina proizvodnje 200602.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0002.03.2015. 5000,0019.08.2020. 663,6119.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.03.2019. Marka/tip Ford Focus Karavan15.03.2019.
Godina proizvodnje 201315.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 73000,0015.03.2019. 9688,7715.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.03.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.03.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.03.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: