Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Božidar Longin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Božidar Prezime Longin
Stručna sprema VSS
Zvanje DIPLOMIRANI INu00c5u00bdINJER ŠUMARSTVA DIPLOMIRANI INu00c5u00bdENJER ŠUMARSTVA07.02.2020. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost u00c5u00bdupan28.08.2017. Zamjenik župana29.09.2017. u00c5u00bdupan30.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zadarska u00c5u00bdupanija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar Ulica Božidara Petranovića Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523350401 Fax (službeni) +38523250356
Datum početka mandata 02/06/2017 24/05/201329.09.2017. 30/05/201730.10.2019. Predviđeni datum kraja mandata 03/06/202128.08.2017. 30/05/201729.09.2017. 29/05/202130.10.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjedik Lučke uprave Predsjednik upravnog vijeća 30.10.2019. Naziv pravne osobe Lučka uprava Zadar
OIB pravne osobe 03457471323 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 01/01/2012 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar Ulica Gaženička cesta Kućni broj 28
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38523350401 Fax (službeni)
e-mail (službeni) zupan@zadarska-zupanija.hr Mobitel (službeni) +385992746240

Druga javna dužnost

Dužnost Član upravnog vijeća30.10.2019. Naziv pravne osobe Hrvatske vode30.10.2019.
OIB pravne osobe 2892138300130.10.2019. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.10.2019.
Datum početka dužnosti 04/01/201830.10.2019. Datum kraja dužnosti 30.10.2019.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb 30.10.2019. Ulica Ulica grada Vukovara 30.10.2019. Kućni broj 22030.10.2019.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851630733330.10.2019. Fax (službeni) 30.10.2019.
e-mail (službeni) 30.10.2019. Mobitel (službeni) +38599274624030.10.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenik Župana28.08.2017. Direktor29.09.2017. zamjenik župana30.10.2019. Naziv pravne osobe Zadarska županija28.08.2017. NESTRO adria29.09.2017. Zadarska županija30.10.2019. OIB pravne osobe 2679668340029.09.2017. 5620465536330.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar28.08.2017. 10000 Zagreb29.09.2017. 23000 Zadar30.10.2019. Ulica Božidara Petranovića 28.08.2017. Savska cesta 29.09.2017. Božidara Petranovića30.10.2019. Kućni broj 828.08.2017. 329.09.2017. 830.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/05/201328.08.2017. 09/01/201329.09.2017. 24/05/201330.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 26/05/201728.08.2017. 27/05/201329.09.2017. 30/05/201730.10.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28700,0028.08.2017. 31000,0029.09.2017. 28950,0030.10.2019. Neto iznos (HRK) 17500,0028.08.2017. 21000,0029.09.2017. 17955,0030.10.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zavod za javno zdravstvo Zadar OIB poslodavca 30765863795
Bruto iznos (HRK) 197761,46 19160,0507.02.2020. Neto iznos (HRK) 126490,46 12229,3007.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/2000 01/05/200407.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji07.02.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1358,8807.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.02.2020.
Vremenski raspon Mjesečno07.02.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZADAR Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina crno Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sali Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,17
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Katastarska općina sali Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 714,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500000,00
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom Nasljedstvom07.02.2020.
Postotak 80,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Duboki Dol Poštanski broj 23440
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 3,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina Duboki Dol Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kali Poštanski broj 23272
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 65,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina Kali Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto Zadar 07.02.2020. Poštanski broj 2300007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 34,9807.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 485000,0007.02.2020.
Katastarska općina Zadar07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.02.2020. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto Zadar07.02.2020. Poštanski broj 2300007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 37,4207.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 520000,0007.02.2020.
Katastarska općina Zadar07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.02.2020. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto Turanj07.02.2020. Poštanski broj 2320707.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 506,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 265000,0007.02.2020.
Katastarska općina Turanj07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 187,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 935,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1665,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8325,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 946,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4730,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 475,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2375,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 777,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3885,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 514,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2570,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1137,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5685,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 629,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3145,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 230,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1150,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 507,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2535,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 385,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1920,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1169,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5845,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 2169,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10845,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 140,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1712,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8560,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1183,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5915,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 230,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1150,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 780,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3900,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 2590,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12950,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 802,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4010,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1690,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8450,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 550,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2750,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 2550,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12750,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 306,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1530,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 982,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4910,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1568,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7840,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 360,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1800,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1543,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7715,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 2025,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10125,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 259,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1295,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 47,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 235,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 32,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 58,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 290,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 94,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 470,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 306,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 446,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2230,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1054,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5270,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 266,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1330,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 104,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 520,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto DUBOKI DOL07.02.2020. Poštanski broj 2344007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 158,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 790,0007.02.2020.
Katastarska općina DUBOKI DOL07.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip Tomo vinković
Godina proizvodnje 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od osiguranja

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.02.2020. Marka/tip Mercedes GLA07.02.2020.
Godina proizvodnje 201607.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0007.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip Blazer
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip Beretta
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 32000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT ZAGREB
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Broj dionica 30 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 178,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice07.02.2020. Naziv poslovnog subjekta HT ZAGREB07.02.2020.
OIB poslovnog subjekta 8179314656007.02.2020. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB07.02.2020.
Broj dionica 3007.02.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 178,0007.02.2020.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos07.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji Postoji07.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 8345,0007.02.2020. Valuta EUR - Euro07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 166590,7607.02.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.02.2020. Način stjecanja Od osiguranja07.02.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji