Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boška Ban Vlahek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Boška Prezime Ban Vlahek
Stručna sprema VSS
Zvanje Stručna specijalistica ekonomije Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 40000 Čakovec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222
Datum početka mandata 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji11.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnica u Skupštini Međimurske županije11.08.2020. Naziv pravne osobe Međimurska županija11.08.2020.
OIB pravne osobe 0916158029711.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski11.08.2020.
Datum početka dužnosti 11/07/201711.08.2020. Datum kraja dužnosti 11/07/202111.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 40000 Čakovec11.08.2020. Ulica Ruđera Boškovića11.08.2020. Kućni broj 211.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854037411111.08.2020.
e-mail (službeni) Boska.BanVlahek@sabor.hr11.08.2020. Mobitel (službeni) +38591506999811.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnica direktora Naziv pravne osobe Turistička zajednica grada Čakovca OIB pravne osobe 38397326289
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica Kralja Tomislava Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/2005 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/2020

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22140,32 Neto iznos (HRK) 15214,22

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Teracom d.o.o. Savska Ves NG INOX j.d.o.o.07.02.2021. OIB poslodavca 57911591447 0564823179807.02.2021.
Bruto iznos (HRK) 4062,08 7467,1007.02.2021. 16165,4815.08.2021. Neto iznos (HRK) 3250,00 5578,9407.02.2021. 12298,7015.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 09/06/2020 03/02/202107.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 162,75 Ugovorena kamatna stopa 5,25
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 28811.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 589,97 Ugovorena kamatna stopa 3,08
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čakovec Poštanski broj 40000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 709,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 890000,0011.08.2020.
Katastarska općina Čakovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Lošinj Poštanski broj 51550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 390,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5200000,00
Katastarska općina Mali Lošinj - Grad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama11.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 12,50
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Lošinj Poštanski broj 51550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 113,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 420000,00
Katastarska općina Mali Lošinj - Grad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama11.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.09.2020.
Mjesto Čakovec05.09.2020. Poštanski broj 4000005.09.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv05.09.2020. Površina 189,0005.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0005.09.2020.
Katastarska općina Čakovec05.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.09.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom05.09.2020.
Postotak 25,0005.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.09.2020.
Mjesto Gornji Pustakovec05.09.2020. Poštanski broj 4000005.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2020. Površina 1806,0005.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0005.09.2020.
Katastarska općina Gornji Pustakovec05.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.09.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom05.09.2020.
Postotak 33,3305.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.09.2020.
Mjesto Gornji Pustakovec05.09.2020. Poštanski broj 4000005.09.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv05.09.2020. Površina 600,0005.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0005.09.2020.
Katastarska općina Gornji Pustakovec05.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.09.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom05.09.2020.
Postotak 33,3305.09.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Kia Sportage
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji11.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec11.08.2020. Sjedište pravne osobe Ivana pl. Zajca 26, Čakovec11.08.2020.
OIB pravne osobe 3612816460911.08.2020.
Datum učlanjenja 02/05/201811.08.2020. Datum kraja članstva 11.08.2020.
Funkcije Članica Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec11.08.2020.
Napomena