Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Borislav Šarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Borislav16.06.2017. Prezime Šarić 16.06.2017.
Stručna sprema SSS16.06.2017.
Zvanje Suradnik u razrednoj nastavi16.06.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka16.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana16.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece16.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22305 Kistanje16.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika16.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kistanje16.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22305 Kistanje16.06.2017. Ulica Trg sv. Nikole16.06.2017. Kućni broj 516.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852276305516.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201716.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202116.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Komunalni redar16.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Kistanje16.06.2017. OIB pravne osobe 4178310220316.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22305 Kistanje16.06.2017. Ulica Trg sv. Nikole16.06.2017. Kućni broj 516.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/07/200716.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/05/201316.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10853,6816.06.2017. 12469,8808.06.2021. Neto iznos (HRK) 7475,8816.06.2017. 8744,9208.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.06.2017. Ne postoji08.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2017. Nositelj obveze Osobno16.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka16.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19029,8416.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.06.2017. Godina zaduženja 201116.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1189,3616.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0016.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2017. Nositelj obveze Osobno16.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka16.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12393,3616.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.06.2017. Godina zaduženja 201316.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 221,3116.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0016.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2017.
Mjesto Kistanje16.06.2017. Poštanski broj 2230516.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2017. Površina 110,0016.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0016.06.2017.
Katastarska općina Bribir16.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji16.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: