Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Španić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Boris13.06.2017. Prezime Španić 13.06.2017.
Stručna sprema SSS13.06.2017.
Zvanje Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje13.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka13.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32257 Drenovci13.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika13.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Drenovci13.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32257 Drenovci13.06.2017. Ulica Toljani13.06.2017. Kućni broj 113.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853286130613.06.2017.
Datum početka mandata 07/06/201313.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201713.06.2017. 16/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 05/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji13.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Vlasnik13.06.2017. Naziv pravne osobe PO BOART13.06.2017. OIB pravne osobe 2436582116913.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32257 Drenovci13.06.2017. Ulica Soljanska13.06.2017. Kućni broj 1613.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/01/200713.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik općinskog načelnika13.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Drenovci13.06.2017. OIB pravne osobe 9758992543513.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32257 Drenovci13.06.2017. Ulica Toljani13.06.2017. Kućni broj 113.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/201713.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13.06.2017. 05/06/202101.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14704,2013.06.2017. 15841,2406.06.2018. Neto iznos (HRK) 10759,9813.06.2017. 11554,9806.06.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 32203,9513.06.2017. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti13.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Germania sport d.o.o.13.06.2017. OIB poslodavca 7563276683713.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 55692,0013.06.2017. 5579,4020.11.2020. Neto iznos (HRK) 38777,2813.06.2017. 3250,4020.11.2020.
Datum stupanja u radni odnos 20/08/200913.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji13.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR13.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570913.06.2017.
Neto iznos (HRK) 64866,3713.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.06.2017.
Vrsta Poticaj13.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.06.2017. Nositelj obveze Osobno13.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Croatia banka dd13.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0013.06.2017. 40000,0014.09.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.06.2017. Godina zaduženja 201513.06.2017. 201914.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 0112201913.06.2017. 3614.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1658,0013.06.2017. 1202,4314.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,9913.06.2017. 5,2014.09.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo06.06.2018. Nositelj obveze Osobno06.06.2018.
Druga obveza Financijski leasing06.06.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.06.06.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16191,0706.06.2018.
Valuta duga EUR - Euro06.06.2018. Godina zaduženja 201706.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4806.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 332,3606.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,1706.06.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.06.2017.
Mjesto Drenovci13.06.2017. Poštanski broj 3225713.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.06.2017. Površina 3276,0013.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0013.06.2017.
Katastarska općina Drenovci13.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.06.2017.
Postotak 30,0013.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.06.2017. Marka/tip vw 13.06.2017.
Godina proizvodnje 200013.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0013.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.06.2018. Marka/tip Vw jetta06.06.2018.
Godina proizvodnje 201206.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 104900,0006.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.06.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.06.2017. Postoji06.06.2018. Ne postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.06.2018. Marka/tip Vw jetta06.06.2018.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 104900,0006.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.06.2018.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: