Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Lalovac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Boris17.02.2016. Prezime Lalovac 17.02.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti17.02.2016.
Zvanje MAGISTAR EKONOMSLIH ZNANOSTI17.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske17.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske17.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.02.2016. Razveden/Razvedena11.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik17.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor17.02.2016. Hrvatski sabor17.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.02.2016. Ulica TRG SVETOG MARKA17.02.2016. Kućni broj 617.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922217.02.2016.
Datum početka mandata 30/01/201617.02.2016. 13/10/201611.11.2016. 22/07/202023.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201917.02.2016. 28/12/202011.11.2016. 22/07/202423.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.02.2016. Postoji19.01.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Radne skupine za financije19.01.2022. Naziv pravne osobe Grad Zagreb19.01.2022.
OIB pravne osobe 6181789493719.01.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski19.01.2022.
Datum početka dužnosti 14/09/202119.01.2022. Datum kraja dužnosti 14/09/202519.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb19.01.2022. Ulica Trg Stjepana Radića19.01.2022. Kućni broj 119.01.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +385161001019.01.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto MINISTAR17.02.2016. ZASTUPNIK11.11.2016. Naziv pravne osobe MINISTARSTVO FINANCIJA17.02.2016. HRVATSKI SABOR11.11.2016. OIB pravne osobe 17.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.02.2016. Ulica KATANČIĆEVA 17.02.2016. TRG SVETOG MARKA11.11.2016. Kućni broj 517.02.2016. 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201217.02.2016. 22/01/201611.11.2016. 14/10/201623.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/01/201617.02.2016. 13/10/201611.11.2016. 22/07/202023.07.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 31087,9617.02.2016. 29330,69 24168,5719.01.2022. 3222,4416.01.2023. Neto iznos (EUR) 15719,0717.02.2016. 15236,8711.11.2016. 15270,67 16128,8319.01.2022. 2149,6616.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.02.2016. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,00 199,1016.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ISPITIVANJA ICON D.O.O.17.02.2016. OIB poslodavca 0100846215817.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 421976,1617.02.2016. 56005,8417.02.2016. Neto iznos (EUR) 198897,1217.02.2016. 26398,1717.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 02/08/201017.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.02.2016. Ne postoji16.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug17.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HYPE LEASING STEIERMARK D.O.O.17.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14178,5117.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.02.2016. Godina zaduženja 201417.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 177,2317.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,7617.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.02.2016. Nositelj obveze Osobno17.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA D.D.17.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75173,0017.02.2016. 71947,2711.11.2016. 62734,00 60006,0023.07.2020. 53692,5319.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro17.02.2016. Godina zaduženja 200717.02.2016. 2019
Rok vraćanja u mjesecima 30017.02.2016. 156 Iznos mjesečnog anuiteta 564,7617.02.2016. 474,36 Ugovorena kamatna stopa 5,2517.02.2016. 4,7511.11.2016. 2,60
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto ZAGREB17.02.2016. Poštanski broj 1000017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 68,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 716310,0017.02.2016. 877500,00 116464,26
Katastarska općina VRAPĆE17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.02.2016. Suvlasnik s trećim osobama11.11.2016. Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2016.
Postotak 50,0011.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto ZAGREB17.02.2016. Poštanski broj 1000017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 9,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 47250,0017.02.2016. 6271,1517.02.2016.
Katastarska općina VRAPČE17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.02.2016. Suvlasnik s trećim osobama11.11.2016. Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2016.
Postotak 50,0011.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.02.2016. Ne postoji11.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.02.2016. Marka/tip SEAT TOLEDO17.02.2016.
Godina proizvodnje 201417.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14178,5117.02.2016. 107756,0022.02.2016. 14301,6822.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 306696,9917.02.2016. 150000,0011.11.2016. 250000,00 300000,0023.07.2020. 489000,0019.01.2022. 52665,5016.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.02.2016. EUR - Euro17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 45226,4617.02.2016. 45200,0011.11.2016. 22636,00 22624,8219.01.2022. Valuta EUR - Euro17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 9997,7217.02.2016. Valuta CAD - Kanadski Dolar17.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.02.2016.