Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bojan Fras

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Bojan Prezime Fras
Stručna sprema VSS
Zvanje dipl pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Viceguverner Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska Narodna Banka Hrvatska narodna banka

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg hrvatskih velikana Kućni broj 3

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514564564
Datum početka mandata 05/08/2013 12/07/201918.11.2019. Predviđeni datum kraja mandata 04/08/2019 05/07/201918.11.2019. 12/07/202518.11.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 05/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Odvjetnik - član uprave Viceguverner18.11.2019. Naziv pravne osobe Žurić i partneri odvjetničko društvo d.o.o. Žurić i Partneri odvjetničko društvo d.o.o.18.11.2019. Hrvatska narodna banka18.11.2019. OIB pravne osobe 03894745705 9597028173918.11.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ivana Lučića Savska cesta 18.11.2019. Trg hrvatskih velikana 18.11.2019. Kućni broj 2A 3218.11.2019. 318.11.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/1995 05/08/201318.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/08/2013 05/08/201918.11.2019. 07/07/201918.11.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 60408,30 64214,91 71254,5709.02.2022. 9894,3931.01.2023. Neto iznos (EUR) 30765,24 36967,51 43869,3409.02.2022. 5712,2531.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji Postoji09.02.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 300000,00 39816,84 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2600,0009.02.2022. 400,0031.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.02.2022.
Vremenski raspon Mjesečno09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 108857,9909.02.2022. 14250,4231.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada09.02.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Raiffeisenbank Austria d.d.10.10.2016. Hrvatska poštanska banka d.d. OIB poslodavca 5305696653510.10.2016. 87939104217
Bruto iznos (EUR) 00,00 0,00 Neto iznos (EUR) 00,00 0,00
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2006 06/02/2019 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Plaća bračnog druga je ugovorom o radu sa njenim poslodavcem utvrđena kao poslovna tajna. Podaci o plaći bračnog druga dostavljaju se Povjerenstvu.09.02.2022. Plaća bračnog druga je ugovorom o radu sa njenim poslodavcem utvrđena kao poslovna tajna. Podaci o plaći bračnog druga dostavljeni su Povjerenstvu.31.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka dd Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2005
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 450,00 Ugovorena kamatna stopa 6,70
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 110,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1900000,00 250000,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 55,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,00 93000,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 170,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 2250000,0009.02.2022. 350000,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom Darovnim ugovorom, Nasljedstvom09.02.2022.
Postotak 25,00 75,0009.02.2022. 87,5031.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Novi Vinodolski Poštanski broj 51250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,00 30000,0031.01.2023.
Katastarska općina Novi Vinodolski Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 17,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 35,00 55,0509.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 940000,0009.02.2022. 127000,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Centar09.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Dijete09.02.2022. Način stjecanja Nasljedstvom Kupnjom od drugih izvora dohotka09.02.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kraj donji Poštanski broj 10299
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 1698,00 1350,0009.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 340000,00 266000,0009.02.2022. 35000,0031.01.2023.
Katastarska općina Kraj Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno09.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak09.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2022.
Mjesto Kraj donji09.02.2022. Poštanski broj 1029909.02.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv09.02.2022. Površina 376,0009.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 74000,0009.02.2022. 10000,0031.01.2023.
Katastarska općina Kraj09.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala09.02.2022.
Napomena U Izvješću - imovinskoj kartici iz studenog 2019. nekretnina u mjestu Kraj donji prikazana je kao jedna nekretnina uz navođenje katastarskih čestica (u odgovarajućoj rubrici kao i u rubrici Napomene) koje čine tu nekretninu. U međuvremenu izvršen je upis ove nekretnine i vlasništva u zemljišne knjige i to u dva zk. uloška Kat. općine Kraj pa se ova nekretnina sada navodi kroz dvije rubrike Izvješća.09.02.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volvo
Godina proizvodnje 2011 202009.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 100000,00 280000,0009.02.2022. 32000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,00 24000,00 30000,0009.02.2022. 3500,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,00 5972,53
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod Marka/tip SAS Vektor
Godina proizvodnje 1999 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 270000,00 250000,00 33000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine Marka/tip Slike
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 12000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Žurić i partneri odvjetničko društvo d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 03894745705 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Udio vlasništva izražen u postocima 20,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos Prijenos na fizičku osobu18.11.2019.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 18.11.2019. 18.11.2019. 18.11.2019. 31.01.2023. OIB 18.11.2019. 18.11.2019. 18.11.2019. 18.11.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu09.02.2022. Naziv poslovnog subjekta Erste Adriatic Bond09.02.2022.
OIB poslovnog subjekta 6857287396309.02.2022. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2a09.02.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 194254,0809.02.2022. 22441,7531.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.02.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 1500000,00 1007000,00 150000,0009.02.2022. 211000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2022. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala31.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 26600,00 20000,00 20500,0009.02.2022. Valuta GBP - Britanska Funta
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 31000,00 35000,00 82800,0009.02.2022. 187265,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Nasljedstvom, Prodajom imovine09.02.2022. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine31.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 38300,00 38500,00 38600,0009.02.2022. Valuta CHF - Švicarski Franak
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 168000,00 174000,00 175400,0009.02.2022. Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 158000,00 187000,00 171000,0009.02.2022. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 460000,00 690000,0009.02.2022. 91578,7409.02.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji09.02.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Rotary klub Zagreb Gradec09.02.2022. Sjedište pravne osobe Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb09.02.2022.
OIB pravne osobe 2453975173409.02.2022.
Datum učlanjenja 01/04/199909.02.2022. Datum kraja članstva 09.02.2022.
Funkcije Član09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.