Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bojan Batinić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Bojan Prezime Batinić
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomist managementa Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10291 Brdovec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ul. grada Vukovara Kućni broj 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516106444
Datum početka mandata 11/02/2021 Predviđeni datum kraja mandata 11/02/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik Sektora za konkurentnost Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja OIB pravne osobe 19370100881
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ul. grada Vukovara Kućni broj 78
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zaposlenik Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta OIB pravne osobe 19370100881
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ul. grada Vukovara Kućni broj 78
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2019 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/12/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 28008,98 Neto iznos (HRK) 17587,23

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca J.u.A. Frischeis d.o.o. OIB poslodavca 18918947938
Bruto iznos (HRK) 0,0015.03.2021. Neto iznos (HRK) 0,0015.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2009 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji15.03.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 5654,2015.03.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno15.03.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 230000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 4189,25 Ugovorena kamatna stopa 3,55
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Petrinja Poštanski broj 44250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 36,82
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,00
Katastarska općina Petrinja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Seat Leon
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65000,00 62000,0030.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 40000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1300,00 Valuta AUD - Australski Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2000,0015.03.2021. Valuta EUR - Euro15.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Rugby klub Sisak Sjedište pravne osobe Sisak
OIB pravne osobe 67746553168
Datum učlanjenja 01/02/1995 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe 3.MAJ Brodogradilište d.d.30.01.2022. Sjedište pravne osobe Liburnijska 3, Rijeka30.01.2022.
OIB pravne osobe 8616781413030.01.2022.
Datum učlanjenja 28/09/202130.01.2022. Datum kraja članstva 30.01.2022.
Funkcije Član Nadzornog odbora30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.