Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Blanka Jurić Jerbić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Blanka13.12.2016. Prezime Jurić Jerbić13.12.2016.
Stručna sprema VSS13.12.2016.
Zvanje Profesor13.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke13.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost vršitelj dužnosti ravnatelja13.12.2016. Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske13.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.12.2016. Ulica Trg sv. Marka13.12.2016. Kućni broj 213.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630308113.12.2016.
Datum početka mandata 05/07/201213.12.2016. 21/12/2017 Predviđeni datum kraja mandata 05/07/201713.12.2016. 21/12/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 02/12/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji13.12.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 29491,7213.12.2016. 22846,5215.04.2018. 33502,4829.12.2021. Neto iznos (HRK) 14734,0313.12.2016. 14177,2715.04.2018. 21042,5129.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Fakultet strojarstva i brodogradnje - Sveučilište u Zagrebu13.12.2016. OIB poslodavca 2291036844913.12.2016.
Bruto iznos (HRK) 27116,0713.12.2016. 274703,1222.01.2017. 285006,85 27752,2629.12.2021. Neto iznos (HRK) 13590,5613.12.2016. 162847,5522.01.2017. 176348,23 18179,6629.12.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/198413.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 13.12.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji13.12.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1000,0013.12.2016. 3000,00 38323,6629.12.2021. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka13.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.12.2016.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 11000,0013.12.2016. 70000,00 1976,0929.12.2021. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka13.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.12.2016. Jednokratno29.12.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 28000,0013.12.2016. 6000,00 Pravna osnova Od znanstvenog dohodka13.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.12.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji13.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Zagreb13.12.2016. Poštanski broj 1000013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 69,3013.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1140000,0013.12.2016. 1500000,0029.12.2021.
Katastarska općina Zagreb13.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Zagreb13.12.2016. Poštanski broj 1000013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 42,0013.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 630000,0013.12.2016. 787000,0029.12.2021.
Katastarska općina Zagreb13.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.12.2016. Način stjecanja Na neki drugi način13.12.2016.
Postotak 50,0013.12.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Vlasništvo s ocem koji je kupio stan svojim sredstvima13.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Zaton13.12.2016. Poštanski broj 2221513.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 80,0013.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0013.12.2016.
Katastarska općina Zaton13.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom13.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2016. Marka/tip BMW 318d13.12.2016. BMW X1 s18d
Godina proizvodnje 200913.12.2016. 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0013.12.2016. 252599,98
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl13.12.2016. Marka/tip Peugeot13.12.2016.
Godina proizvodnje 200013.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0013.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod13.12.2016. Marka/tip Bavaria 3213.12.2016.
Godina proizvodnje 199913.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 210000,0013.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2016. Način stjecanja Prodajom imovine13.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji13.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice13.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Jadran film13.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 6825753622713.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Oporovečka 12, 10000 Zagreb13.12.2016.
Broj dionica 20013.12.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 375,0013.12.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos13.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom13.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio13.12.2016. Naziv poslovnog subjekta APROS d.o.o.13.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 3999570966713.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Šarengradska 9, 10000 Zagreb13.12.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 25,0013.12.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos13.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug13.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio29.12.2021. Naziv poslovnog subjekta APROS d.o.o.29.12.2021.
OIB poslovnog subjekta 3999570966729.12.2021. Sjedište poslovnog subjekta Šarengradska 9, 10000 Zagreb29.12.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 25,0029.12.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio29.12.2021. Naziv poslovnog subjekta RONNA Medical d.o.o.29.12.2021.
OIB poslovnog subjekta 7506570710629.12.2021. Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb29.12.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 18,0029.12.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.12.2016.

Podatci o štednji

Iznos 18000,0013.12.2016. 16300,00 20548,8229.12.2021. Valuta EUR - Euro13.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug13.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 64517,7629.12.2021. Valuta EUR - Euro29.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine29.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.12.2016.