Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bernarda Topolko

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Bernarda Prezime Topolko
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist
Zvanje sveučilišna specijalistica ekonomije Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 40000 Strahoninec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222
Datum početka mandata 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 14/10/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto članica odbora za prosvjetu obrazovanje i sport Naziv pravne osobe Međimurska županija OIB pravne osobe 09161580297
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica Ruđera Boškovića Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/2013 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto članica odbora za izbor i imenovanje Naziv pravne osobe Međimurska županija OIB pravne osobe 09161580297
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica Ruđera Boškovića Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/2015 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predsjednica školskog odbora Naziv pravne osobe Osnovna škola Strahoninec OIB pravne osobe 01456997
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Strahoninec Ulica Čakovečka Kućni broj 55
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/02/2013 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenica predsjednice školskog odbora Naziv pravne osobe Graditeljska škola Čakovec OIB pravne osobe 03109194
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica Športska Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/03/2015 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto suradnica u OJ za financijske i opće poslov Naziv pravne osobe Županijska uprava za ceste Međimurske županije OIB pravne osobe 77095600371
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica Mihovljanska Kućni broj 70
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/05/2008 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednica nadzornog odbora Naziv pravne osobe Panex d.d. OIB pravne osobe 28748319795
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica Dr Tome Bratkovića Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/08/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14885,90 29593,9527.12.2018. Neto iznos (HRK) 9867,54 18980,1027.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 176,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1729,27 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4959,47 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost mirovina
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Strahoninec Poštanski broj 40000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 746,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,00
Katastarska općina Strahoninec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Strahoninec Poštanski broj 40000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 578,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 640000,00
Katastarska općina Strahoninec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopatinec Poštanski broj 40311
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1004,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 86000,00
Katastarska općina V Brežni kotar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Novalja Poštanski broj 52000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 46,36
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 282000,00
Katastarska općina Novalja I Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Strahoninec Poštanski broj 40000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1414,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0012.12.2016.
Katastarska općina Strahoninec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 12,5012.12.2016. 33,3327.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Strahoninec12.12.2016. Poštanski broj 4000012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 5859,4012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0012.12.2016.
Katastarska općina Strahoninec12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 12,5012.12.2016. 66,6627.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Križopotje12.12.2016. Poštanski broj 4030612.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 846,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6344,8012.12.2016.
Katastarska općina Črečan12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 4,1712.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Slakovec12.12.2016. Poštanski broj 4030612.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 950,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7124,4012.12.2016.
Katastarska općina Slakovec12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 4,1712.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Strahoninec12.12.2016. Poštanski broj 4000012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 1205,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9037,9212.12.2016.
Katastarska općina Strahoninec12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 4,1712.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Strahoninec12.12.2016. Poštanski broj 4000012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 1086,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8145,1012.12.2016.
Katastarska općina Strahoninec12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 4,1712.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Strahoninec12.12.2016. Poštanski broj 4000012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 806,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6044,0012.12.2016.
Katastarska općina Strahoninec12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 4,1712.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2019.
Mjesto Čakovec31.12.2019. Poštanski broj 4000031.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2019. Površina 62,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 565000,0031.12.2019.
Katastarska općina Čakovec31.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine31.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža31.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2019.
Mjesto Čakovec31.12.2019. Poštanski broj 4000031.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2019. Površina 18,4031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 42500,0031.12.2019.
Katastarska općina Čakovec31.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine31.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine31.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2019.
Mjesto Čakovec31.12.2019. Poštanski broj 4000031.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2019. Površina 12,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12600,0031.12.2019.
Katastarska općina Čakovec31.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine31.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine31.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2019.
Mjesto Čakovec31.12.2019. Poštanski broj 4000031.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2019. Površina 1,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4600,0031.12.2019.
Katastarska općina Čakovec31.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine31.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Insignia
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda CX 3
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.12.2016. Marka/tip Opel Kadet12.12.2016.
Godina proizvodnje 198512.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0012.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl12.12.2016. Marka/tip Vespa 150 cm312.12.2016.
Godina proizvodnje 198912.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0012.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl12.12.2016. Marka/tip Kawasaki Eliminator 125 cm312.12.2016.
Godina proizvodnje 200512.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0012.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 97575,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 36494,0027.12.2018. Valuta EUR - Euro27.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji20.12.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Panex d.d.20.12.2016. Sjedište pravne osobe Čakovec20.12.2016.
OIB pravne osobe 2874831979520.12.2016.
Datum učlanjenja 28/08/201420.12.2016. Datum kraja članstva 13/10/201620.12.2016.
Funkcije Predsjednica Nadzornog odbora20.12.2016.
Napomena