Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bernard Gršić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Bernard31.03.2016. Prezime Gršić31.03.2016.
Stručna sprema VSS31.03.2016.
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike31.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica31.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica31.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana31.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb31.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra31.03.2016. Državni tajnik središnjeg državnog ureda26.05.2017. Pomoćnik ministra08.06.2017. Državni tajnik središnjeg državnog ureda21.02.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Uprave31.03.2016. Ministarstvo uprave31.03.2016. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva26.05.2017. Ministarstvo uprave08.06.2017. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva21.02.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb31.03.2016. Ulica Maksimirska31.03.2016. Siget26.05.2017. Maksimirska08.06.2017. Ivana Lučića21.02.2018. Kućni broj 6331.03.2016. 18c26.05.2017. 6308.06.2017. 821.02.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235754331.03.2016. +3851485582726.05.2017. +3851235754308.06.2017. +3851440084021.02.2018. Fax (službeni) +3851235769331.03.2016. +3851485565526.05.2017. +3851235769308.06.2017. +3851440081321.02.2018.
Datum početka mandata 04/03/201631.03.2016. 28/04/201726.05.2017. Predviđeni datum kraja mandata 03/03/202031.03.2016. 24/10/202024.05.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/04/2017 28/04/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji31.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji31.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji31.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj odjela informacijske sigurnosti31.03.2016. Pomoćnik ministra uprave24.05.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska gospodarska komra31.03.2016. Ministarstvo uprave24.05.2017. OIB pravne osobe 8516703258731.03.2016. 8170055083224.05.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.03.2016. Ulica Rooseveltov trg31.03.2016. Maksimirska24.05.2017. Kućni broj 231.03.2016. 6324.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201431.03.2016. 04/03/201624.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03/03/201631.03.2016. 28/04/201724.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj odjela informacijske sigurnosti08.06.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska gospodarska komora08.06.2017. OIB pravne osobe 8516703258708.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.06.2017. Ulica Rooseveltov trg08.06.2017. Kućni broj 208.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201408.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03/03/201608.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22140,3231.03.2016. 22242,8324.05.2017. 24057,7026.05.2017. 22242,8308.06.2017. 24168,5721.02.2018. Neto iznos (HRK) 15279,0031.03.2016. 16352,8228.06.2016. 17371,1024.05.2017. 18411,8126.05.2017. 17371,1008.06.2017. 18475,3921.02.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.03.2016. Postoji28.06.2016. Ne postoji24.05.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15000,0028.06.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.06.2016.
Vremenski raspon Jednokratno28.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji31.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.03.2016. Ne postoji28.05.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Udruga Prisutnost31.03.2016. OIB poslodavca 0910428316731.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 22500,0031.03.2016. 0,0026.05.2017. 22500,0008.06.2017. 0,0021.02.2018. Neto iznos (HRK) 18000,0031.03.2016. 0,0026.05.2017. 18000,0008.06.2017. 0,0021.02.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201031.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 31.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji31.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0031.03.2016. 1663,0026.05.2017. 2000,0008.06.2017. 2328,0021.02.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno31.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 831,0031.03.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno31.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 831,0024.05.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.05.2017.
Vremenski raspon Mjesečno24.05.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 831,0008.06.2017. 1663,0009.11.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak08.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno08.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4000,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.03.2016. Nosioc obveze Osobno31.03.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka31.03.2016. Iznos duga 50000,0031.03.2016. 50500,0024.05.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2016. Godina zaduženja 201531.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 7231.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 896,5831.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,4531.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2017. Nosioc obveze Osobno24.05.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka24.05.2017. Iznos duga 41500,0024.05.2017. 7906,8309.11.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.05.2017. EUR - Euro09.11.2018. Godina zaduženja 201624.05.2017. 201809.11.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6024.05.2017. 7209.11.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 840,4924.05.2017. 131,8409.11.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9524.05.2017. 5,8009.11.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.05.2018. Nosioc obveze Osobno28.05.2018.
Vjerovnik Zagrebačka banka28.05.2018. Iznos duga 24245,0028.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.05.2018. Godina zaduženja 201828.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 7228.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 399,5328.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,8028.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 70000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1351,68 Ugovorena kamatna stopa 5,95

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2016.
Mjesto Zadar31.03.2016. Poštanski broj 2300031.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2016. Površina 350,0031.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0031.03.2016.
Katastarska općina Zadar31.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom31.03.2016.
Postotak 25,0031.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2016.
Mjesto Zadar31.03.2016. Poštanski broj 2300031.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2016. Površina 371,0031.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0031.03.2016.
Katastarska općina Zadar31.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom31.03.2016.
Postotak 25,0031.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2016.
Mjesto Zagreb28.06.2016. Poštanski broj 1000028.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2016. Površina 390,0028.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0028.06.2016.
Katastarska općina Zagreb28.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2016. Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2016.
Postotak 50,0028.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 1228,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 6140,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 910,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 4550,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 996,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 4980,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 611,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 10000,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 2072,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 6216,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 1557,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 4671,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 1726,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 5178,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 381,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 1143,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 223,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 669,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.
Postotak 6,2521.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 363,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 1089,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 903,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 200000,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 665,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 1995,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 514,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 1542,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 698,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 2094,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2018.
Mjesto u00c5u00bdakanje21.02.2018. Poštanski broj 4727621.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2018. Površina 122,0021.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,0021.02.2018. 366,0017.07.2019.
Katastarska općina u00c5u00bdakanje21.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2016. Marka/tip Toyota Verso31.03.2016.
Godina proizvodnje 201531.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 125000,0031.03.2016. 120000,0026.05.2017. 125000,0008.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2016. Marka/tip Škoda Octavia31.03.2016.
Godina proizvodnje 200431.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0031.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug31.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.02.2018. Marka/tip Toyota Verso21.02.2018.
Godina proizvodnje 201521.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0021.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2018. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.02.2018. Marka/tip Škoda Octavia21.02.2018.
Godina proizvodnje 200421.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0021.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug21.02.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.02.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji31.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji31.03.2016. Ne postoji24.05.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1832,7331.03.2016. 2032,8528.06.2016. Valuta EUR - Euro31.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 2714,1731.03.2016. Valuta EUR - Euro31.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug31.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji31.03.2016.