Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Barbara Antolić Vupora

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Barbara18.08.2020. Prezime Antolić Vupora18.08.2020.
Stručna sprema SSS18.08.2020.
Zvanje Suradnik u opće obrazovnom procesu18.08.2020. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske18.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin18.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik18.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor18.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Trg sv. Marka18.08.2020. Kućni broj 618.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922218.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202018.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202418.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji18.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Predstavnica slovenske nackionalne manjine u Varaždinskoj županiji18.08.2020. Naziv pravne osobe Varaždinska županija18.08.2020.
OIB pravne osobe 1587721091718.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.08.2020.
Datum početka dužnosti 05/05/201918.08.2020. Datum kraja dužnosti 07/05/202318.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin18.08.2020. Ulica Franjevački trg 18.08.2020. Kućni broj 718.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854239050018.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto v.d. ravnateljica 18.08.2020. Naziv pravne osobe Dom za starije i nemoćne osobe Dom sv. Ane18.08.2020. OIB pravne osobe 8786548365718.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42208 Babinec18.08.2020. Ulica Varaždinska18.08.2020. Kućni broj 118.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200618.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/202018.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 25388,0918.08.2020. Neto iznos (HRK) 16004,0518.08.2020. 16722,1712.04.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8349,6618.08.2020. 20834,7102.03.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena Godišnji primitak ažuriran nakon izrade knjigovođe prijave poreza na dohodak02.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0018.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0018.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno18.08.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske ceste d.o.o.18.08.2020. OIB poslodavca 5554578788518.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 13981,6918.08.2020. Neto iznos (HRK) 9750,4518.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 12/04/200118.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 18.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.08.2020. Nositelj obveze Bračni drug18.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.18.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 61849,2918.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro18.08.2020. Godina zaduženja 201218.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 21218.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 396,2618.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,9718.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.08.2020. Nositelj obveze Bračni drug18.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.18.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0018.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.08.2020. Godina zaduženja 201618.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 15618.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2588,8118.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8018.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.08.2020. Nositelj obveze Osobno18.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wustenrot stambena štedionica18.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 450000,0018.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.08.2020. Godina zaduženja 201718.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 22418.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 3285,0018.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,9918.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ Stambena štedionica Iznos duga (početni iznos glavnice) 477292,80
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 169 Iznos mjesečnog anuiteta 2832,16 Ugovorena kamatna stopa 3,47
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SBERBANK Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 2845,62 Ugovorena kamatna stopa 5,20
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji18.08.2020.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica18.08.2020. Nositelj potraživanja Osobno18.08.2020.
Iznos (HRK) 330300,0018.08.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Rtina Miočići18.08.2020. Poštanski broj 2324818.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 353,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0018.08.2020.
Katastarska općina Ražanac18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Varaždin18.08.2020. Poštanski broj 4200018.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 535,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0018.08.2020.
Katastarska općina Varaždin18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Turčin18.08.2020. Poštanski broj 4220418.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.08.2020. Površina 1600,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0018.08.2020.
Katastarska općina Biškupec18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Babinec18.08.2020. Poštanski broj 4220818.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 2124,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0018.08.2020.
Katastarska općina Radovec18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Babinec18.08.2020. Poštanski broj 4220818.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 705,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0018.08.2020.
Katastarska općina Radovec18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Babinec18.08.2020. Poštanski broj 4220818.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 2502,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0018.08.2020.
Katastarska općina Radovec18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Babinec18.08.2020. Poštanski broj 4220818.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 3736,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000000,0018.08.2020.
Katastarska općina Radovec18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Lovrečanbreg18.08.2020. Poštanski broj 4220818.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.08.2020. Površina 294,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0018.08.2020.
Katastarska općina Dubrava Križovljanska18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Lovrečanbreg18.08.2020. Poštanski broj 4220818.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.08.2020. Površina 210,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0018.08.2020.
Katastarska općina Dubrava Križovljanska18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Varaždin Breg12.04.2021. Poštanski broj 4220412.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 30,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0012.04.2021.
Katastarska općina Varaždin Breg12.04.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Varaždin Breg12.04.2021. Poštanski broj 4220412.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 720,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0012.04.2021.
Katastarska općina Varaždin Breg12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Cirkvišće12.04.2021. Poštanski broj 4221412.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 4190,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0012.04.2021.
Katastarska općina Beletinec12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Kneginec 12.04.2021. Poštanski broj 4220412.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 543,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0012.04.2021.
Katastarska općina Kneginec12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Turčin12.04.2021. Poštanski broj 4220412.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 1162,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0012.04.2021.
Katastarska općina Kneginec12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.08.2020. Marka/tip VW Passat18.08.2020.
Godina proizvodnje 201118.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0018.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.08.2020. Marka/tip Mercedes Benz GLA 18.08.2020.
Godina proizvodnje 201518.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0018.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način18.08.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Novčanim darom roditelja18.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.08.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu18.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Erste Asset Management18.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 6857287396318.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2a18.08.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 7288,7418.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način18.08.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Braniteljskim statusom18.08.2020.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu18.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Zatvoreni cestarski dobrovoljni mirovinski fond18.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 4965928965018.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2a18.08.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 41876,2618.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio18.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Dom Sv. Ana - njega tijela18.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 9441685054318.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Varaždinska 1, Babinec18.08.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0018.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu18.08.2020.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 18.08.2020. 18.08.2020. 18.08.2020. 18.08.2020. OIB 18.08.2020. 18.08.2020. 18.08.2020. 18.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio18.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Dom za starije i nemoćne osobe Dom sv. Ane18.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 8786548365718.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Varaždinska 1, Babinec, 42208 Cestica18.08.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0018.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.08.2020.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Slovensko kulturno društvo Nagelj18.08.2020. Sjedište pravne osobe Stanka Vraza 4, Varaždin18.08.2020.
OIB pravne osobe 0826510922718.08.2020.
Datum učlanjenja 23/03/200818.08.2020. Datum kraja članstva 18.08.2020.
Funkcije Podpredsjednica 18.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko slovensko društvo prijateljstva Varaždin18.08.2020. Sjedište pravne osobe Franjevački trg 7, Varaždin18.08.2020.
OIB pravne osobe 9590722546318.08.2020.
Datum učlanjenja 28/09/200418.08.2020. Datum kraja članstva 18.08.2020.
Funkcije Predsjednica18.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva18.08.2020. Sjedište pravne osobe Bogovićeva 2, Zagreb18.08.2020.
OIB pravne osobe 9699174841218.08.2020.
Datum učlanjenja 01/10/200818.08.2020. Datum kraja članstva 18.08.2020.
Funkcije Članica18.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva18.08.2020. Sjedište pravne osobe Bogovićeva 2, Zagreb18.08.2020.
OIB pravne osobe 8184835633218.08.2020.
Datum učlanjenja 01/11/202018.08.2020. Datum kraja članstva 18.08.2020.
Funkcije Članica18.08.2020.
Napomena