Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Antun Palarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Antun18.10.2017. Prezime Palarić 18.10.2017.
Stručna sprema Diplomirani18.10.2017.
Zvanje Diplomirani pravnik18.10.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Sudac18.10.2017. Potpredsjednik Upravnog Vijeća01.03.2018. Član Upravnog Vijeća28.01.2022. Član Upravnog vijeća28.01.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni sud Republike Hrvatske18.10.2017. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 01.03.2018. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga01.03.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.10.2017. Ulica Trg svetog Marka18.10.2017. MIRAMARSKA01.03.2018. Franje Račkog28.01.2022. Kućni broj 418.10.2017. 24B01.03.2018. 628.01.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640016218.10.2017. +3851617340101.03.2018.
Datum početka mandata 21/07/200918.10.2017. 05/02/201801.03.2018. Predviđeni datum kraja mandata 11/10/201718.10.2017. 04/02/202401.03.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.10.2017. Stvarni datum kraja mandata 11/10/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.10.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.10.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.10.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Državni tajnik18.10.2017. Ustavni sudac01.03.2018. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za upravu18.10.2017. Ustavni sud01.03.2018. OIB pravne osobe 18.10.2017. 4353072666201.03.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.10.2017. Ulica Maksimirska cesta18.10.2017. Trg Svetog Marka01.03.2018. Kućni broj 6318.10.2017. 401.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/01/200418.10.2017. 21/07/200901.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/07/200918.10.2017. 12/10/201701.03.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 33095,0418.10.2017. 40298,5301.03.2018. 47808,3411.08.2021. 47047,8928.01.2022. Neto iznos (HRK) 20064,6518.10.2017. 23379,4101.03.2018. 30282,8611.08.2021. 29889,8528.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.10.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.10.2017. Postoji28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5000,0028.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.10.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju18.10.2017. OIB poslodavca 9912223570918.10.2017.
Bruto iznos (HRK) 11962,5818.10.2017. 104462,1130.03.2018. 8705,1811.08.2021. 13510,0028.01.2022. Neto iznos (HRK) 7935,9818.10.2017. 87792,3630.03.2018. 7316,0211.08.2021. 9201,0028.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 08/05/200918.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 18.10.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji18.10.2017. Ne postoji28.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 15000,0018.10.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.10.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.10.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.10.2017. Postoji28.01.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija z aplaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju28.01.2022. OIB isplatitelja 9912223570928.01.2022.
Neto iznos (HRK) 25000,0028.01.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)28.01.2022.
Korisnik Svrha
Napomena U dosadašnjim imovinskim karticama obiteljsko poljprivredno gospodarstvo vodilo se na bračnog druga, ali je 2021. godine promijenjen nositelj istog OPG-a, tako da je prihod od poticaja brisan sa imena bračnog druga i dodan na Antuna Palarića28.01.2022. 11.03.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.10.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Zagreb18.10.2017. Poštanski broj 1000018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 85,4118.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1200000,0018.10.2017. 1500000,0028.01.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Hvar18.10.2017. Poštanski broj 2145018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 399,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0018.10.2017.
Katastarska općina Hvar18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Hvar18.10.2017. Poštanski broj 2145018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 20,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0018.10.2017.
Katastarska općina Hvar18.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Brusje18.10.2017. Poštanski broj 2145418.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 99180,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0018.10.2017.
Katastarska općina Brusje18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Hvar18.10.2017. Poštanski broj 2145018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 46161,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0018.10.2017.
Katastarska općina Hvar18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Hvar18.10.2017. Poštanski broj 2145018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 65,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0018.10.2017.
Katastarska općina Hvar18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 7305,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 8237,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 9150,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 5035,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 3629,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 1487,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 8650,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 16000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 8650,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 16000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Vrbovec18.10.2017. Poštanski broj 1034018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 80,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0018.10.2017.
Katastarska općina Varoš18.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2017.
Postotak 50,0018.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Hvar18.10.2017. Poštanski broj 2145018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 997,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0018.10.2017.
Katastarska općina Hvar18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Jelsa18.10.2017. Poštanski broj 2146518.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 1534,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0018.10.2017.
Katastarska općina Jelsa18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Jelsa18.10.2017. Poštanski broj 2146518.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 42789,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0018.10.2017.
Katastarska općina Pitve18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Jelsa18.10.2017. Poštanski broj 2146518.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 3094,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0018.10.2017.
Katastarska općina Pitve18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Jelsa18.10.2017. Poštanski broj 2146518.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 4996,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0018.10.2017.
Katastarska općina Pitve18.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Jelsa18.10.2017. Poštanski broj 2146518.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 2194,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0018.10.2017.
Katastarska općina Pitve18.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.10.2017. Marka/tip Opel Astra18.10.2017.
Godina proizvodnje 200518.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0018.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod18.10.2017. Marka/tip Pasara18.10.2017.
Godina proizvodnje 196018.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.10.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.10.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.10.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom18.10.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.10.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb18.10.2017.
Broj dionica 7718.10.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,0018.10.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%18.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a11.03.2022. Naziv poslovnog subjekta OPG ANTUN PALARIĆ11.03.2022.
OIB poslovnog subjekta 8865106356711.03.2022. Sjedište poslovnog subjekta TUŠKANOVA 26, ZAGREB11.03.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug11.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2022.
Napomena 11.03.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0018.10.2017. Valuta EUR - Euro18.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.10.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: