Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Antonio Marković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Antonio05.07.2017. Prezime Marković05.07.2017.
Stručna sprema SSS05.07.2017.
Zvanje Maturant gimnazije05.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana05.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32260 Gunja05.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gunja05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32260 Gunja05.07.2017. Ulica V. Nazora05.07.2017. Kućni broj 9705.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853288210005.07.2017. Fax (službeni) +3853229787905.07.2017.
Datum početka mandata 30/05/201705.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/202105.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski05.07.2017. Profesionalno23.09.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji05.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji05.07.2017. Ne postoji23.09.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor05.07.2017. Naziv pravne osobe Dom parket d.o.o.05.07.2017. OIB pravne osobe 3000100905805.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32260 Gunja05.07.2017. Ulica M. Krleže05.07.2017. Kućni broj 3505.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/02/201405.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji05.07.2017. Postoji23.09.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor23.09.2019. Naziv pravne osobe Dom parket d.o.o.23.09.2019. OIB pravne osobe 3000100905823.09.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32260 Gunja23.09.2019. Ulica M. Krleže23.09.2019. Kućni broj 3523.09.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/11/201823.09.2019. Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201923.09.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 3987,2523.09.2019. Neto iznos (HRK) 3189,8023.09.2019.
Volonterski (HRK) 1200,0005.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji05.07.2017. Ne postoji23.09.2019.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Dom parket d.o.o.05.07.2017. OIB isplatitelja 3000100905805.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 5000,0005.07.2017. 6825,0025.12.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada05.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji05.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji05.07.2017. Postoji25.12.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom parket d.o.o.25.12.2018. OIB poslodavca 3000100905825.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 5036,0425.12.2018. 10000,0023.09.2019. Neto iznos (HRK) 4000,0025.12.2018. 8000,0023.09.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201825.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 25.12.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji05.07.2017. Ne postoji25.12.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1663,0005.07.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak05.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno05.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.07.2017. Postoji23.09.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.09.2019. Nosioc obveze Osobno23.09.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.23.09.2019. Iznos duga 25000,0023.09.2019.
Valuta duga EUR - Euro23.09.2019. Godina zaduženja 201823.09.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12023.09.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 313,0023.09.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,5023.09.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2017.
Mjesto Gunja05.07.2017. Poštanski broj 3226005.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2017. Površina 699,0005.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0005.07.2017.
Katastarska općina Gunja05.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom05.07.2017.
Postotak 50,0005.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji05.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio05.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Dom parket d.o.o.05.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 3000100905805.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta M. Krleže 35, 32260 Gunja05.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0005.07.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos05.07.2017. Prijenos na fizičku osobu23.09.2019.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 23.09.2019. OIB 23.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji05.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 45000,0005.07.2017. 60000,0023.09.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete05.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji05.07.2017.