Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anto Nedić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anto10.09.2017. Prezime Nedić10.09.2017.
Stručna sprema Diplomirani10.09.2017.
Zvanje diplomirani inženjer prehrambene tehnologije10.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51550 Mali Lošinj10.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika10.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Mali Lošinj10.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51550 Mali Lošinj10.09.2017. Ulica Riva lošinjskih kapetana10.09.2017. Kućni broj 710.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855123105610.09.2017.
Datum početka mandata 27/05/201710.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 27/05/202110.09.2017. 10/06/202127.10.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.09.2017. Stvarni datum kraja mandata 07/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji10.09.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik gradske vatrogasne zajednice10.09.2017. Naziv pravne osobe Gradska vatrogasna zajednica10.09.2017.
OIB pravne osobe 8251328564010.09.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski10.09.2017.
Datum početka dužnosti 20/06/200910.09.2017. Datum kraja dužnosti 20/06/202010.09.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51550 Mali Lošinj10.09.2017. Ulica Lošinjskih brodograditelja 10.09.2017. Kućni broj 3710.09.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855123209510.09.2017.
e-mail (službeni) anto.nedic@ri.t-com.hr10.09.2017. Mobitel (službeni) +38591258626010.09.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine Zračnog pristaništa Mali Lošinj d.o.o. 10.09.2017. Naziv pravne osobe Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.10.09.2017.
OIB pravne osobe 4168400586410.09.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski10.09.2017.
Datum početka dužnosti 15/04/201210.09.2017. Datum kraja dužnosti 20/04/202010.09.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51550 Mali Lošinj10.09.2017. Ulica Privlaka 10.09.2017. Kućni broj 1910.09.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855178034010.09.2017.
e-mail (službeni) anedic15@gmail.com10.09.2017. Mobitel (službeni) +38599219061510.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto profesor10.09.2017. Naziv pravne osobe Srednja škola Ambroza Haračića10.09.2017. OIB pravne osobe 3642598059710.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51550 Mali Lošinj10.09.2017. Ulica Omladinska 10.09.2017. Kućni broj 1010.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/09/198910.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/201710.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Gradskog vijeća grada Malog Lošinja10.09.2017. Naziv pravne osobe Grad Mali Lošinj10.09.2017. OIB pravne osobe 7216790388410.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51550 Mali Lošinj10.09.2017. Ulica Riva lošinjskih kapetana 10.09.2017. Kućni broj 710.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/06/200910.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/04/201710.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19922,0410.09.2017. 18896,9315.01.2019. Neto iznos (HRK) 11666,9810.09.2017. 10715,1915.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Centar za socijalnu skrb Cres Lošinj10.09.2017. OIB poslodavca 4219050536610.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 66314,6410.09.2017. Neto iznos (HRK) 51263,6810.09.2017.
Datum stupanja u radni odnos 20/12/200510.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 22/08/201710.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji10.09.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 30000,0010.09.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti10.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.09.2017.
Druga djelatnost zastupanje u osiguranju10.09.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 25000,0010.09.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.09.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 30000,0010.09.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti10.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.09.2017.
Druga djelatnost administrativni poslovi10.09.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji10.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Mali Lošinj10.09.2017. Poštanski broj 5155010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 173,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0010.09.2017.
Katastarska općina Mali Lošinj10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman10.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Mali Lošinj10.09.2017. Poštanski broj 5155010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 85,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0010.09.2017.
Katastarska općina Mali Lošinj10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.09.2017. Oranica (Njiva)15.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Mali Lošinj10.09.2017. Poštanski broj 5155010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 117,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0010.09.2017.
Katastarska općina Mali Lošinj10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.09.2017. Oranica (Njiva)15.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Mali Lošinj10.09.2017. Poštanski broj 5155010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 99,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0010.09.2017.
Katastarska općina Mali Lošinj10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.09.2017. Oranica (Njiva)15.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Mali Lošinj10.09.2017. Poštanski broj 5155010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 52,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0010.09.2017.
Katastarska općina Mali Lošinj10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.09.2017. Oranica (Njiva)15.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Mali Lošinj10.09.2017. Poštanski broj 5155010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 49,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0010.09.2017.
Katastarska općina Mali Lošinj10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.09.2017.
Mjesto Zagreb10.09.2017. Poštanski broj 1000010.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.09.2017. Površina 52,0010.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0010.09.2017.
Katastarska općina Vrapče novo10.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.01.2019.
Mjesto Mali Lošinj15.01.2019. Poštanski broj 5155015.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.01.2019. Površina 60,0015.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 370000,0015.01.2019.
Katastarska općina Mali Lošinj-grad15.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno15.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala15.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.09.2017. Marka/tip Nissan Primera10.09.2017.
Godina proizvodnje 200610.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0010.09.2017. 30000,0015.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.09.2017. Osobno, Bračni drug15.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.09.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala15.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.09.2017. Marka/tip Fiat Grande Punto10.09.2017.
Godina proizvodnje 200810.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0010.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala10.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.09.2017. Ne postoji15.01.2019.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta HUP Zagreb dd10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 6685926489910.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb10.09.2017.
Broj dionica 1110.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3000,0010.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom dd10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 910.09.2017.
Broj dionica 6910.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 181,0010.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom dd10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9 Zagreb10.09.2017.
Broj dionica 6910.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 181,0010.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta OTP Invest d.o.o.10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 9626193972110.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Petrovaradinska 1 Zagreb10.09.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 20721,7010.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Erste-invest d.o.o.10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 6857287396310.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2a Zagreb10.09.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 10500,0010.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta HPB Invest d.o.o.10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 7748685890910.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Strojarska cesta 2010.09.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 3539,5810.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Alpen invest d.o.o.10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 9848516157110.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Trdinova 4 Ljubljana10.09.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 6844,5710.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.09.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ invest d.o.o.10.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 7307396057310.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5 Oktogon, Zagreb10.09.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 18717,9610.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji10.09.2017. Ne postoji15.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 29000,0010.09.2017. Valuta EUR - Euro10.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.09.2017. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava10.09.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 60000,0010.09.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.09.2017.