Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anto Bezek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anto27.05.2015. Prezime Bezek27.05.2015.
Stručna sprema SSS27.05.2015.
Zvanje ekonomski stručni radnik27.05.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.05.2015. Hrvatska demokratska zajednica27.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 20263 Lumbarda27.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika27.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lumbarda27.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20263 Lumbarda27.05.2015. Ulica Lumbarda27.05.2015. Kućni broj 49327.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852071204227.05.2015.
Datum početka mandata 13/03/201527.05.2015. 23/05/201726.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201727.05.2015. 21/05/202127.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 16/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.05.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.05.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.05.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 6500,0027.05.2015. 8000,0022.07.2021. Neto iznos (HRK) 5300,0027.05.2015. 6000,0022.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.05.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.05.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Tisak d.d.27.05.2015. OIB poslodavca 7591772166827.05.2015.
Bruto iznos (HRK) 47000,0027.05.2015. 5000,0022.07.2021. Neto iznos (HRK) 36000,0027.05.2015. 3600,0022.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 04/06/201127.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 27.05.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.05.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.05.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.05.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.05.2015. Nositelj obveze Bračni drug27.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka27.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 69000,0027.05.2015. 40000,0027.06.2017.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak27.05.2015. EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 200627.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 26427.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 521,6227.05.2015. Ugovorena kamatna stopa 4,9027.05.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.05.2015.
Mjesto Lumbarda27.05.2015. Poštanski broj 2026327.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.05.2015. Površina 500,0027.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0027.05.2015.
Katastarska općina Lumbarda27.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug27.05.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.05.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.05.2015. Marka/tip Opel astra27.05.2015.
Godina proizvodnje 200027.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.05.2015. 3000,0022.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.05.2015. Način stjecanja Novčanom pozajmicom27.05.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.05.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.05.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.05.2015. Postoji22.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zajednica športskih udruga općine Lumbarda22.07.2021. Sjedište pravne osobe Lumbarda 49322.07.2021.
OIB pravne osobe 7672615447222.07.2021.
Datum učlanjenja 25/10/201522.07.2021. Datum kraja članstva 22.07.2021.
Funkcije Predsjednik22.07.2021.
Napomena 22.07.2021.