Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Žigman

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante28.02.2018. Prezime Žigman28.02.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.02.2018.
Zvanje Doktor ekonomskh znanosti28.02.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.02.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.02.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.02.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.02.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.02.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik Upravnog Vijeća28.02.2018. Predsjednik Upravnog vijeća28.02.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 28.02.2018. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga28.02.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018. Ulica Miramarska28.02.2018. Franje Račkog09.01.2019. Kućni broj 24b28.02.2018. 609.01.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617340128.02.2018.
Datum početka mandata 02/02/201828.02.2018. 07/02/202426.02.2024. Predviđeni datum kraja mandata 02/02/202428.02.2018. 07/02/203026.02.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.02.2018. Stvarni datum kraja mandata 02/02/2024

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.02.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.02.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.02.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.02.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši savjetnik u Uredu Guvernera28.02.2018. Predsjednik Upravnog vijeća26.02.2024. Naziv pravne osobe Hrvatska Narodna Banka28.02.2018. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga26.02.2024. OIB pravne osobe 9597028173928.02.2018. 4937618140726.02.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018. Ulica Trg hrvatskih velikana28.02.2018. Ulica Franje Račkoga26.02.2024. Kućni broj 328.02.2018. 626.02.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201128.02.2018. 02/02/201826.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/02/201828.02.2018. 02/02/202426.02.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 41585,9628.02.2018. 43752,8009.01.2019. 50579,3323.06.2020. 51035,0016.01.2022. 7594,6728.01.2023. 7898,4410.02.2024. 8333,4426.02.2024. Neto iznos (EUR) 26520,6428.02.2018. 27517,7309.01.2019. 32036,8123.06.2020. 33965,5916.01.2022. 5174,8128.01.2023. 5369,3810.02.2024. 5371,4026.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.02.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.02.2018. Ne postoji04.11.2020. Postoji16.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 60000,0028.02.2018. 45000,0023.06.2020. 5972,5323.06.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.02.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 22000,0016.01.2022. 2919,9016.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti16.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno16.01.2022.
Napomena 16.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1947,4621.06.2022. 258,4728.01.2023. 267,7810.02.2024. Pravna osnova Od kapitala21.06.2022.
Vremenski raspon Jednokratno21.06.2022.
Napomena 21.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6248,6421.06.2022. 829,2521.06.2022. Pravna osnova Povrat poreza21.06.2022.
Vremenski raspon Jednokratno21.06.2022.
Napomena 21.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 84109,8221.06.2022. 11163,1821.06.2022. Pravna osnova Od kapitala21.06.2022.
Vremenski raspon Jednokratno21.06.2022.
Napomena 07.04.2020 prodao sam 70.000 komada državne obveznice RHMF-O-26CA / HRRHMFO26CA5 po cijeni od 118,82% što sa pripadajućom kamatom i nakon plaćene naknade brokeru iznosi 84.109,82 kn. Ovim putem informiram Povjerenstvo o prodaji državnih obveznica koje sam kupio 31.12.2015. godine, a koje omaškom i nenamjerno nisam naveo u prethodno dostavljenoj imovinskoj kartici.21.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4222,2728.01.2023. 2504,5810.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2023.
Napomena Prihod se odnosi na isplate iz mirovinskih prava iz doborovoljne mirovinske štednje na koju imam pravo nakon navršene 50. godine života. Navedeni iznos predstavlja zbroj svih isplata u 2022. godini. Mjesečni iznos mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje iznosi oko 206u00e2u0082u00ac.28.01.2023. Prihod se odnosi na isplate iz mirovinskih prava iz doborovoljne mirovinske štednje na koju imam pravo nakon navršene 50. godine života. Navedeni iznos predstavlja zbroj svih isplata u 2023. godini. Mjesečni iznos mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje iznosi oko 209u00e2u0082u00ac.10.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 690,1628.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja28.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2023.
Napomena 28.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 34581,2710.02.2024. Pravna osnova Od osiguranja10.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno10.02.2024.
Napomena Isplaćeni iznos je vezan za dospjeće police životnog osiguranja koja je ugovorena 2008. godine.10.02.2024. Isplaćeni iznos je vezan za dospjeće police životnog osiguranja koja je ugovorena 2008. godine. Iznos isplaćen u 2023. godini.26.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.02.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta28.02.2018. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja04.11.2020. Podravka dd10.02.2024. OIB poslodavca 2241347290028.02.2018. 1892852325210.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 296674,8028.02.2018. 24722,9023.06.2020. 25277,2216.01.2022. 3369,6028.01.2023. 0,0010.02.2024. Neto iznos (EUR) 183039,1228.02.2018. 15253,2623.06.2020. 16393,4416.01.2022. 2184,7928.01.2023. 0,0010.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 17/11/201628.02.2018. 01/01/202310.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 28.02.2018. 31/12/202228.01.2023. 10.02.2024.
Napomena Plaća bračnog druga je poslovna tajna te je stoga nisam u mogućnosti navesti.10.02.2024. Plaća bračnog druga je poslovna tajna te je stoga nisam u mogućnosti navesti. Potvrda poslana Povjerenstvu.26.02.2024.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Podravka d.d.28.01.2023. OIB poslodavca 1892852325228.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 0,0028.01.2023. Neto iznos (EUR) 0,0028.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/202328.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 28.01.2023.
Napomena Do dana ispunjavanja imovinske kartice nema prihoda od zaposlenja u Podravka d.d.28.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.02.2018. Postoji16.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 46882,3216.01.2022. 5462,1728.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka16.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno16.01.2022. Na godišnjoj razini28.01.2023.
Napomena 16.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 398,1628.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2023.
Napomena 28.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 64,6228.01.2023. 66,9410.02.2024. Pravna osnova Od kapitala28.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2023.
Napomena 28.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2207,3528.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2023.
Napomena 28.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1614,1210.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.02.2024.
Napomena Prihod se odnosi na isplate iz mirovinskih prava iz dobrovoljne mirovinske štednje na koju imam pravo nakon navršene 50. godine života. Navedeni iznos predstavlja zbroj svih isplata u 2023. godini.10.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 265,5010.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno10.02.2024.
Napomena 10.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.02.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2018. Nositelj obveze Osobno28.02.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen bank Zagreb d.d.28.02.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 131555,2428.02.2018. 115000,0023.06.2020. 110000,0004.11.2020. 183300,7516.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2018. Godina zaduženja 200728.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 30028.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1100,0028.02.2018. 979,2909.01.2019. 923,0023.06.2020. 922,5816.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2528.02.2018. 3,5009.01.2019. 2,5023.06.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug10.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen bank Zagreb d.d.10.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0010.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro10.02.2024. Godina zaduženja 202310.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 8410.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 359,2510.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,5010.02.2024.
Napomena 10.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.02.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Zagreb28.02.2018. Poštanski broj 1000028.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 90,2228.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0028.02.2018. 2000000,0004.11.2020. 265445,6204.11.2020. 270660,0010.02.2024.
Katastarska općina Zagreb28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Zagreb28.02.2018. Poštanski broj 1000028.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 17,5728.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0028.02.2018. 150000,0004.11.2020. 19908,4204.11.2020.
Katastarska općina Zagreb28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.02.2018. Kuća sa okućnicom23.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Jablanovec28.02.2018. Poštanski broj 1029828.02.2018. 1029016.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 200,0028.02.2018. 1200,0023.06.2020. 713,0016.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0028.02.2018. 1400000,0023.06.2020. 1200000,0016.01.2022. 200000,0028.01.2023.
Katastarska općina Donja Bistra28.02.2018. Podgorje Bistransko16.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.02.2018. Vikendica s pripadajućim zemljištem23.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Otok Vir28.02.2018. Poštanski broj 2323428.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 30,0028.02.2018. 72,5023.06.2020. 145,0016.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0028.02.2018. 53089,1228.02.2018.
Katastarska općina Otok Vir28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Postotak 50,0016.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža04.11.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2020.
Mjesto Zagreb04.11.2020. Poštanski broj 1000004.11.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2020. Površina 17,9104.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0004.11.2020. 19908,4204.11.2020.
Katastarska općina Centar04.11.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.01.2022.
Mjesto Jablanovec16.01.2022. Poštanski broj 1029016.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.01.2022. Površina 501,0016.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0016.01.2022. 4500,0028.01.2023.
Katastarska općina Podgorje Bistransko16.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug16.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.01.2022.
Napomena 16.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2023.
Mjesto Jablanovec28.01.2023. Poštanski broj 1029028.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2023. Površina 1213,0028.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10617,8228.01.2023.
Katastarska općina Podgorje Bistransko28.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka28.01.2023.
Napomena 28.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2024.
Mjesto Pula10.02.2024. Poštanski broj 5210010.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2024. Površina 85,5610.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 137896,0010.02.2024.
Katastarska općina Pula10.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug10.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje10.02.2024.
Napomena Navedena površina na ovoj nekretnini se sastoji od dva dijela: 1. dio je stan površine 83,06 m2, a 2. dio je parkirno mjesto površine 12,50m2 Parkirno mjesto je prema koeficijenu obračune korisne površine pomnoženo sa koeficijentom 0,20 (12,50m2x0,20=2,50m2) i dodano površini stana, 83,06m2+2,50m2=85,56m2.10.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.02.2018. Ne postoji04.11.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.02.2018. Marka/tip Audi A628.02.2018.
Godina proizvodnje 201128.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0028.02.2018. 19908,4228.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.02.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.01.2019. Marka/tip OPEL MERIVA09.01.2019. Golf Rabbit23.06.2020.
Godina proizvodnje 200609.01.2019. 201923.06.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0009.01.2019. 144408,0023.06.2020. 19166,2423.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug09.01.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine23.06.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.02.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.02.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.02.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom HT28.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.02.2018.
Broj dionica 27628.02.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 164,0028.02.2018. 171,0004.11.2020. 23,9028.01.2023. 27,3010.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.02.2018. Udio manji od 5%21.06.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.02.2018. Naziv poslovnog subjekta Petrokemija28.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 2450368500828.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta Kutina28.02.2018.
Broj dionica 228.02.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 12,0028.02.2018. 64,0004.11.2020. 8,4904.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.02.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.02.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom HT28.02.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.02.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.02.2018.
Broj dionica 8828.02.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 164,0028.02.2018. 171,0004.11.2020. 23,9028.01.2023. 27,3010.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.02.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Advanced Micro Devices28.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 000000028.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Santa Clara, California, USA28.01.2023.
Broj dionica 1328.01.2023. 1410.02.2024. 1526.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 64,2628.01.2023. 138,5810.02.2024. 176,1226.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2023.
Napomena 28.01.2023. Posjedujem 14,28 dionica, ali sustav ne dopušta upis decimalnih brojeva, pa sam upisao cijeli broj10.02.2024. Posjedujem 15,30 dionica, ali sustav ne dopušta upis decimalnih brojeva, pa sam upisao cijeli broj26.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Peloton Interactive28.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 000000028.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta New York, USA28.01.2023.
Broj dionica 4128.01.2023. 17410.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 9,2428.01.2023. 5,8210.02.2024. 4,3426.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2023.
Napomena 28.01.2023. Posjedujem 174,51 dionicu, ali sustav ne dopušta upis decimalnih brojeva, pa sam upisao cijeli broj.10.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Nvidia10.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 000000010.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Santa Clara, California10.02.2024.
Broj dionica 110.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 481,6810.02.2024. 801,4226.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%10.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.02.2024.
Napomena Posjedujem 0,51 dionicu, ali sustav ne dopušta upis decimalnih brojeva, pa sam upisao cijeli broj.10.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri10.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija10.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648710.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznica10.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 1500,0010.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.02.2024.
Napomena 10.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri10.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija10.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648710.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Trezorski zapis10.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 1000,0010.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.02.2024.
Napomena 10.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.02.2018. Ne postoji10.02.2024. Postoji23.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 56000,0028.02.2018. 45000,0009.01.2019. 25000,0023.06.2020. 43500,0004.11.2020. 38998,8816.01.2022. 38000,0028.01.2023. Valuta EUR - Euro28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti28.02.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine04.11.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 13868,7228.02.2018. 14372,5904.11.2020. 14374,2616.01.2022. 13207,5528.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti28.02.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,0028.02.2018. 3000,0023.06.2020. 1002,5816.01.2022. 602,6528.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar28.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti28.02.2018. Od drugih izvora dohotka16.01.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 190000,0023.06.2020. 51000,0004.11.2020. 72986,3816.01.2022. 10200,0028.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2020. EUR - Euro23.06.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2020. Bračni drug28.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti23.06.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti04.11.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5510,6516.01.2022. Valuta EUR - Euro16.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug16.01.2022. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka16.01.2022.
Napomena 16.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 15909,7028.01.2023. Valuta EUR - Euro28.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2023.
Napomena 28.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0023.02.2024. Valuta EUR - Euro23.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno23.02.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.02.2024.
Napomena 23.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.02.2018.