Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Sanader

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante27.01.2016. Prezime Sanader 27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016. Nema djece26.01.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21213 Kaštel Gomilica27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Potpredsjednik27.01.2016. Zastupnik11.11.2016. Potpredsjednik06.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka 27.01.2016. Kućni broj 627.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922227.01.2016. +3851456647711.11.2016. +3851456953717.04.2020. +38516303217
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201927.01.2016. 14/10/202011.11.2016. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.01.2016. Postoji17.04.2020.
Dužnost Potpredsjednik17.04.2020. Zastupnik06.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 27.01.2016. Hrvatski sabor17.04.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 27.01.2016. 10000 Zagreb17.04.2020. Ulica 27.01.2016. Trg Svetog Marka17.04.2020. Kućni broj 27.01.2016. 617.04.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 27.01.2016. +3851630321717.04.2020.
Datum početka mandata 27.01.2016. 19/03/202017.04.2020. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 27.01.2016. 14/10/202017.04.2020. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti 27.01.2016. Profesionalno17.04.2020. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji27.01.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik hrvatske vatrogasne zajednice27.01.2016. predsjednik predsjedništva HVZ26.01.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska vatrogasna zajednica27.01.2016.
OIB pravne osobe 2338211314927.01.2016. 0847462779526.01.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016.
Datum početka dužnosti 10/06/201327.01.2016. 25/10/202126.01.2022. Datum kraja dužnosti 27.01.2016. 25/10/202626.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Selska cesta27.01.2016. Kućni broj 90a27.01.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851368916027.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u Hrvatskom Saboru27.01.2016. Potpredsjednik11.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor27.01.2016. OIB pravne osobe 27.01.2016. 0305572887711.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka27.01.2016. Kućni broj 627.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/06/201327.01.2016. 28/12/201511.11.2016. 14/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27.01.2016. 13/10/201611.11.2016. 22/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23472,8427.01.2016. 31663,0411.11.2016. 28470,1311.11.2016. 32496,2817.04.2020. 32580,8110.02.2021. 32635,1626.01.2022. 4360,7526.01.2023. Neto iznos (EUR) 14650,7227.01.2016. 18900,0011.11.2016. 16857,5311.11.2016. 20084,2317.04.2020. 21122,1710.02.2021. 21155,9026.01.2022. 2826,0826.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 28470,1317.04.2020. 0,0006.08.2020. Neto iznos (EUR) 16857,5317.04.2020. 0,0006.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7619,9927.01.2016. 1011,2227.01.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti27.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9540,0027.01.2016. 1266,1827.01.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti27.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0021.03.2019. 1500,0026.01.2022. 199,1026.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.03.2019. Mjesečno26.01.2022.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0010.02.2021. 132,7210.02.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.02.2021.
Vremenski raspon Mjesečno10.02.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Vodovod i kanalizacija d.o.o.27.01.2016. OIB poslodavca 5682613835327.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 167190,6727.01.2016. 12721,6617.04.2020. 1932,3226.01.2023. Neto iznos (EUR) 108677,8527.01.2016. 9663,8617.04.2020. 1318,5026.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 02/12/200227.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016. Ne postoji10.02.2021. Postoji15.04.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nositelj obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka27.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0027.01.2016. 26544,5627.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2016. EUR - Euro27.01.2016. Godina zaduženja 201527.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 6138,7527.01.2016. 814,6527.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,4327.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nositelj obveze Bračni drug27.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka27.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130000,0027.01.2016. 17253,9727.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2016. EUR - Euro27.01.2016. Godina zaduženja 201527.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4007,4527.01.2016. 531,8227.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,4327.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.04.2021. Nositelj obveze Bračni drug15.04.2021.
Druga obveza Ugovor o operativnom leasingu broj 1055893 od 15.03. 2021.15.04.2021. Ugovor o operativnom leasingu broj 1055893 od 15.03. 2021. za vozilo26.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Leasing d.d. Petrovaradinska 1 Zagreb - Podružnica Split15.04.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12012,0015.04.2021.
Valuta duga EUR - Euro15.04.2021. Godina zaduženja 202115.04.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.04.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 200,2015.04.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,9915.04.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Čeveljuša27.01.2016. Poštanski broj 2034027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1772,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0027.01.2016. 1990,8427.01.2016.
Katastarska općina Ploče27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Čeveljuša27.01.2016. Poštanski broj 2034027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1775,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0027.01.2016. 1990,8427.01.2016.
Katastarska općina Ploče27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Plina27.01.2016. Poštanski broj 2034027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 362,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0027.01.2016. 1990,8427.01.2016.
Katastarska općina Plina27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Kaštel Gomilica27.01.2016. Poštanski broj 2121327.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1253,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0027.01.2016. 5308,9127.01.2016.
Katastarska općina Kaštel Gomilica27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Kaštel Gomilica27.01.2016. Poštanski broj 2121327.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1245,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0027.01.2016. 5308,9127.01.2016.
Katastarska općina Kaštel Gomilica27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 47,5026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 71250,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine unesen prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916.26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 619,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3100,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine unesen prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916.26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 122,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine unesen prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916.26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 141,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine unesen prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916.26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 126,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 635,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine unesen prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916.26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 22,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6600,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine unesena prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916, predstavlja : završena slobodnostojeća, manje zahtjevna zgrada, garaže-vanjske veličine zgrade prema priloženoj snimci izvedenog stanja GBP-a, jednostrešnog krova, broj etaža: jedna -prizemlje, u zgradi se nalazi: 1 funkcionalna jedinica-niz od 16 garaža, izgrađena na k.č.zem. 359/ 2359/5, 86050,6048, nova izmjera k.o. Kaštel Sućurac- sve prema Rješenju o izvedenom stanju izdanom od Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, 29. rujna 2015.26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Kaštel Sućurac26.01.2023. Poštanski broj 2121226.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 2,3026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0026.01.2023.
Katastarska općina Kaštel Sućurac26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju26.01.2023.
Napomena Opis predmetne nekretnine prema Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju od 19. prosinca 2022., između Lenke Šiškov p. Tonke rođ. Šiškov, OIB 09521129747 i Tonine Sanader, OIB 21188677916, predstavlja 1/2 (50%) dijela korištenja grobnog mjesta, sa 3 ukupna mjesta, koje se u položajnom planu vodi pod oznakom- D-16-05-IZ, na mjesnom groblju Gospe na hladi-K. Sućurac ( a u evidenciji Vlastitog pogona pod šifrom 3591-šifra korisnika je 3493) prema Rješenju o dodjeli grobnog mjesta Grada Kaštela, Klasa: UP/I-363-05/11-01/0028 od 06.04.2011. g.26.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Škoda octavia27.01.2016.
Godina proizvodnje 201127.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0027.01.2016. 9290,6027.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip FORD ECOSPORT MCA CONNECTED 1.0 Ecoboost 100KS E6.2 5V
Godina proizvodnje 2020 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90150,00 11964,96
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o operativnom leasingu broj 1055893
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu27.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Fond Hrvatskih Branitelja27.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 6932639724227.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Split27.01.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 12345,7027.01.2016. 1638,4627.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.01.2016. Postoji17.04.2020.

Podatci o štednji

Iznos 39275,4517.04.2020. 47496,8510.02.2021. 350000,0026.01.2022. 46452,9826.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.04.2020. EUR - Euro17.04.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2020. Način stjecanja Od osiguranja17.04.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja26.01.2022.
Napomena Promjena podatka na kunskoj štednji je nastala zbog povećanog iznosa štednje po osnovi primitka ostvarenog od nesamostalnog rada na tekućem računu i povećanog iznosa police životnog osiguranja.26.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0017.04.2020. 20000,0026.01.2022. 80000,0026.01.2023. Valuta EUR - Euro17.04.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.04.2020.
Napomena Promjena podatka na deviznoj štednje u valuti euro je nastala zbog povećanog iznosa štednje po osnovi primitka ostvarenog od nesamostalnog rada.26.01.2022. Promjena podatka nastala spajanjem dviju štednji u eurima, a povećani iznos radi štednje po osnovi primitka ostvarenog od nesamostalnog rada.26.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0026.01.2022. 10000,0026.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.01.2022. EUR - Euro26.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2022.
Napomena Upisan je novi podatak o štednji u kunama kod supruge, nastala po osnovi primitka ostvarenog od nesamostalnog rada na tekućem računu.26.01.2022. Upisan je novi podatak o štednji u eurima, nastala po osnovi primitka ostvarenog od nesamostalnog rada na tekućem računu.26.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska Vatrogasna Zajednica27.01.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb27.01.2016.
OIB pravne osobe 2338211314927.01.2016.
Datum učlanjenja 10/03/197727.01.2016. Datum kraja članstva 27.01.2016. 25/10/202626.01.2022.
Funkcije Predsjednik27.01.2016. Predsjednik predsjedništva HVZ26.01.2022.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Državna vatrogasna škola 10.02.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb, Selska cesta 90 A10.02.2021.
OIB pravne osobe 9578927504410.02.2021.
Datum učlanjenja 28/01/202110.02.2021. Datum kraja članstva 28/01/202410.02.2021.
Funkcije član Upravnog vijeća Državne vatrogasne škole, kao predstavnik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara 10.02.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Split10.02.2021. Sjedište pravne osobe Split, Hercegovačka ulica 1810.02.2021.
OIB pravne osobe 4453703410810.02.2021.
Datum učlanjenja 29/12/202010.02.2021. Datum kraja članstva 29/12/202410.02.2021.
Funkcije član upravnog vijeća10.02.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije10.02.2021. Sjedište pravne osobe Split, Hercegovačka ulica 1810.02.2021.
OIB pravne osobe 5683551028510.02.2021.
Datum učlanjenja 10/05/201710.02.2021. Datum kraja članstva 11/05/202110.02.2021. 11/05/202626.01.2022.
Funkcije Predsjednik Vatrogasne zajednice10.02.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD KAŠTEL GOMILICA 26.01.2022. Sjedište pravne osobe Kaštel Gomilica, Obala kralja Tomislava 326.01.2022.
OIB pravne osobe 5628752364926.01.2022.
Datum učlanjenja 30/6/198026.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VATROGASNI CENTAR SVETI FLORIJAN26.01.2022. Sjedište pravne osobe Kaštel Gomilica, Obala kralja Tomislava 326.01.2022.
OIB pravne osobe 7334443238626.01.2022.
Datum učlanjenja 15/10/200826.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za edukaciju i tehnološki razvoj u vatrogastvu26.01.2022. Sjedište pravne osobe Split, Hercegovačka 1826.01.2022.
OIB pravne osobe 2338211314926.01.2022.
Datum učlanjenja 13/12/201626.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Družba Braća Hrvatskoga Zmaja26.01.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb, Kamenita vrata 326.01.2022.
OIB pravne osobe 7887998409026.01.2022.
Datum učlanjenja 19/11/201626.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije počasni član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BIJAĆI DRUŠTVO ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE KAŠTELA26.01.2022. Sjedište pravne osobe Kaštel Lukšić, Lušiško Brce 526.01.2022.
OIB pravne osobe 7017135173826.01.2022.
Datum učlanjenja 13/6/199726.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LIJEPA NAŠA KAŠTELA26.01.2022. Sjedište pravne osobe Kaštel Kambelovac, Obala kralja Tomislava 1826.01.2022.
OIB pravne osobe 7217177217326.01.2022.
Datum učlanjenja 13/6/199226.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PSD GIRIČIĆ26.01.2022. Sjedište pravne osobe Obala kralja Tomislava 12, Kaštel Gomilica26.01.2022.
OIB pravne osobe 2457735096826.01.2022.
Datum učlanjenja 13/6/201026.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ronilački klub Giričić26.01.2022. Sjedište pravne osobe Obala kralja Tomislava 12, Kaštel Gomilica26.01.2022.
OIB pravne osobe 3999820018926.01.2022.
Datum učlanjenja 13/6/201026.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga maslinara Kaštela Mastrinka26.01.2022. Sjedište pravne osobe Kaštel Lukšić26.01.2022.
OIB pravne osobe 7247701703226.01.2022.
Datum učlanjenja 13/6/200826.01.2022. Datum kraja članstva 26.01.2022.
Funkcije član26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.