Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Prkačin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante15.09.2020. Prezime Prkačin15.09.2020.
Stručna sprema SSS15.09.2020.
Zvanje Opća Gimnazija15.09.2020. Stranačka pripadnost Domovinski pokret Miroslava Škore15.09.2020. Domovinski pokret 15.09.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.09.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.09.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 35209 Ježevik15.09.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.09.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik15.09.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor15.09.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.09.2020. Ulica Trg sv.Marka 15.09.2020. Kućni broj 615.09.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456941415.09.2020.
Datum početka mandata 22/07/202015.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202415.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.09.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.09.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.09.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.09.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.09.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor15.09.2020. Naziv pravne osobe Dalitrade d.o.o.15.09.2020. OIB pravne osobe 26029787704115.09.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod15.09.2020. Ulica P.Krešimira IV15.09.2020. Kućni broj 2915.09.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/10/201915.09.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/07/202015.09.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21832,8215.09.2020. 2897,6015.09.2020. Neto iznos (EUR) 13846,5315.09.2020. 1837,6815.09.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.09.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.09.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji15.09.2020.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji15.09.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1876,3015.09.2020. 248,9915.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno15.09.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.09.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.09.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2020. Nositelj obveze Osobno15.09.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Glumina Banka d.d. Zagreb-u stečaju15.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1091242,9115.09.2020. 144832,7015.09.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.09.2020. EUR - Euro15.09.2020. Godina zaduženja 199815.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 27787,8615.09.2020. 3687,9715.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 12,0015.09.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2020. Nositelj obveze Bračni drug15.09.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB Zagreb15.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0015.09.2020.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2020. Godina zaduženja 201115.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 18015.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 311,4215.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 9,4915.09.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.09.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.09.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2020.
Mjesto Slavonski Brod15.09.2020. Poštanski broj 3500015.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2020. Površina 1127,0015.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1132500,0015.09.2020. 150308,5815.09.2020.
Katastarska općina Brodsko Vinogorje15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2020.
Mjesto Slavonski Brod15.09.2020. Poštanski broj 3500015.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2020. Površina 225,8415.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2046110,4015.09.2020. 271565,4715.09.2020.
Katastarska općina Slavonski Brod15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.09.2020.
Postotak 41,6515.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2020.
Mjesto Slavonski Brod15.09.2020. Poštanski broj 3500015.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2020. Površina 214,3415.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5285000,0015.09.2020. 701440,0415.09.2020.
Katastarska općina Slavonski Brod15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.09.2020.
Postotak 41,6515.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2020.
Mjesto Slavonski Brod15.09.2020. Poštanski broj 3500015.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2020. Površina 244,0015.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0015.09.2020. 33180,7015.09.2020.
Katastarska općina Slavonski Brod15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.09.2020.
Postotak 41,6515.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2020.
Mjesto Slavonski Brod15.09.2020. Poštanski broj 3500015.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2020. Površina 1826,9115.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15172487,5515.09.2020. 2013735,0915.09.2020.
Katastarska općina Slavonski Brod15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.09.2020.
Postotak 88,2015.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2020.
Mjesto Slavonski Brod15.09.2020. Poštanski broj 3500015.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2020. Površina 15,0015.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0015.09.2020. 6636,1415.09.2020.
Katastarska općina Slavonski Brod15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.09.2020.
Postotak 97,8715.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine02.02.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2023.
Mjesto Slavonski Brod02.02.2023. Poštanski broj 3500002.02.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2023. Površina 15,0002.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6636,1402.02.2023.
Katastarska općina Slavonski Brod02.02.2023. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti02.02.2023.
Postotak 98,8702.02.2023.
Napomena 02.02.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji15.09.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.09.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.09.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji15.09.2020.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji15.09.2020. Ne postoji02.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski Boksački Savez15.09.2020. Sjedište pravne osobe Trg Krešimira Ćosića 11 Zagreb15.09.2020.
OIB pravne osobe 7941442692415.09.2020.
Datum učlanjenja 05/11/201715.09.2020. Datum kraja članstva 15.09.2020.
Funkcije Član Izvršnog Odbor,sportski direktor15.09.2020.
Napomena