Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Pranić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ante 07.09.2016. Prezime Pranić07.09.2016.
Stručna sprema VSS07.09.2016.
Zvanje magistar inženjer građevinarstva07.09.2016. Stranačka pripadnost Nezavisna lista mladih07.09.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana07.09.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.09.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21276 Vrgorac07.09.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.09.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik07.09.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vrgorac07.09.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21276 Vrgorac07.09.2016. Ulica Tina Ujevića07.09.2016. Kućni broj 807.09.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852167403107.09.2016. Fax (službeni) +3852167401207.09.2016.
Datum početka mandata 25/06/201607.09.2016. 26/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201707.09.2016. 19/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.09.2016. Volonterski Profesionalno31.07.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.09.2016. Postoji
Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 07.09.2016. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 07.09.2016. 10000 Zagreb Ulica 07.09.2016. Trg sv.Marka Kućni broj 07.09.2016. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 07.09.2016. +38521674858 Fax (službeni) 07.09.2016.
Datum početka mandata 07.09.2016. 06/12/2017 Predviđeni datum kraja mandata 07.09.2016. 14/10/2020
Način obnašanja dužnosti 07.09.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 07.09.2016. 22/07/202031.07.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.09.2016. Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost županijski vijećnik Naziv pravne osobe Splitsko-dalmatinska županija
OIB pravne osobe 40781519492 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 04/07/2017 Datum kraja dužnosti 19/05/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split Ulica Ivana pl.Zajca Kućni broj 2
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38521674858 Fax (službeni)
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.09.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.09.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor-samozapošljavanje07.09.2016. Naziv pravne osobe A-Profectus07.09.2016. OIB pravne osobe 4784974044807.09.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 Vrgorac07.09.2016. Ulica Tina Ujevića07.09.2016. Kućni broj 307.09.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/07/201307.09.2016. Datum prestanka radnog odnosa 26/06/201607.09.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Gradonačelnik28.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Vrgorac28.06.2017. OIB pravne osobe 8157377023328.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 Vrgorac28.06.2017. Ulica Tina Ujevića28.06.2017. Kućni broj 828.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 27/06/201628.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Vrgorac OIB pravne osobe 81573770233
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 Vrgorac Ulica Tina Ujevića Kućni broj 8
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 27/06/2016 Datum prestanka radnog odnosa

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 5446,0007.09.2016. 5609,3828.06.2017. 18495,9831.07.2020. Neto iznos (HRK) 4124,9007.09.2016. 4306,0028.06.2017. 11946,4331.07.2020.
Volonterski (HRK) 0,00

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21012,81 Neto iznos (HRK) 13375,54

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.09.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.09.2016. Postoji28.12.2018. Ne postoji31.07.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17008,0628.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.09.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.09.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.09.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji07.09.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.09.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.09.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.09.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.09.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.09.2016.