Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Perkov

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ante07.07.2017. Prezime Perkov07.07.2017.
Stručna sprema VSS07.07.2017.
Zvanje Stručni prvostupnik ekonomije07.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22212 Tribunj07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Tribunj07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22212 Tribunj07.07.2017. Ulica Zamalin07.07.2017. Kućni broj 2207.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852244634907.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/05/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji07.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11855,0007.07.2017. 12357,7628.02.2020. 12416,8823.02.2021. Neto iznos (HRK) 8483,1107.07.2017. 9469,9628.02.2020. 9576,6023.02.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017. Postoji28.02.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 250000,0028.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Obrt Toni07.07.2017. Old town j.d.o.o.28.02.2020. OIB poslodavca 0572899523807.07.2017. 7435939859128.02.2020.
Bruto iznos (HRK) 6982,0207.07.2017. 6906,9528.02.2020. Neto iznos (HRK) 5000,0007.07.2017. 5036,8928.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 25/06/201607.07.2017. 21/06/201828.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.07.2017. Postoji28.02.2020. Ne postoji23.02.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 5100,0028.02.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.02.2020.
Vremenski raspon Mjesečno28.02.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.07.2017. Postoji28.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2020. Nositelj obveze Osobno28.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA28.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0028.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2020. Godina zaduženja 201328.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 18028.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1021,5128.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,1828.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2020. Nositelj obveze Osobno28.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zaba28.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0028.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2020. Godina zaduženja 201328.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 587,0328.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,1828.02.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto tribunj07.07.2017. Tribunj23.02.2021. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 200,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.
Postotak 50,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto tribunj07.07.2017. Tribunj28.02.2020. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 230,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2700000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto tribunj07.07.2017. Tribunj28.02.2020. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 2895,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Tribunj28.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.
Postotak 13,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto dubrava07.07.2017. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 2942,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.
Postotak 13,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto tribunj07.07.2017. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 748,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.
Postotak 13,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto tribunj07.07.2017. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1156,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.
Postotak 39,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Tribunj07.07.2017. Poštanski broj 2221207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1784,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0007.07.2017.
Katastarska općina tribunj07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti07.07.2017.
Postotak 13,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.