Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Delipetar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ante20.07.2017. Prezime Delipetar20.07.2017.
Stručna sprema VSS20.07.2017.
Zvanje diplomirani pravnik20.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra20.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova20.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.07.2017. Ulica Ulica grada Vukovara20.07.2017. Kućni broj 3320.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851612203020.07.2017.
Datum početka mandata 21/06/201720.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/07/202120.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj projekta20.07.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo unutarnjih poslova20.07.2017. OIB pravne osobe 20.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.07.2017. Ulica Ulica grada Vukovara20.07.2017. Kućni broj 3320.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/199120.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23267,8420.07.2017. Neto iznos (HRK) 15622,4720.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska Pošta d.d.20.07.2017. OIB poslodavca 8731181035620.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 104451,5920.07.2017. Neto iznos (HRK) 72164,4220.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/199820.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 20.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji20.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju20.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570920.07.2017.
Neto iznos (HRK) 20000,0020.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.07.2017.
Vrsta Poticaj20.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.07.2017. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug20.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Splitska banka d.d.20.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 31072,0820.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro20.07.2017. Godina zaduženja 200520.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18020.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 281,1920.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,6620.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.07.2017. Nositelj obveze Osobno20.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) APN20.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 36270,0420.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro20.07.2017. Godina zaduženja 200520.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18020.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 286,8220.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,0020.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2017.
Mjesto Zagreb20.07.2017. Poštanski broj 1000020.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2017. Površina 64,6520.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 580000,0020.07.2017.
Katastarska općina VRAPČE NOVO20.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2017.
Mjesto Zagreb20.07.2017. Poštanski broj 1000020.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2017. Površina 118,5320.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1250000,0020.07.2017.
Katastarska općina Trešnjevka20.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine20.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2017.
Mjesto Dugo Selo20.07.2017. Poštanski broj 1037020.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2017. Površina 52027,0020.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 390000,0020.07.2017.
Katastarska općina Dugo selo I20.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način20.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Obročna otplata na 20 godina Ministarstvo financija - državni proračun20.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2017.
Mjesto Vinjani Gornji20.07.2017. Poštanski broj 2126020.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2017. Površina 800,0020.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0020.07.2017.
Katastarska općina Vinjani20.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2017.
Mjesto Novalja20.07.2017. Poštanski broj 5329120.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2017. Površina 281,0020.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0020.07.2017.
Katastarska općina Novalja20.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.07.2017. Marka/tip ŠKODA 1.9 TDI OCTAVIA20.07.2017.
Godina proizvodnje 200720.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0020.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0020.07.2017. Valuta EUR - Euro20.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine20.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: