Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Bačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ante11.07.2017. Prezime Bačić11.07.2017.
Stručna sprema VŠS11.07.2017. VSS27.09.2017.
Zvanje ekonomist11.07.2017. magistar prava27.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana11.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split11.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik11.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor11.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.07.2017. Ulica Trg Svetog Marka 11.07.2017. Kućni broj 611.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947711.07.2017. Fax (službeni) +3851456931411.07.2017.
Datum početka mandata 19/06/201711.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/06/202011.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji11.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji11.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik11.07.2017. Naziv pravne osobe Skupština Splitsko dalmatinske županije11.07.2017.
OIB pravne osobe 4078151949211.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski11.07.2017.
Datum početka dužnosti 04/07/201711.07.2017. Datum kraja dužnosti 02/07/202111.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split11.07.2017. Ulica Domovinskog rata11.07.2017. Kućni broj 211.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852140025211.07.2017. Fax (službeni) +3852140008711.07.2017.
e-mail (službeni) pisarnica@dalmacija.hr11.07.2017. Mobitel (službeni) 11.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član upravnog vijeća24.12.2018. Naziv pravne osobe Lučka uprava Split24.12.2018.
OIB pravne osobe 0699209255624.12.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski24.12.2018.
Datum početka dužnosti 01/03/201624.12.2018. Datum kraja dužnosti 24.12.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split24.12.2018. Ulica Gat Svetog Duje 24.12.2018. Kućni broj 124.12.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852139021424.12.2018. Fax (službeni) +3852139023924.12.2018.
e-mail (službeni) lucka-uprava-split@st.t-com.hr24.12.2018. Mobitel (službeni) 24.12.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji11.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Projektni analitičar11.07.2017. Naziv pravne osobe Sveučilište u Splitu Studentski centar11.07.2017. OIB pravne osobe 2597541265011.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split11.07.2017. Ulica Cvite Fiskovića11.07.2017. Kućni broj 311.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 12/07/201611.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19/06/201711.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20000,0011.07.2017. 20705,0027.09.2017. 22616,4609.05.2019. Neto iznos (HRK) 13000,0011.07.2017. 14701,4227.09.2017. 14148,2509.05.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0011.07.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka11.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno11.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0024.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji11.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.07.2017. Nosioc obveze Osobno11.07.2017.
Vjerovnik Splitska banka11.07.2017. Iznos duga 7000,0011.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro11.07.2017. Godina zaduženja 201711.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4811.07.2017. 4927.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 160,0011.07.2017. 163,0127.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,0011.07.2017. 5,4927.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji11.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2017. Marka/tip WV Golf11.07.2017.
Godina proizvodnje 201311.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0011.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji11.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji11.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji11.07.2017.