Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Babić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ante27.01.2016. Prezime Babić 27.01.2016.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist27.01.2016.
Zvanje UNIVERZITETSKI SPECIJALIST EKONOMIJE27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21265 Studenci27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji27.01.2016. Mjesto 10000 ZAGREB27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Zamjenik ministra16.03.2016. Pomoćnik ravnatelja01.03.2017. Zastupnik05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Ministarstvo Socijalne Politike I Mladih16.03.2016. Ministarstvo socijalne politike i mladih01.03.2017. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje01.03.2017. Hrvatski sabor05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica TRG SVETOG MARKA27.01.2016. TRG NEVENKE TOPALUŠIĆ16.03.2016. Trg Nevenke Topalušić01.03.2017. Antuna Mihanovića01.03.2017. Trg Svetog Marka05.07.2017. Kućni broj 627.01.2016. 116.03.2016. 301.03.2017. 605.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922127.01.2016. +3851555711116.03.2016. +38514595406 +3851456953705.07.2017. Fax (službeni) +3851456922227.01.2016. +3851555722216.03.2016. +38514595070 +3851456931405.07.2017.
Datum početka mandata 11/01/201227.01.2016. 25/2/201616.03.2016. 15/01/2017 19/01/201701.03.2017. 19/06/201705.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201527.01.2016. 26/02/202016.03.2016. 16/01/201701.03.2017. 20/01/202101.03.2017. 14/10/202005.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 19/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji27.01.2016. Ne postoji16.03.2016.
Dužnost Općinski načelnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lovreć27.01.2016. 16.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21257 Lovreć27.01.2016. 16.03.2016. Ulica Dr. Franje Tuđmana 27.01.2016. 16.03.2016. Kućni broj 727.01.2016. 16.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852172300127.01.2016. 16.03.2016. Fax (službeni) +3852172300227.01.2016. 16.03.2016.
Datum početka mandata 23/05/201327.01.2016. 16.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201727.01.2016. 16.03.2016.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016. 16.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 01/01/201627.01.2016. 16.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji27.01.2016. Postoji01.03.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto saborski zatupnik01.03.2017. Zamjenik ministra01.03.2017. Pomoćnik ravnatelja05.07.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor01.03.2017. Ministarstvo socijalne politike i mladih01.03.2017. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje05.07.2017. OIB pravne osobe 3859750623401.03.2017. 8439795662305.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 ZAGREB01.03.2017. Ulica Trg sv. Marka 01.03.2017. Trg Nevenke Topalušić01.03.2017. Antuna Mihanovića05.07.2017. Kućni broj 601.03.2017. 101.03.2017. 305.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/01/201201.03.2017. 25/02/201601.03.2017. 19/01/201705.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25/02/201601.03.2017. 26/02/202001.03.2017. 19/06/201705.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 32246,2527.01.2016. 24390,3016.03.2016. 19557,9401.03.2017. 24612,0305.07.2017. Neto iznos (HRK) 19980,4027.01.2016. 19126,8316.03.2016. 15646,3501.03.2017. 19689,6205.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0027.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016. Ne postoji16.03.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca UOSI IMOTSKI27.01.2016. OIB poslodavca 5088610630127.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 41952,0027.01.2016. Neto iznos (HRK) 26400,0027.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 09/05/201327.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo27.01.2016. Nosioc obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik SPLITSKA BANKA27.01.2016. Iznos duga 25000,0027.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2016. Godina zaduženja 201127.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 230,0027.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,4027.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.12.2018. Nosioc obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik OTP BANKA28.12.2018. Iznos duga 40000,0028.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 2428.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1759,0028.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,3028.12.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto STUDENCI27.01.2016. Poštanski broj 2126527.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1030,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0027.01.2016.
Katastarska općina KO STUDENCI27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto STUDENCI27.01.2016. Poštanski broj 2126527.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1000,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.01.2016.
Katastarska općina KO STUDENCI27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Studenci28.12.2018. Poštanski broj 2126528.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 70,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0028.12.2018.
Katastarska općina KO Studenci28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja, Nasljedstvom28.12.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip TOYOTA27.01.2016.
Godina proizvodnje 200527.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0027.01.2016. 40000,00
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip OPEL CORSA27.01.2016.
Godina proizvodnje 201227.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0027.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip IMT 539
Godina proizvodnje 1986 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0027.01.2016. 10000,0028.12.2018. Valuta EUR - Euro27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 1730,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o štednji

Iznos 1630,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Nasljedstvom

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.01.2016.