Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anja Šimpraga

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anja 22.04.2016. Prezime Šimpraga 22.04.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer22.04.2016.
Zvanje magistra inženjerka agronomije22.04.2016. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka22.04.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.04.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece22.04.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 22300 Radučić22.04.2016. 22300 Knin15.04.2021. 22300 Radučić

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.04.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana22.04.2016. Zastupnik31.07.2020. Potpredsjednik16.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Šibensko-Kninska Županija22.04.2016. Hrvatski sabor31.07.2020. Vlada Republike Hrvatske16.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22000 Šibenik22.04.2016. 10000 Zagreb31.07.2020. Ulica Trg Pavla Šubića I22.04.2016. Trg Svetog Marka 31.07.2020. Kućni broj 222.04.2016. 631.07.2020. 216.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852246071522.04.2016. +3851630351131.07.2020. +3851456920616.05.2022.
Datum početka mandata 01/04/201622.04.2016. 29/05/201714.06.2017. 23/07/202031.07.2020. 29/04/202216.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/201722.04.2016. 29/05/202114.06.2017. 21/07/202331.07.2020. 21/07/202416.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.04.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/07/2020 29/04/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.04.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.04.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.04.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Koordinator na projektu22.04.2016. zamjenica župana31.07.2020. zastupnik16.05.2022. Naziv pravne osobe Srpsko narodno vijeće22.04.2016. Šibensko-kninska županija31.07.2020. Hrvatski sabor16.05.2022. OIB pravne osobe 2987390279022.04.2016. 9939581492031.07.2020. 3859750623416.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.04.2016. 22000 Šibenik31.07.2020. 10000 Zagreb16.05.2022. Ulica Gajeva22.04.2016. Trg Pavla Šubića I31.07.2020. Markov trg16.05.2022. Kućni broj 722.04.2016. 231.07.2020. 616.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201522.04.2016. 22/03/201631.07.2020. 23/07/202016.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/03/201622.04.2016. 22/07/202031.07.2020. 29/04/202216.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21227,7322.04.2016. 21000,0031.07.2020. 26095,2615.04.2021. 28746,7116.05.2022. 3815,3411.01.2023. Neto iznos (EUR) 13300,0022.04.2016. 13500,0031.07.2020. 15125,0115.04.2021. 18817,9416.05.2022. 2792,5811.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.04.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.04.2016. Postoji31.07.2020. Ne postoji16.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0031.07.2020. 199,0831.07.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.07.2020.
Vremenski raspon Mjesečno31.07.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.04.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dobrovoljno vatrogasno društvo Ervenik22.04.2016. OIB poslodavca 0804732315122.04.2016.
Bruto iznos (EUR) 19455,2022.04.2016. 52500,0028.12.2018. 5216,5029.07.2020. 791,03 Neto iznos (EUR) 15000,0022.04.2016. 42000,0028.12.2018. 4130,3729.07.2020. 611,85
Datum stupanja u radni odnos 15/05/201522.04.2016. 01/06/201714.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15/10/201522.04.2016. 15/10/201714.06.2017. 28.12.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji22.04.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.04.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.04.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica22.04.2016. Nositelj obveze Osobno22.04.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb22.04.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0022.04.2016. 6636,1422.04.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.04.2016. EUR - Euro22.04.2016. Godina zaduženja 201622.04.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3622.04.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1594,6422.04.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,2022.04.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica14.06.2017. Nositelj obveze Osobno14.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb14.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 44000,0014.06.2017. 5839,8014.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2017. EUR - Euro14.06.2017. Godina zaduženja 201614.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3614.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1401,2414.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,1014.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.08.2017. Nositelj obveze Osobno08.08.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ08.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 170000,0008.08.2017. 22562,8808.08.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.08.2017. EUR - Euro08.08.2017. Godina zaduženja 201708.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6008.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3412,9208.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,5808.08.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.12.2018. Nositelj obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SBERBANK28.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0028.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 151,8728.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,0028.12.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.04.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji22.04.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.04.2016. Marka/tip Fiat Punto22.04.2016.
Godina proizvodnje 200122.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0022.04.2016. 1327,2322.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.04.2016. Način stjecanja Na neki drugi način22.04.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar roditelja22.04.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.04.2016. Marka/tip VW Passat22.04.2016.
Godina proizvodnje 200122.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0022.04.2016. 16000,0031.07.2020. 15000,0016.05.2022. 2000,0011.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug22.04.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.04.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.04.2016. Marka/tip VW Passat22.04.2016.
Godina proizvodnje 200422.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0022.04.2016. 19000,0031.07.2020. 18000,0016.05.2022. 2400,0011.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug22.04.2016. Način stjecanja Na neki drugi način22.04.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar roditelja22.04.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.08.2017. Marka/tip Passat08.08.2017.
Godina proizvodnje 201108.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0008.08.2017. 75000,0031.07.2020. 10000,0011.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.08.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.04.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.04.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji22.04.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji22.04.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije22.04.2016. Sjedište pravne osobe Trg Pavla Šubića I br 2, Šibenik22.04.2016.
OIB pravne osobe 1070896505622.04.2016.
Datum učlanjenja 31/05/201522.04.2016. 06/05/201931.07.2020. Datum kraja članstva 31/05/201922.04.2016. 06/05/202331.07.2020.
Funkcije Zamjenica predsjednika Vijeća22.04.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Srpski demokratski forum19.01.2022. Sjedište pravne osobe Draškovićeva 27, Zagreb19.01.2022.
OIB pravne osobe 3940758620019.01.2022.
Datum učlanjenja 13/07/202119.01.2022. Datum kraja članstva 19.01.2022.
Funkcije članica upravnog odbora19.01.2022.
Napomena 13.07.2021. na skupštini SDF-a izabrana sam za članicu Upravnog odbora za Liku i Dalmaciju što je volonterska funkcija.19.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Grad Knin19.01.2022. Sjedište pravne osobe Dr. Franje Tuđmana 2, Knin19.01.2022.
OIB pravne osobe 0098149406119.01.2022.
Datum učlanjenja 15/06/202119.01.2022. Datum kraja članstva 19.01.2022.
Funkcije zamjenica predsjednika gradskog vijeća grada Knina19.01.2022.
Napomena Na lokalnim izborima 2021. godine izabrana sam u gradsko vijeće grada Knina te ne primam nikakvu naknadu.19.01.2022.