Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anita Šutić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anita18.09.2017. Prezime Šutić18.09.2017.
Stručna sprema SSS18.09.2017.
Zvanje ekonomski refernet18.09.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske18.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena18.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21330 Gradac18.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika18.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gradac18.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21330 Gradac18.09.2017. Ulica Stjepana Radica18.09.2017. Kućni broj 318.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852169760118.09.2017. Fax (službeni) +3852169754918.09.2017.
Datum početka mandata 26/05/201718.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202118.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji18.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj prodaje u hotelu18.09.2017. Naziv pravne osobe ESTATE d.o.o.18.09.2017. OIB pravne osobe 2149495696018.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21330 Gradac18.09.2017. Ulica Jadranska 18.09.2017. Kućni broj 15118.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200718.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28/05/201718.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 8920,4218.09.2017. Neto iznos (HRK) 6335,6118.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji18.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.09.2017.
Mjesto Gradac18.09.2017. Poštanski broj 2133018.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.09.2017. Površina 166,0018.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1817000,0018.09.2017.
Katastarska općina Gradac18.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji18.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji18.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji18.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji18.09.2017.