Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anita Malenica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anita08.08.2017. Prezime Malenica08.08.2017.
Stručna sprema VSS08.08.2017.
Zvanje diplomirani novinar08.08.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana08.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece08.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Vijeća08.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za elektroničke medije08.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.08.2017. Ulica Jagićeva 08.08.2017. Kućni broj 3108.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488261108.08.2017.
Datum početka mandata 19/07/201708.08.2017. Predviđeni datum kraja mandata 19/07/202208.08.2017. 14/01/202327.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.08.2017. Stvarni datum kraja mandata 14/01/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.08.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.08.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.08.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktorica08.08.2017. Naziv pravne osobe Alpha info d.o.o08.08.2017. OIB pravne osobe 3772320833108.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.08.2017. Ulica Zdihovska08.08.2017. Kućni broj 1808.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/01/201408.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/07/201708.08.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24417,1508.08.2017. 33344,0017.01.2022. 4896,2527.01.2023. Neto iznos (EUR) 15077,9308.08.2017. 18565,0017.01.2022. 2675,2427.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.08.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.08.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.08.2017. Nositelj obveze Osobno08.08.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka08.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65865,0008.08.2017.
Valuta duga EUR - Euro08.08.2017. Godina zaduženja 201108.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 16808.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 584,7208.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,5008.08.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.08.2017.
Mjesto Zagreb08.08.2017. Poštanski broj 1000008.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.08.2017. Površina 56,0508.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 620000,0008.08.2017. 82288,1408.08.2017.
Katastarska općina Blato novo08.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno08.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno08.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.08.2017. Marka/tip Peugeot 20608.08.2017. Ford Fiesta28.12.2018.
Godina proizvodnje 200408.08.2017. 201628.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0008.08.2017. 72000,0028.12.2018. 9556,0428.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno08.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.08.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji08.08.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine08.08.2017. Marka/tip Umjetničke slike08.08.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0008.08.2017. 9290,6008.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno08.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način08.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovima umjetnika i prijatelja08.08.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji08.08.2017.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0008.08.2017. 150000,0017.01.2022. 19908,4217.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna08.08.2017. EUR - Euro08.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno08.08.2017. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti08.08.2017.
Napomena Riječ je o životnom osiguranju.17.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.08.2017.