Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anita Krok

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anita01.07.2021. Prezime Krok01.07.2021.
Stručna sprema VSS01.07.2021.
Zvanje Magistra socijalne politike01.07.2021. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske01.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 49282 Konjščina01.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Konjščina 01.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49282 Konjščina01.07.2021. Ulica Ivice Gluhaka01.07.2021. Kućni broj 1301.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854946590501.07.2021.
Datum početka mandata 02/06/202101.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202401.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viša stručna savjetnica01.07.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za zapošljavanje01.07.2021. OIB pravne osobe 9154729379001.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49000 Krapina01.07.2021. Ulica Ksavera Šandora Đalskog01.07.2021. Kućni broj 401.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/04/201201.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/06/202101.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 14515,4901.07.2021. 17073,2128.12.2021. Neto iznos (HRK) 10322,6701.07.2021. 11918,6928.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji01.07.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski zavod za zapošljavanje01.07.2021. OIB isplatitelja 9154729379001.07.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7868,3201.07.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena Radni odnos do 16.6.2021.01.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1206,0001.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno01.07.2021.
Napomena Naknada za provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite, prekid nakon stupanja na dužnost.01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 490,4001.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno01.07.2021.
Napomena Naknada za provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite, prekid nakon stupanja na dužnost01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 500,0001.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno01.07.2021.
Napomena Naknada članovima županijske skupštine do 17.5.2021. na mjesečnoj razini01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 942,4001.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno01.07.2021.
Napomena PRIJEVOZ,IZNOS OVISI O BROJU DANA I KORIŠTENJU BOLOVANJA/GO01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 250,0001.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno01.07.2021.
Napomena Vijećnička naknada po sjednici do 17.5.2021.01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 200,0001.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno01.07.2021.
Napomena Naknada po sjednici članovima Upravnih tijela do 2.6.2021., traženo razrješenje nakon stupanja na dužnost01.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0001.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno01.07.2021.
Napomena Regres 2021.01.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA01.07.2021. OIB poslodavca 3220614837101.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 0,0001.07.2021. Neto iznos (HRK) 0,0001.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 08/01/200801.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 01.07.2021.
Napomena PREKID RADA ZBOG OKOLNOSTI ZA KOJE RADNIK NIJE ODGOVORAN, OBUSTAVA OD 1.11.2020. ZBOG PROGLAŠANJA PRIMARNOG RESPIRACIJSKO-INTENZIVISTIČKOG CENTRA PROSJEČNA NETO PLAĆA PRIJE OBUSTAVE : 9594,55kn PROSJEČNA NAKNADA PRIJEVOZA (neoporeziv dohodak): 1219,70kn01.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji01.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 7268,4501.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno01.07.2021.
Napomena NAKNADE PLAĆE PO PREKIDU RADA ZBOG OKOLNOSTI ZA KOJE RADNIK NIJE ODGOVORAN, OBUSTAVA OD 1.11.2020. ZBOG PROGLAŠANJA PRIMARNOG RESPIRACIJSKO-INTENZIVISTIČKOG CENTRA01.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 23802,0001.07.2021. Pravna osnova Od osiguranja01.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno01.07.2021.
Napomena Isplata životnog osiguranja 2020.01.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 193,3201.07.2021. Pravna osnova Od kapitala01.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno01.07.2021.
Napomena Isplata dividende za 2020.01.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1500,0001.07.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno01.07.2021.
Napomena REGRES 2021.01.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1500,0028.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno28.12.2021.
Napomena BOŽIĆNICA 2021.28.12.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.07.2021. Nositelj obveze Bračni drug01.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA01.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 330687,5601.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.07.2021. Godina zaduženja 201501.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 25701.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1864,4201.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,6001.07.2021.
Napomena SUDUŽNIK PO OBVEZI01.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.12.2021. Nositelj obveze Osobno28.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sindikalno-štedno kreditna unija28.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18000,0028.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.12.2021. Godina zaduženja 202028.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3028.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 640,3328.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,1028.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Konjščina01.07.2021. Poštanski broj 4928201.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 62,5001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 410000,0001.07.2021.
Katastarska općina Konjščina01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug01.07.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.07.2021.
Napomena Suvlasništvo s bračnim drugom01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.07.2021. Stan28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Konjščina01.07.2021. Poštanski broj 4928201.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 72,5901.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 653310,0001.07.2021.
Katastarska općina Konjščina01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 50,0001.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Etažirano vlasništvo, stan unutar kuće s okućnicom zk 2498, kč 107/5201.07.2021. Etažirano vlasništvo zk 2498, kč 107/5228.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 318,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0001.07.2021.
Katastarska općina SELINE01.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 729,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 273375,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 203,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 76125,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 254,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 95250,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,4101.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2334401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 231,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 86625,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,4101.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 933,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 349875,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,4101.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 163,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,1301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 485,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 81875,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,4101.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 595,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 223125,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,4101.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 120,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 45000,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 187,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 68625,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 13,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pomorsko dobro. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 62,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pravo korištenja nekretnine od 26.10.1988. SO Zadar. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Seline01.07.2021. Poštanski broj 2324401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 155,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 58125,0001.07.2021.
Katastarska općina Seline01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Postotak 0,8301.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Dio Nacionalnog parka Paklenica. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.01.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.07.2021. Marka/tip VW GOLF 01.07.2021.
Godina proizvodnje 201201.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 55000,0001.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.07.2021. Marka/tip VW PASSAT01.07.2021.
Godina proizvodnje 200601.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0001.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji01.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice01.07.2021. Naziv poslovnog subjekta TURISTHOTEL D.D.01.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 7420401274401.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta ZADAR01.07.2021.
Broj dionica 101.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3200,0001.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%01.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice01.07.2021. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM D.D.01.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656001.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb01.07.2021.
Broj dionica 2501.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 185,5001.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji01.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0001.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna01.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete01.07.2021. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka01.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3500,0001.07.2021. 5500,0028.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna01.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 7000,0001.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna01.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2021. Način stjecanja Od osiguranja01.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji01.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA01.07.2021. Sjedište pravne osobe ZAGREB01.07.2021.
OIB pravne osobe 1533226866201.07.2021.
Datum učlanjenja 01/08/201901.07.2021. Datum kraja članstva 01.07.2021.
Funkcije Članica01.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE01.07.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb01.07.2021.
OIB pravne osobe 0201097873101.07.2021.
Datum učlanjenja 01/06/200601.07.2021. Datum kraja članstva 01.07.2021.
Funkcije Članica Glavnog odbora01.07.2021. Članica Glavnog odbora SDPH28.12.2021.
Napomena 01.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KOMUNALAC KONJŠČINA D.O.O.28.12.2021. Sjedište pravne osobe Jertovec 150, Konjščina28.12.2021.
OIB pravne osobe 0427460871528.12.2021.
Datum učlanjenja 02/06/202128.12.2021. Datum kraja članstva 28.12.2021.
Funkcije Predsjednica Skupštine društva28.12.2021.
Napomena UDIO OPĆINE KONJŠČINE: 87,78%28.12.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.28.12.2021. Sjedište pravne osobe Ksavera Šandora Đalskoga 1, Zabok28.12.2021.
OIB pravne osobe 6197947570528.12.2021.
Datum učlanjenja 02/06/202128.12.2021. Datum kraja članstva 28.12.2021.
Funkcije Članica društva28.12.2021.
Napomena UDIO OPĆINE KONJŠČINE: 3,65%28.12.2021.